מבני תעשיה: גידול של 6.4% בהכנסות הרבעון הראשון

הרווח הנקי הסתכם ברבעון בכ-21 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-55 מיליון שקל, בתקופה המקבילה אשתקד

חברת IBC מבני תעשיה, הנמצאת בשליטת איש העסקים אליעזר פישמן, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2012. הכנסות החברה הסתכמו בכ-191.6 מיליון שקל, עליה של כ-6.4% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הרווח מנכסים מניבים (NOI) עלה בכ-3% והסתכם בכ-131 מיליון שקל, לעומת כ-127 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח מפעולות רגילות גדל אף הוא והסתכם בכ-113 מיליון שקל, לעומת כ-111 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות החברה מדמי שכירות בתקופת הדוח הסתכמו לכ-151.8 מיליון שקל, (מתוכם כ-55 מיליון שקלים מחו"ל), לעומת 152.5 מיליון שקל (מתוכם כ-63 מיליון שקלים מחו"ל) בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי הסתכם ברבעון בכ-21 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-55 מיליון שקל, בתקופה המקבילה אשתקד.

סך מאזן החברה ליום 31 במרץ 2012 הסתכם לסך של כ-11.6 מיליארד שקל. ההון העצמי של החברה עלה והסתכם בסוף הרבעון בכ-2.19 מיליארד שקל, לעומת 2.14 מילארד שקל בסוף 2011. ההון העצמי למניה הסתכם בכ-7.4 שקל, לעומת כ-7.2 שקל למניה נכון ליום 31 בדצמבר 2011.

בקופתה של מבני תעשיה מזומן והשקעות לזמן קצר בסך כ-822.8 מיליון שקל. מתוכם, מזומנים ומסגרות אשראי בלתי מנוצלות בסך כ-450 מיליון שקל. בנוסף, לחברה נכסים בלתי משועבדים בישראל בסך כולל של כ-1.8 מיליארד שקל המהווים כ-37% משווי הנכסים המניבים.

משה מורג, מנכ"ל מבני תעשיה: "תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2012 משקפות את המשך מגמת הצמיחה של החברה. אנו נמצאים בעיצומו של תהליך השבחה ורענון של תיק הנכסים שלנו, בין היתר באמצעות תנופת הייזום והפיתוח הנרחבת שאנו מבצעים בישראל".

*** אליעזר פישמן הוא בעלי השליטה ב"גלובס".

צרו איתנו קשר *5988