נחשף ב"גלובס": אנטרופי ממליצה לתמוך בהסדר באמפל

אנטרופי: הצעת הסדר של החברה מאפשרת למחזיקים הגעה לתרחיש פירוק בתום תקופת הדחייה שמסתכמת ב-16 חודשים מעמדה טובה ועדיפה מאשר עמדתם כיום

כפי שפורסם ב"גלובס" בתחילת השבוע, בחברת אנטרופי שינו את גישתם לגבי הסדר החוב באמפל וכעת הם ממליצים למוסדיים לתמוך בו.

בעבודה חדשה שהוציאו על ההסדר כותבים באנטרופי כי ..."אנו סבורים כי הצעת הסדר של החברה מאפשרת למחזיקים הגעה לתרחיש פירוק בתום תקופת הדחייה שמסתכמת ב-16 חודשים מעמדה טובה ועדיפה מאשר עמדתם כיום (במידה והחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה בתום תקופת הדחייה) הן בדמות הבטחונות שניתנו להם והן כתוצאה מהמשך הבשלתם של נכסי החברה לקראת מימושם (והפחתת אי הודאות האופפת אותם כיום) זאת מבלי שוויתרו על איזו מזכויותיהם כמחזיקים (למעט פירעונות שוטפים וסדורים בהתאם ללוח הסילוקין המקורי)".

עוד מוסיפים באנטרופי: "נציין כי אין ביכולתנו לאמוד את יכולתו של בעל השליטה בחברה לשפר את מצבה של החברה אולם להערכתנו לבעל השליטה היכולת והידע לפעול למימוש הנכסים במידה שווה או עדיפה על פני מפרק שימונה על ידי בית משפט זאת כאמור לאור העניין האישי המובנה הקיים לו כמחזיק גם ברמה האישית בחלק מהנכסים (EMG וכן פרוייקט האתנול). לאור זאת , בעקבות שינוי המתווה וביטול הפטור ולאור הערכתנו לגבי חלופת הפירוק שהוצגה לעיל במקרה שהחברה לא תעמוד בהסדר החוב, אנו מעריכים כי ניתן לאשר אינדיקטיבית את מתווה הסדר החוב המוצע".

מפסגות נמסר כי "פסגות העלתה בפני אמפל שתי דרישות מרכזיות שמנעו ממנה להסכים להסדר המקורי: 1. אי פטור מתביעות; 2. עלות ניהול החברה בתקופת הדחייה ואי תרומה מספקת של הבעלים להסדר. פסגות רואה בחיוב את ביטול הבקשה לפטור מתביעות של אמפל אך עדיין אינה יכולה להסכים להסדר כל עוד הוא אינו נותן מענה מספק לדרישותיה".

לאמפל, חברת ההשקעות של יוסי מימן יש שני נכסים עיקריים: החזקה של 12.5% בספקית הגז המצרית ‏EMG‏ (ששוויה בספרים הופחת לאפס לאחר שממשלת מצרים הודיעה על ביטול ההסכם), ו-100% ממניות חברת גדות מכליות.

מאז שרכש את השליטה באמפל, לפני כעשר שנים, גרף מימן מהחברה שכר מצטבר בהיקף של 14.4 מיליון דולר. יד ימינו, סמנכ"לית הכספים אירית אילוז, זכתה לתגמולים בסכום של 10.1 מיליון דולר מקופת אמפל. את הכסף הגדול שאב מימן מאמפל בעסקאות בעלי עניין בשנים 2007-2005, כשמכר לחברה ולגופים מוסדיים מניות ‏‏‏EMG‏ תמורת סכום כולל של כ-1.3 מיליארד שקל (בעיקר במזומן).‏

צרו איתנו קשר *5988