ארגוני זכויות אדם מגנים את הצעת החוק לקבלת נתוני תקשורת

האגודה לזכויות האזרח: "כבר היום מוסמכים גורמי חקירה שונים לפלוש לפרטיותנו, ואפשר רק לדמיין איזו הפקרות תהיה ברגע שגופים נוספים יצטרפו לחגיגה"

ארגוני זכויות האדם מגנים בחריפות את הצעת החוק הממשלתית, שתאפשר לרשימה ארוכה של גופים ממשלתיים ורשויות ממלכתיות לקבל נתוני תקשורת, הכוללים תכתובות מייל, נתוני גלישה באינטרנט, מסרונים ואיכוני הטלפון הנייד. זאת בעקבות פרסום תזכיר חוק נתוני תקשורת, המהווה תיקון לחוק סדר הדין הפלילי, שהופץ אתמול (ד') על-ידי מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים.

לדברי עו"ד אבנר פינצ'וק, ראש תחום פרטיות ומידע באגודה לזכויות האזרח, "כבר היום מוסמכים גורמי חקירה שונים לפלוש לפרטיותנו, ומדיונים שהתקיימו בכנסת בשנים האחרונות התברר כי המשטרה חורגת אפילו מהסמכויות הרחבות מדי שכבר ניתנו לה. בבית המשפט העליון תלויה ועומדת עתירה נגד החוק ונגד אופן ביצועו, ולכן תמוה שמשרד המשפטים ממהר לחלק לגורמים נוספים את הסמכויות הרגישות עוד בטרם התקבלה הכרעת בג"ץ. אפשר רק לדמיין איזו הפקרות תהיה ברגע שגופים נוספים יצטרפו לחגיגה - על חשבון הפרטיות שלנו".

כיום כוללת רשימת הגופים הרשאים לקבל נתוני תקשורת את המשטרה, מצ"ח, מח"ש, רשות ניירות ערך, רשות ההגבלים העסקיים ורשות המסים. ואולם, כעת מציע משרד המשפטים להוסיף גם את רשם מאגרי המידע, רשות העתיקות, רשות הטבע והגנים, יחידת פיצו"ח של משרד החקלאות, המלמ"ב (הממונה על הביטחון במשרד הביטחון), המשרד להגנת הסביבה, הרשות למניעת הלבנת הון והרשות להגנה על עדים.

לגבי חלק מהנתונים קובעת הצעת החוק כי ניתן יהיה לקבלם גם ללא צו של שופט, ובחלק מהמקרים ניתן יהיה לקבל נתונים לא רק על אדם החשוד בביצוע עבירה, אלא גם על קורבן עבירה, או בלא קשר לחשד לביצוע עבירה, אלא "מאחר שהמידע לרשויות נדרש לצורך ביצוע תפקידיהן".

במשרד המשפטים מסכימים כי "נתוני המיקום כוללים סיכון לפגיעה משמעותית בפרטיות, במיוחד לאור האפשרות לבצע מעקב אלקטרוני אחר מיקומו של אדם". ואולם, לדברי מחלקת ייעוץ וחקיקה, נתונים אלה נדרשים מאחר ש"יש חקירות שנתונים אלה עשויים להיות מקור המידע העיקרי שיאפשר את קידום החקירה ופענוח העבירה, או שיאפשרו ניפוי חשודים, מבלי לפגוע בהם באמצעי חקירה אחרים".

רשויות החקירה יוכלו לקבל נתונים אלה ולעשות בהם שימוש "כאשר קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים קבלת נתוני מיקום", והם יתבקשו רק באישור גורם בכיר במשטרה, בטרם הגשת הבקשה לבית המשפט.

בנוגע לנתוני זיהוי, מציעה הצעת החוק כי כל הרשויות יוכלו לקבל פרטים אלה אף ללא צו שופט, כיון שמדובר בסוג מידע שמידת הפגיעה בפרטיות הגלומה בו היא מזערית, ונחיצותו לצורך חקירת עבירות היא רבה. בין הגופים שיחויבו למסור מידע - לא רק חברות הסלולר וספקי התוכן באינטרנט, אלא אפילו ספקי דואר אלקטרוני מבוסס אינטרנט.

צרו איתנו קשר *5988