מתוך ההסכם: הממשלה תגביר התחרות ותצמצם הריכוזיות

מתוך ההסכם הקואליציוני: "הממשלה תפעל לקידום חלוקה שוויונית יותר של משאבי המדינה; תפעל לגיבושו של תקציב חירום לאומי במאמץ לחזק את השכבות החלשות ואת מעמד הביניים"

כפי שנודע לאחר פרסום ההסכם בין מפלגת הליכוד למפלגת קדימה, שאול מופז ימונה לתפקיד המשנה לראש הממשלה וכן ימונה לשר במשרד ראש הממשלה ויכהן כחבר הקבינט המדיני-בטחוני.

סעיפים נוספים בהסכם הקואליציוני כוללים את הטיפול בחלוקת הנטל בצה"ל, שינוי שיטת הממשל, התהליך המדיני עם הפלסטינים ומדיניות רווחה.

ההתייחסות של ההסכם למדיניות החברתית, נושא עליו מדובר רבות בימים אלה, באה לידי ביטוי בסעיפים הבאים: "הממשלה תפעל לקידום חלוקה שוויונית יותר של משאבי המדינה, ליצירת רשת בטחון כלכלית וחברתית לשכבות החלשות ולמעמד הביניים, להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות במשק הישראלי, להגברת האכיפה של דיני העבודה ולהקטנת הפערים החברתיים".

עוד נכתב כי "הממשלה תפעל לגיבושו של תקציב חירום לאומי, אשר יאפשר למדינת ישראל להתמודד עם המשבר הכלכלי העולמי, וזאת במאמץ לחזק את השכבות החלשות ואת מעמד הביניים. הסיעות יפעלו לצמצום החקיקה הפרטית בכנסת, ולחיזוק המשמעת התקציבית".

כמו כן, "מוסכם כי חברי כנסת מטעם סיעת קדימה יכהנו כיושבי ראש בוועדת החוץ והבטחון, ושל שתי ועדות נוספות מבין הוועדות הקבועות בכנסת, ובכלל זה ועדת הכלכלה וועדה נוספת אשר תוסכם בין הצדדים".

"הצדדים מתחייבים לפעול לחקיקתו של חוק אשר יסדיר חלוקה שוויונית והוגנת של נטל השירות בצה"ל בין חלקי האוכלוסייה השונים בישראל, וזאת עד ליום 31.7.2012, וזאת בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון. יקבעו יעדים ברורים לגיוס בתהליך גדל לאורך השנים. צוות בראשות קדימה ינסח את הצעת החוק", כך נכתב תחת הסעיף "חלוקת נטל השירות בצה"ל.

תחת הסעיף "תיקון שיטת הממשל" נכתב כי "הצדדים מתחייבים לפעול לשינוי מהותי בשיטת הממשל הנהוגה בישראל ולכונן שיטת ממשל אשר תגביר את היציבות השלטונית והמשילות, ובין היתר תאפשר לראש הממשלה למלא את ימיו על פי פסיקת הבוחר, ליצור רצף שלטוני, יכול תכנון לטווח ארוך והגנה על טובת הכלל. הצדדים יפעלו להשלמת תיקון שיטת הממשל בחקיקה במועד שלא יאוחר מסוף שנת 2012 והבחירות לכנסת ה-19 תתקיימנה על פי השיטה החדשה". גם על ניסוח הצעת החוק הזו אמון צוות בראשות קדימה.

על פי הסעיף "התהליך המדיני", "הממשלה תפעל לחידושו של התהליך המדיני ולקידום נושא המשא ומתן עם הרשות הפלסטינית. הצדדים מסכימים על חשיבות שמירתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ועל חשיבות השמירה על גבולות בני הגנה".

באשר לבטחון פנים, נכתב בהסכם כי "הממשלה תפעל להגברת הבטחון האישי של אזרחי המדינה, להגדלת כוחה של משטרת ישראל ולהגברת אמצעי הבקרה והאכיפה לשם מיגור תופעות של פשיעה, אלימות ובריונות בחברה הישראלית".

צרו איתנו קשר *5988