הפרקליטות נסוגה: דורשת 6 חודשי עבודות שירות לאולמרט - ללא קלון

(עדכון) - לאור ויתורו של אולמרט על ההטבות להם הוא זכאי כר"מ לשעבר, ויתרה הפרקליטות על דרישתה לקבוע לו קלון ■ ההגנה: "הוא נענש כבר, אין להטיל עונש נוסף" ■ לגבי שולה זקן, התביעה מבקשת לגזור גם עליה 6 חודשי עבודות שירות

פרקליטות המדינה מבקשת מבית המשפט המחוזי בירושלים לגזור על ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, 6 חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות, לצד מאסר על-תנאי וקנס - כך הודיע ראש צוות התביעה במשפט אולמרט, המשנה לפרקליט המדינה עו"ד אלי אברבנאל, בשלב הטיעונים לעונש במשפטם של אולמרט ושל מזכירתו לשעבר שולה זקן, המתקיים הבוקר (ד').

בנוסף הודיעה הפרקליטות כי היא מוותרת על הטיעון בשאלת הקלון ואיננה דורשת קביעת קלון, מאחר שהודעת ההגנה מאתמול (ג'), ולפיה אולמרט מוותר על ההטבות שהוא זכאי להן כראש ממשלה לשעבר, מספקת את התביעה. "חשבנו לטעון קלון, קיבלנו מההגנה מכתב שמספק אותנו בעניין זה, ולכן לא יהיה דיון בשאלת הקלון", אמר עו"ד אברבנאל.

"נענש דיו"

סנגורו של אולמרט, עו"ד אלי זהר, טען מנגד כי אין להטיל על אולמרט עונש כלשהו. "מר אולמרט נענש כבר, אולי ביתר, אולי באופן שיהיה קשה לקום ממנו, ולכן אין להטיל עליו עונש נוסף".

לדבריו, "אולמרט נענש דיו גם בגלל הפרשות שמהן זוכה. הוא תואר כמושחת באופן קיצוני, כרמאי, כנוכל. ההאשמות כלפיו ריסקו את תדמיתו של אולמרט, ריסקו את מפעל חייו, תיארו אותו כמושחת ורודף-בצע והביאו אותו להתפטרות מראשות הממשלה. הוא חי תחת עננה כל שנות החקירה והמשפט".

גם על זקן, שהורשעה בקבלת דבר במירמה ללא נסיבות מחמירות בפרשת ראשונטורס, ביקשה הפרקליטות לגזור 6 חודשי עבודות שירות, במצטבר לעונש שנגזר עליה בפרשת רשות המסים. לטענת אברבנאל, מתחם הענישה לגבי זקן זהה לזה של אולמרט - 6 חודשי עבודות שירות עד 15 חודשי מאסר בפועל.

"מתחם ענישה חמור"

לאחר הכרעת הדין שניתנה לפני כחודשיים, שמעו השופטים מוסיה ארד, יעקב צבן ומשה סובל את טיעוני התביעה וההגנה לעונש במשפטם של אולמרט וזקן.

סנגורו של אולמרט, עו"ד אלי זהר, הודיע לבית המשפט כי ההגנה לא תביא עדי אופי וראיות לעניין העונש. לדברי זהר, הגיעו אליהם אלפי פניות של אנשים שביקשו לדבר למענו של אולמרט, ואולם הוחלט שלא להביאם.

בטיעוני התביעה לעונש אמר עו"ד אברבנאל כי "אולמרט הורשע בכך שפעל בניגוד עניינים חמור במסגרת פרשת מרכז ההשקעות. בית המשפט קבע בהכרעת דינו כי בין אולמרט לעו"ד אורי מסר התקיימה קירבה הדוקה. בין השניים הייתה לא רק חברות אלא גם קשר כלכלי ממשי, ברמה גבוהה. אולמרט שלח את עו"ד מסר לטלנסקי כדי לקדם את מהלך כיסוי החוב שנוצר בעקבות מערכת בחירות, זהו רגע כבד ביותר.

"ייחודה של מערכת היחסים בין השניים היא במגוון הזיקות ובשילובן. לא ראינו בעבר אדם שמעורב כמעט בכל מרכיב בחייו של הנאשם. חבר, יועץ פוליטי, פותר עבורו בעיות כלכליות במיליוני שקלים תוך העמדת עצמו בסיכון, שומר את סודותיו הכמוסים".

