רווחי דיסקונט נפלו ב-28%; מחק 73 מ' ש' בגין הבינלאומי

הבנק הרוויח 165 מיליון שקל, אולם בנטרול ההפרשה בגין הבינלאומי הוא היה מרוויח 238 מיליון שקל ■ המנכ"ל: "אני לא מבין את השפל במניית הבנק"

הפרשה של 73 מיליון שקל לירידת ערך בבנק הבינלאומי, הביאה לירידה ברווח של בנק דיסקונט ברבעון השני של השנה. דיסקונט, בניהולו של ראובן שפיגל, מדווח ברבעון על רווח של 165 מיליון שקל בהשוואה ל-229 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2011.

רווח זה משקף תשואה על הון של 6.1%. מתחילת השנה הגיע הרווח של דיסקונט ל-412 מיליון שקל, לעומת 507 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול ההפרשה לירידת ערך הבינלאומי, היה הרווח במחצית 2012 מסתכם ב-485 מיליון שקל, ירידה של 4.3% בלבד.

דיסקונט מחזיק ב-26.4% מהבנק הבינלאומי ואמור להתחיל למכור את החזקותיו תוך שנתיים. כיום ההחזקה רשומה במאזן דיסקונט לפי ההון העצמי של הבינלאומי, אך כמו כל הבנקים - גם הבינלאומי נסחר מתחת להונו העצמי (במכפיל הון של 0.68). לאור זאת, ביקש דיסקונט הערכת שווי לבינלאומי מפרופ' יורם עדן, אשר בניגוד להערכות שווי קודמות שביצע בעבר העריך הפעם את שווי ההשקעה במניות הבנק הבינלאומי בטווח שבין 88.4% ל-97.9% משוויה המאזני. לכן, הוחלט בדיסקונט לבצע הפרשה לירידת ערך בשיעור של 7% - הפרשה שכאמור פגעה ברווחיות הבנק.

"במארס 2014 נצטרך להפסיק להכיר ברווחי הבינלאומי, ורק נשערך את שווי המניות", מסביר שפיגל. "כחלק מההיערכות לשינוי שיטת הרישום, ועל רקע העלייה ברמת הסיכון במשק שמשפיעה על שווי הבינלאומי, החלטנו לעשות כעת את השערוך והמחיקה".

"האשראי העסקי גדל נקודתית"

דיסקונט דיווח על הוצאות להפסדי אשראי בסך 118 מיליון שקל, ירידה של 4% בהשוואה לרבעון הקודם ושיעור של 0.39% מתיק האשראי, הנמוך משמעותית משיעור ההפרשה של לאומי והפועלים. למרות זאת, שפיגל מוטרד ממצב המשק והמגזר העסקי: "רמת הסיכון במשק עלתה, ועדיין לא נאמרה המילה האחרונה לגבי היקף ההפרשות", הוא אומר. "אנחנו בבנק מרגישים את ההחרפה במצב הכלכלי, ומוטרדים מכך. הבעיה המרכזית כיום היא עודף רגולציה. הרגולטור הוא לא מנוע הצמיחה של המשק, אלא העסקים, ועודף רגולציה פוגעת בעסקים".

- אם כך, איך קרה שהאשראי העסקי אצלכם גדל, בעוד שהבנקים הגדולים האחרים מראים קיטון?

שפיגל: "ברבעון השני היו לנו מספר עסקאות גדולות, ולכן רואים עלייה. ברמה שנתית לא נעבור את קצב הגידול של תוכנית העבודה, ולכן להערכתי לא נראה המשך גידול באשראי בקצב שראינו ברבעון השני".

- דיווחתם על ירידה בהכנסות מפעילות שוק ההון. ממה נובעת העלייה בהכנסות מעמלות?

"הגידול בעמלות הגיע מהצמיחה בחטיבה העסקית. בחטיבה הבנקאית רואים שחיקה בעמלות".

- מניית דיסקונט בשפל ושווי השוק של הבנק ירד מתחת לשווי הבינלאומי. אתה מבין את זה?

"האמת שלא. אני לא מבין ולא יודע להסביר. אנחנו קשובים למשקיעים ומציגים את התוכניות שלנו, אבל אלו תוכניות לטווח ארוך והן לא תמיד עולות בקנה אחד עם ציפיות המשקיעים. יחד עם זאת, בחודשים האחרונים גם אנליסטים חושבים שהשוק מעריך אותנו בחסר".

צרו איתנו קשר *5988