הכשרת היישוב של נמרודי: מעבר לרווח, ירידה בהכנסות

הכשרת היישוב מדווחת על מעבר לרווח של 112 מיליון שקל הרבעון, עם הכנסות של 145.2 מיליון שקל ■ נמרודי: "פועלים כדי לשמר את מגמת הצמיחה"

קבוצת הכשרת הישוב בשליטתו של היו"ר עופר נמרודי, סיימה את הרבעון הראשון של השנה עם שיפור ברווחיה. הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-112 מיליון שקל, לעומת הפסד של 7 מיליון שקל אשתקד. הכנסות הכשרת הישוב הסתכמו ב-145.2 מיליון שקל, לעומת 151.9 מיליון שקל אשתקד.

הגידול ברווח הנקי נבע הן מהשיפור ברווחיה השוטפים של הקבוצה ממגזרי הפעילות השונים, והן כתוצאה ממכירת 7.6% מן הזכויות שהחזיקה הכשרה אנרגיה ברישיונות "שרה" ו"מירה". את הירידה בהכנסות מסבירים בהכשרה בהכרה בהכנסות אשתקד, בגין מסירת דירות בתחום הייזום למגורים.

בהכשרה מדווחים על גידול של 10% מהשכרת נכסים ברבעון לכ-55.2 מיליון שקל, בהשוואה ל-50 מיליון שקל אשתקד. ההכנסות מפעילות המלונאות הסתכמו ב-60.6 מיליון שקל, לעומת 48.1 מיליון שקל אשתקד, הודות לשיפור שיפור התפוסה במלונות הרשת (לרמה של 64%, לעומת 56% אשתקד).

באשר לעסקי הבנייה, מדווחים בהכשרה על הכנסות של כ-17 מיליון שקל, בהשוואה ל-35 מיליון שקל אשתקד. ההוצאות בגין עסקאות הבנייה הסתכמו ב-15 מיליון שקל, לעומת 28 מיליון שקל אשתקד.

בעסקי שילוט החוצות מדווחת הכשרה על הפסדים של 300 אלף שקל, לעומת 100 אלף שקל אשתקד. ההכנסות משילוט חוצות הסתכמו ברבעון בכ-18 מיליון שקל, אולם צמצום שטחי הפרסום והיחלשות השוק באופן כללי בתקופה האחרונה - מה שהוביל בין היתר לביטול חלק מההסכמים של הכשרה עם מפרסמים, גררו את החברה להפסדים בסקטור.

בעסקי האנרגיה ספגה החברה הפסד של כ-2 מיליון שקל, לעומת הפסד זהה אשתקד - כאשר את הרווחים ממכירת הזכויות ברישיונות "מירה" ו"שרה" כללה בסעיף "הכנסות אחרות", אשר הכנסותיה מסעיף זה הסתכמו בכ-116 מיליון שקל (לעומת 3 מיליון שקל אשתקד).

הוצאות המימון נטו של הקבוצה הסתכמו בתקופה בכ-20.5 מיליון שקל, לעומת כ-27.9 מיליון שקל ברבעון המקביל.

עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב: "קבוצת הכשרת הישוב פתחה את שנת 2012 עם צמיחה במגזרי הפעילות המרכזיים שלנו, השכרת הנכסים והמלונאות. בתחום השכרת הנכסים המשכנו להרחיב את פורטפוליו הנכסים המניבים בחו"ל, וזאת בהתאם לתכניתנו האסטרטגית ארוכת הטווח לפיתוח פעילות זו".

"בתחום המלונאות הפכנו לבעלים היחידי של מלון המעיין בנצרת, דבר שתרם לצמיחה דו ספרתית בהכנסות ממגזר זה. חברת הכשרה אנרגיה הציפה ערך משמעותי ברבעון הראשון כתוצאה ממכירת 7.6% מהחזקותיה ברישיונות הקידוח 'מירה' ו'שרה', והיא ממשיכה להתקדם לקראת הקידוח הצפוי בשבועות הקרובים. אנו פועלים כדי לשמר את מגמת הצמיחה בהכנסות וברווחים של הקבוצה גם בהמשך השנה".

צרו איתנו קשר *5988