הפרקליטות ציינה בטיעוניה כי מתחם העונש בעבירת הפרת האמונים מסתמך על מידת הפגיעה כתוצאה מהמעשים שנעשו, ודרגת החומרה והפגיעה במקרה זה היא גבוהה.

"עובד ציבור ממלא את תפקידו במטרה לשרת את הציבור. הימצאות בניגוד עניינים משבשת את שיקול-הדעת, ועצם הכניסה ביודעין למצב זה מהווה התנהגות בלתי חוקית. טובת הציבור איננה לנגד עיניו כמטרה יחידה".

עוד אמרה הפרקליטות כי מתחם הענישה הוא חמור יותר בהתייחס לכך שמדובר בשר בכיר, ואם אדם במעמד נמוך יותר היה עובר את אותן עבירות, מתחם הענישה היה נמוך יותר, בהתאמה.

"מעשיו של הנאשם הם מהחמורים במדרג החומרה בעבירת הפרת אמונים", אמר אברבנאל, "מעמדו הוא הגבוה ביותר שיש, אין יותר גבוה מזה, ומעמדו הוא בליבת ההתרחשות. הוא גרם לפגיעה קשה באמון הציבור, זו עבירת הפרת אמונים מהחמורות שיש".

נסיבה נוספת לחומרה מצאה הפרקליטות בהתנהלותו של אולמרט במהלך המשפט, בפרשה שבה הורשע. "פעם אחר פעם הוא מסר פרטים בלתי נכונים", אמר אברבנאל, "אי-אפשר שלא להגיע למסקנה כי מדובר בהחלטה מודעת של הנאשם להשמיע דברים שלא כהווייתם".

בנסיבות להקלה ציינה הפרקליטות שמדובר בהפרת אמונים ללא מירמה, שלא הוכח נזק ישיר לקופת המדינה, ושלא מדובר באינטרס ישיר אלא של מייצג, כעו"ד מסר.

עוד ציינה הפרקליטות כי עצם נפילתו של אולמרט ממעמד ראש הממשלה היא כשלעצמה עונש כבד מאוד, ויש לתת לכך משקל. לפיכך - מתחם הענישה מתחיל ב-6 חודשי עבודות שירות ומסתיים ב-12 עד 15 חודשי מאסר בפועל, בתוספת קנס ומאסר על-תנאי. "עיקרון השוויון מחייב להגביל את משקלו של שיקול נפילתו של אולמרט ממעמד ראש ממשלה לנאשם במשפט פלילי".

עוד ביקש אברבנאל להתחשב בעובדה שכהונת אולמרט נקטעה בשל נסיבות הקשורות בתיק זה. "אין חולק כי הפתיחה בחקירה בעניין טלנסקי והעדות המוקדמת תרמו באופן משמעותי להפסקת כהונתו כראש ממשלה, וצריך להביא זאת בחשבון", הודתה הפרקליטות.

לצד זאת אמרה הפרקליטות כי יש לתת משקל להקלה בעונש, לעובדה שאולמרט זוכה מרוב האישומים שבכתב האישום, אף שמשקל זה צריך להיות מוגבל בלבד, נוכח אופיו של הזיכוי.

ביחס לטענה על תרומתו רבת השנים של אולמרט למדינה, במהלך פעילותו הציבורית, אמרה הפרקליטות כי יש להתחשב גם בכך.

בשקלול כלל הנסיבות, אמר אברבנאל, עמדת התביעה היא שיש להטיל על אולמרט 6 חודשי מאסר בעבודות שירות, וכן מאסר על-תנאי וקנס.

"שקלנו אם עונש מאסר בפועל איננו העונש הראוי, נוכח כל הנסיבות לחומרה, והגענו למסקנה כי עבודות שירות הן העונש הראוי בעינינו. העונש משקף את עמדתנו שלפיה אין להטיל על אולמרט מאסר בפועל בין כותלי הכלא".

"ניגוד עניינים חריף"

לדברי אברבנאל, כשבוחנים את ניגוד העניינים שבו היה מצוי אולמרט, נעשו פעולות המצויות במדרג חומרה גבוה, גם אם לא מדובר במדרג הגבוה ביותר. "מדובר בפעולות משמעותיות שעשה אולמרט, וחמורות כל אחת כשלעצמה, למען חברות כלכליות שייצג מסר. אלה הכרעות משמעותיות, כספים גדולים, שבהן נוצר כר נרחב לכל החששות של פעולה בניגוד עניינים".

