מליסרון: 440% זינוק ברווח לאחר המיזוג עם בריטיש ישראל

החברה מסכמת את הרבעון הראשון של 2012 עם תוצאות שיא ■ ההכנסות הסתכמו ב-330 מיליון שקל ■ היו"ר ליאורה עופר: "התוצאות משקפות הצלחת המיזוג עם בריטיש ישראל"

חברת מליסרון מסכמת את הרבעון הראשון של שנת 2012 עם תוצאות שיא בכל הפרמטרים. החברה הציגה ברבעון הראשון גידול בהכנסותיה אשר הסתכמו בכ-330 מיליון שקל, לעומת 112 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מאיחוד תוצאות בריטיש ישראל. יצוין, כי ב-27 במארס 2012, הושלם מיזוגן של החברה ובריטיש, בדרך של "מיזוג משולש הופכי", באופן שהחל ממועד זה מחזיקה החברה במלוא מניותיה של בריטיש.

הרווח נקי בתקופת הדוח, לאחר זקיפה של הוצאה חד פעמית בסך של כ-32 מיליון שקל בגין ביטול אופציית PUT למכירת הגרנד קניון בחיפה לבעלים הקודמים, הסתכם בכ-154 מיליון שקל בהשוואה לכ-25 מיליון שקל אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון הראשון של השנה בכ-114.5 מיליון שקל, לעומת 21.5 מיליון שקל אשתקד.

ה-NOI של מליסרון ברבעון הסתכם בכ-261 מיליון שקל לעומת 90 מיליון שקל אשתקד. העלייה ב-NOI הושפעה בעיקר מאיחוד בריטיש ישראל, וכן מעלייה ריאלית בדמי השכירות, ייעול של פעילות חברות הניהול וההחזקה, מעליית המדד וכן מהשבחה ומשיפור בביצועים התפעוליים של הנכסים.

ה-EBITDA צמח לכ-244 מיליון שקל, לעומת כ-83 מיליון שקל אשתקד. ה-FFO הריאלי צמח בכ-72%, ל-81 מיליון שקל לעומת 47 מיליון שקל אשתקד.

הרווח לפני מס של מליסרון ברבעון הראשון הסתכם ב-192 מיליון שקל, זינוק של 477% לעומת 33 מיליון שקל אשתקד. דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בהיקף של 35 מיליון שקל הרבעון (מתוך 140 מיליון שקל דיבידנד לאורך כל 2012).

ליאורה עופר, יו"ר דירקטוריון מליסרון, מסרה: "תוצאות הרבעון הראשון מלמדות על הצלחת המיזוג עם בריטיש ישראל, המחזק את מעמדה של מליסרון כקבוצת קניונים ונכסים מניבים מובילה בישראל. בימים אלה אנו פועלים באמצעות משרד דן טהורי, למכירת נכסים בהתאם לדרישת הממונה על ההגבלים העסקיים. מהלך זה צפוי להקטין באופן ניכר את רמת המנוף של החברה וחיזוק איתנותה הפיננסית".

אבי לוי, מנכ"ל מליסרון, מסר: "אנו שמחים להודיע היום על פתיחה טובה של שנת 2012. ברבעון הראשון של השנה הצגנו צמיחה חדה בכל הפרמטרים התפעוליים של מליסרון, זאת הודות להשלמת המיזוג עם בריטיש ישראל, המעניק לחברה יתרונות תפעוליים רבים ונקודת זינוק איתנה לקראת צמיחתה העתידית, בימים אלה אנו שוקדים על השבחה ופיתוח של נכסים משמעותיים שבבעלות החברה, אשר יבואו לידי ביטוי בשנים הקרובות".

צרו איתנו קשר *5988