המבקר לבג"ץ: אל"מ ארז וינר קיבל חומרי בדיקה מעבר למקובל

מבקר המדינה הגיש לבג"ץ את תשובתו לעתירה של אל"מ וינר, מי שהיה עוזר הרמטכ"ל גבי אשכנזי, המבקש לקבל את כל חומרי הבדיקה נגדו בפרשת הרפז

משרד מבקר המדינה הגיש היום (ה') לבג"ץ את תשובתו לעתירה של אל"מ ארז וינר, מי שהיה עוזר הרמטכ"ל גבי אשכנזי, המבקש לקבל את כל חומרי הבדיקה בחשדות המיוחסים לו.

משרד מבקר המדינה אומר בתשובתו כי סיפק כבר לאל"מ וינר כמות רחבה ביותר ומקיפה של כל העובדות שנחשפו ב"פרשת הרפז", כולל חומרי בדיקה שאין חובה על מבקר המדינה למסור, מאחר שהם אינם רלוונטיים לטענות המועלות על התנהלותו של אל"מ וינר.

חומר החקירה שנאסף על-ידי משרד מבקר המדינה בפרשה כולל שיחות מלשכת הרמטכ"ל שתומללו על-ידי משרד המבקר; חומרי חקירה משטרתית; חומרים הנוגעים לחקירה בעניינים ביטחונים שאיננה קשורה לדוח הרפז; תרשומות מפגישות עם בעלי תפקידים מרכזיים בפרשה, לרבות קצינים בסדיר ובמילואים ואנשי תקשורת. בין השאר מכיל החומר שנאסף מסמכים כתובים שהועברו על-ידי צה"ל לעובדי משרד מבקר המדינה במסגרת הליך הביקורת.

משרד מבקר המדינה, המיוצג בידי עו"ד פרופ' דוד ליבאי ועו"ד ניצן וולקו, סיפק כבר בעבר, בצמוד לטיוטת דוח הביקורת, את כל האסמכתאות אשר עמדו בבסיס ממצאי הביקורת שהועלתה נגד אל"מ וינר.

מתוך רצון להשלים בהקדם את הבדיקה בפרשה של אל"מ וינר ולקבל את תגובת אל"מ וינר, הסכימו באי-כוח משרד מבקר המדינה להעביר חומרים נוספים גם אם אינם רלוונטיים לבדיקת פעילותו של אל"מ וינר.

לדברי משרד המבקר, התוצאה היא שאל"מ וינר קיבל חומרי בדיקה מעל ומעבר למקובל, זאת כדי למנוע כל טענה על פגיעה בהגנתו. ניתנה לו גם ההזדמנות להאזין לשיחות רבות בהן השתתף בנושא "מסמך הרפז" ולקרוא את תמליליהן.

בסך-הכול התקיימו 13 פגישות עם אל"מ וינר על-ידי הבודקים במשרד המבקר. לידי וינר יועברו גם מלוא חומרי החקירה המשטרתית שעסקה בזיוף "מסמך הרפז".

לחומרי הבדיקה של אל"מ וינר צורפו גם טיוטת דוח הביקורת ובה ההתייחסות לזיוף "מסמך הרפז" והדלפתו לתקשורת.

כמו כן נדונו בטיוטות הדוח נושאים הנוגעים למערכת היחסים בין השר אהוד ברק לבין הרמטכ"ל דאז רא"ל (מיל.) גבי אשכנזי ובין ראשי לשכותיהם. נדונו גם נושאים הנוגעים לתהליך בחירת הרמטכ"ל ומינויו וסוגיות הנוגעות לביטחון מבצעים לאבטחת מידע ולחשיפת מידע, אשר התעוררו אגב "פרשת הרפז".

משרד מבקר המדינה מסר כי הוא מצפה עתה כי אל"מ וינר יגיש בהקדם את תשובתו לטענות המשמעותיות נגדו, כפי שנהגו מבוקרים אחרים בפרשה (שר הביטחון, ראש מטה שר הביטחון, בועז הרפז) כאשר כל אלה ספקו כבר את תשובותיהם לטיוטות משרד מבקר המדינה לפני זמן ניכר.

עוד נמסר ממשרד המבקר כי "חובה לסייע למשרד מבקר המדינה להגיע לחקר האמת בצה"ל ו'לנקות מיד את כל האורוות', תוך ביעור הנגעים החמורים שהתגלו בבדיקת פרשה זאת".

משרד מבקר המדינה מבקש שוב מכל הגורמים הנוגעים בדבר למנוע הפרעות בבדיקות היסודיות המתנהלות כדי לאפשר את פרסום הדוח המועד קרוב.

ממשרד המשפטים נמסר בתגובה: "הרינו להבהיר כי חליפת המכתבים בין היועץ המשפטי לממשלה לבין מבקר המדינה לא הייתה פומבית ולא פורסמה על-ידנו. מכתבים אלה צורפו על-ידי בא-כוח המבקר בנספחים לתשובת המבקר לבג"ץ בעניין אל"מ ארז וינר.

"היועץ המשפטי לממשלה רוחש כבוד למוסד מבקר המדינה ולעומד בראשו, ולפיכך אין בדעתו להתייחס לתוכן המכתבים אשר נגעו לחילוקי דעות שנתגלעו בין המבקר לבין היועץ".

צרו איתנו קשר *5988