לדברי התביעה, בפרשת חברת שמן התקיימה פגיעה בטוהר המידות, באמון הציבור ובתקינות הפעולה של המינהל הציבורי. "הייתה פגיעה בחשיבה הנקייה שאנחנו מצפים ממשרד ממשלתי. היה פוטנציאל ממשי להטיית שיקול-הדעת".

לדבריו, "ההתנהלות הבלתי תקינה של אולמרט בפרשת שמן מגבירה את הפגיעה המהותית בערכים המוגנים על-ידי עבירת הפרת האמונים. כששר נמצא בניגוד עניינים כה חריף, אין לדעת אם החלטותיו מתקבלות מסיבה עניינית".

עוד ציין אברבנאל כי "ריבוי הפרשות שבהן הורשע אולמרט בפרשת מרכז ההשקעות איננו מתיישב עם אקראיות או חוסר שליטה של השר. אולמרט יכול היה להציב גבולות לעצמו ולמסר. הריבוי מעיד על תודעתו החזקה של אולמרט היודע היטב במה הוא מעורב ולמה הוא נותן יד. הנאשם מבין היטב מהי התועלת הצומחת למסר כתוצאה מהפעילות המצטברת הזו".

"השכפ"ץ של אולמרט"

סנגורה של זקן, עו"ד מיכה פטמן, הודיע כי יגיש כמה מסמכים במסגרת הראיות לעונש. מסמכים אלה כמה מכתבים של אנשים שעבדו עם זקן ואולמרט לאורך השנים, ובהם רענן דינור, מאיר פרוש, ואזרחים שונים שזקן פעלה למענם, וכן מסמכים רפואיים שונים.

התביעה הגישה לבית המשפט את גזר דינה של זקן מבית משפט השלום בירושלים בפרשת רשות המסים, שבו נגזרו עליה 4 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות. גזר הדין הוגש למרות התנגדותו של פטמן, שביקש להסתפק בהגשת השורה התחתונה הכוללת את העונש שנגזר עליה בפרשת זו בלבד.

חגי אליאס, דוברו לשעבר של אולמרט בשנות ה-90 במשרדי ממשלה ובעיריית ירושלים, מסר עדות אופי לטובת זקן. "זקן שימשה לאורך שנים השכפ"ץ וקולט הברקים של אולמרט לאורך שנים, מול הרבה תושבים מסכנים, ממורמרים, שעברו מסכת ייסורים", סיפר אליאס, "שולה טיפלה בהם בצורה הטובה ביותר ודאגה להם".

לדברי אליאס, "שולה היום רוב הזמן בוכה, דומעת, קשה מאוד לדבר איתה. אנשים שרצו בעבר שהיא תבוא לעבוד אצלם, היום מסרבים".

איש התקשורת החרדי דודי זילברשלג, שהעיד גם הוא מטעם זקן, סיפר על כל הסיוע שהושיטה זקן לפעילויותיו למען אנשים נזקקים. "שולה ואהוד הם מסוג האנשים שיש להם רגישות לבני אדם", סיפר בדמעות, "היא תמיד חיפשה לתת מעשר, עושה מצוות. שולה היא משרד רווחה אמיתי, תמיד יש אוזן קשבת".

"מסע תקשורתי חסר תקדים"

לאחר שנשמעו הטיעונים לעונש, ניצל אולמרט את זכות המילה האחרונה הנתונה לנאשם ואמר: "זו שעת נעילה, ודאי מבחינתי. אני מקבל את כל הכרעתכם. על ההחלטות שהקלו עליי מאוד וגם על זאת שבה ראיתם למתוח עליי ביקורת לא פשוטה, אני מקבל בכבוד הראוי לכם.

"במשך שנים לא מעטות אפף עשן שחור את חיי ואת חיי בני משפחתי וחבריי. הוטחו בי האשמות חמורות מאין כמותן. מסע תקשורתי חסר תקדים בהיקפו, באינטנסיביות שלו, בארץ ובעולם. הכתירו אותי בתחילה כמי שקיבל שוחד, הלבין כספים, ניצל מוסדות צדקה היקרים ללב כולנו כדי להשתמש בהם לצרכיו האישיים. כל מה שעשיתי למען אותם ארגונים לא הוזכר ולא צוין.

