פסגות: מניית אפריקה צפויה לזנק בכ-50% בשנה הקרובה

האנליסט נעם פינקו: "המימושים והגדלת הנזילות נותנים שקט לאפריקה לשנים הקרובות. חידוש הייזום מבורך והכרחי לצורך יצירת ערך ואנו מצפים לראות חזרה ליזמות גם באפי פיתוח על מנת שתצדיק את הונה העצמי"

"המימושים והגדלת הנזילות נותנים שקט לאפריקה לשנים הקרובות. חידוש הייזום מבורך והכרחי לצורך יצירת ערך ואנו מצפים לראות חזרה ליזמות גם באפי פיתוח על מנת שתצדיק את הונה העצמי. אנו סבורים כי החברה שווה יותר משווי השוק שלה אך המודל הסחיר הינו שלילי ועד שלא נראה עליה בערך מניות הבנות ובעיקר אפי פיתוח, לא נוכל להעלות המלצה לאפריקה. המלצתנו נשארת 'החזק' במחיר יעד של 18.5 שקל. נציין כי המחיר ירד מ-20.2 שקל בשל הנפקת הזכויות שבוצעה". כך כותב היום נעם פינקו, אנליסט בפסגות, בעדכון לסקירתו על מניות אפריקה.

נציין כי מחיר היעד גבוה בכ-50% ממחיר מניית אפריקה בבורסה כך שלמעשה פינקו ממליץ לקנות את המניה.

אפריקה דיווחה בשבוע שעבר על רווח הנקי של כ-10 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2012 בהשוואה לכ-51 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח הנקי נובע בעיקרו מקיטון בהכנסות המימון ברבעון המקביל אשתקד בו נרשמו הכנסות מימון בסך כ- 98 מיליון שקל, הנובעות משערוך זכות לקבלת מניות אלון USA, מהוצאות מיסים גבוהות בשל הפסדי מימון בחברה ובחברות מוחזקות, שבגינם לא נזקפו מסים נדחים ומגידול בהוצאות מימון הנובעות, מגידול במצבת ההלוואות של החברה הבת אפי פיתוח. זאת, כתוצאה מרכישת אחזקות העירייה בקניון אפימול במוסקבה (25%) ובחניות (2,700 חניות).

בשורה העליונה דיווחה אפריקה על גידול של 64% בהכנסות החברה לכ-2.3 מיליארד שקל בהשוואה ל-1.4 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד.

פינקו מציין עוד כי שיפור במצב נזילות החברה מאפשר לה להציע הצעה להקדמת תשלומי האג"ח של השנים 2013-2014 בהיקף של כ-510 מיליון שקל ובכך לחסוך עלויות מימון משמעותיות.

צרו איתנו קשר *5988