מודיעין אנרגיה: צינור EMG צריך לשמש להזרמת גז לישראל

שותפות מודיעין אנרגיה: הגבלת תוקף חוזי הגז היא תנאי הכרחי לקיום ודאות רגולטוריות שתאפשר שוק תחרותי

שותפות מודיעין אנרגיה קוראת למדינה להשתלט על הצינור של חברת EMG על מנת שניתן יהיה להפוך אותו לקו נוסף להזרמת גז לישראל, שהשימוש בו יהיה פתוח לכל ספקי הגז המעוניינים בכך.

חברת EMG הפסיקה רשמית את הזרמת הגז לישראל ממצרים לאחר ביטול ההסכם מ-2005 בינה לבין חברות הגז המצריות EGAS ו-EGPC, על רקע מחלוקת כספית בין הצדדים ובמסגרת הבוררות הבינלאומית ביניהם. בעקבות ביטול ההסכם מחקה אמפל שבשליטת יוסי מימן את מלוא השקעתה ב-EMG. הנכס היחיד של EMG הוא צינור באורך כ-87 קילומטר שהקימה מאל-עריש דרך הים ושטחי רישיונות החיפוש הימיים הישראליים שעל גבול רצועת עזה ועד לנקודת הכניסה באשקלון. הצינור לא נפגע בסדרת הפיצוצים בסיני שהתמקדה בתשתיות הגז של החברות המצריות. לגרסת EMG נאמדת עלות הקמת הצינור ב-400-500 מיליון דולר. גורם ישראלי שעקב אחרי פעילות EMG סבור כי הצינור משועבד לבנק המצרי שמימן את הפרויקט.

בתגובה שהגישה לדוח הביניים של הוועדה לבחינת משק הגז בראשות מנכ"ל משרד האנרגיה שאול צמח, כותבת מודיעין כי "הצינור מאל-עריש ומתקן הקליטה של חברת EMG באתר קצא"א באשקלון נותרו ללא שימוש לאחר שהגז המצרי חדל לזרום לישראל. אנו מציעים כי הממשלה תפעל כדי לסייע למימוש הסדר על בסיס עסקי עם EMG כדי שתחבר את הצינור לאסדת מארי-B לצורך הזרמת גז לנקודת הכניסה הדרומית במתקן קצא"א תוך הרחבת תשתיות נדרשות באתר הקליטה".

כוח מונופוליסטי

תשתיות הולכת הגז ממאגרים ימיים נשלטות כיום על ידי שותפויות "תמר" ומיזם ים תטיס שבשתיהן יש לנובל אנרג'י ולקבוצת דלק של יצחק תשובה שליטה מלאה.

במשרד האנרגיה חוששים מפני שימוש לרעה בכוח המונופוליסטי הזה ומקדמים הקמת צינורות ונקודות כניסה כדי להגביר את יתירות מערכת הולכת הגז ולמנוע סכנה של השבתת הזרמת הגז לישראל למשך חודשים רבים במקרה של תקלה חמורה.

בתשובתה לדוח הביניים של ועדת צמח מציעה מודיעין כי המדינה תקצר את משך חוזי אספקת הגז לצרכנים מקומיים. ההצעה עולה בקנה אחד עם הסתייגויות שהשמיע הממונה על ההגבלים העסקיים דיוויד גילה, שעורך בימים אלה בדיקה של השפעת חוזי הגז שנחתמו על התחרות במשק ספקי הגז.

שותפויות "תמר" טוענות כי זו הנורמה המקובלת בעולם. ואולם מודיעין, שמקווה להתחרות בדלק ובנובל, טוענת כי "המגמה העולמית היא דווקא של התפתחות שווקים מיידיים לגז טבעי, קיצור משך החוזים והתנתקות מהצמדה של מחיר הגז למחיר הנפט". לטענתה, הגבלת תוקפם של החוזים היא "תנאי הכרחי" לקיום ודאות רגולטורית שתאפשר השקעה בגילוי שדות גז נוספים ושוק תחרותי.

צרו איתנו קשר *5988