"במשך כמעט 7 שנים נפתחו נגדי אינספור חקירות. כל חקירה והפרסום שלה. כל פרסום והפרשנות שלו, כל פרשנות והמסקנות שלה, העלבונות הנלווים אליה והדומא האנושית הבלתי נסבלת. מאחר שמרבית החקירות נסגרו, נותר כתב האישום הזה, שמה שנותר ממנו הוא נושא הדיון.

"העובדה שידעתי לכל אורך הדרך שאין אמת בטענות הקשות שהושמעו נגדי הכבידה מאוד, אבל אולי גם איפשרה לי לאזור כוח כדי להמשיך בשגרת חיי. מכל ההאשמות האלה ניקיתם אותי. הוקל לי מאוד. גם אם היו גורמים אחרים וידועים שמתחו ביקורת קשה על הזיכויים הללו, ניסו להמעיט מערכם וממשמעותם, עדיין החלטת בית המשפט היא הקובעת.

"בשנים שבהן נחקרתי עסקתי בעניינים מכריעים וגורליים למדינה ולחברה. גם באותה תקופה, במקביל למסע שיסוי שהתנהל נגדי ולמספר רב ביותר של מפגשים עם חוקרים שקיימתי באותם ימים עצמם. אני אסיר-תודה על שזכיתי לעסוק בדברים האלה ואולי להביא תועלת למדינת ישראל שאני כל-כך אוהב".

"מקבל את הרשעתכם"

"החלטתם להרשיע אותי בהפרת אמונים, בהגדרות המדויקות שניסחתם ובהקשר שבו תחמתם את הדברים", אמר אולמרט. "אני מקבל את הרשעתכם. לא היה קל לקרוא את הדברים. כל הרשעה איננה קלה. אני מבין את הערותיכם ומסקנותיכם. כך אמרתי כבר בתגובה הספונטנית מאוד לאחר הכרעת הדין. אני מאמין שהפקתי בתוכי את הלקח הנדרש. מה שהיה לא יהיה, יהא עיסוקי אשר יהא.

"עתה הגיעה שעת גזר הדין. תהיתי בלבי איך עומדים לי מעשיי ב-40 השנים האחרונות בשירות הציבור, כפי שנפרסו לפניכם. אלה שנזכרו, רבים שלא נזכרו וגם אלה הסמויים מידיעת הציבור. איך כל אלה עומדים מול ההרשעה. איך אפשר לשקול את המחיר האישי ששילמתי וששילמו רעייתי, ילדיי, נכדיי ויתר בני משפחתי וחבריי המסורים, אל מול המחיר שאני אמור לשלם על הרשעה זו. באיזה כלים אפשר להעריך את הכאב כשהנכד או הנכדה שלך אומרים לך 'סבא, נכון שלא עשית דברים רעים כמו שאומרים בגן'?

"נוכח הזיכוי הברור מהאשמות שדבק בהן טעם של שחיתות, איך כל זה עומד מול 40 שנות פעילות בימים ובלילות, בארץ ובחו"ל, על דברים שעוסקים בגורל חיינו כאן, אבל גם על דברים שעסקו בגורל חייהם של הרבה אנשים שנזקקו לסיוע אישי, ליד מלטפת, לחום אנושי, ואיך כל זה נמדד מול הצורך שעומד בפניכם לקבל החלטה.

"אינני מקל בה ראש ומכבד את סמכות בית המשפט, והוא בלבד, להיות הפוסק האחרון. זו עליונות החוק, נשמת הדמוקרטיה שבה אני מאמין כל חיי ולפיה נהגתי.

"אינני יכול להשיא לכם עצה, אלא רק להביע תקווה: מעומק הלב, שאוכל לצאת משערי הבניין הזה זקוף-קומה", סיכם ראש הממשלה לשעבר.

גזר הדין: לפני יום כיפור

בתום שלב הטיעוני לעונש הודיעו שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים, מוסיה ארד, יעקב צבן ומשה סובל, כי גזר דינו של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, שהורשע בהפרת אמונים בפרשת מרכז ההשקעות, ושל מזכירתו לשעבר שולה זקן, שהורשעה בקבלת דבר במירמה בפרשת ראשונטורס, יישמע בעוד פחות משבועיים, ב-24 בספטמבר, יומיים לפני יום כיפור.

צרו איתנו קשר *5988