אושרה הצעת החוק לפיקוח על חברות דירוג האשראי

הצעת החוק קובעת מי תוכל לשמש כחברת דירוג, ועוסקת במניעת ניגודי עניינים שלהן ■ שטייניץ: "החוק יביא להשוואת תנאי הרגולציה הקיימת בארץ לעניינן של חברות הדירוג, לזו הקיימת במדינות המערב"

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום את טיוטת החוק שגיבשה רשות ניירות ערך בשיתוף עם משרד האוצר ומשרד המשפטים, המסדירה את פעילות חברות דירוג האשראי בישראל. כיום קיימות שתי חברות דירוג אשראי - S&P מעלות ומידרוג.

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, אמר היום כי "החוק יביא להשוואת תנאי הרגולציה הקיימת בארץ לעניינן של חברות הדירוג, לזו הקיימת במדינות המערב. אישורו אף עשוי להרחיב את פעילות חברות הדירוג הבינלאומיות בישראל". יו"ר רשות ני"ע, פרופ' שמואל האוזר, אמר כי "החוק יסייע בהגנה על ציבור המשקיעים המסתמך על הדירוג, ויבטיח כי התהליך והדירוג יהיו אמינים, איכותיים ובלתי תלויים".

הצעת החוק גובשה עוד במארס 2009, ובמתכונתה ההתחלתית הייתה רחבה יותר וכללה לא רק פיקוח על דירוגי אשראי אלא גם על דירוגי קרנות נאמנות ומכשירים נוספים. ואולם, עקב היעדר פיקוח על המוצרים הנוספים בעולם, הוחלט ברשות ני"ע להתמקד בדירוגי אשראי בלבד. לפי החוק, חברת דירוג תוכל לשמש ככזו רק אם תקבל רישיון לעסוק בתחום מרשות ני"ע. מרגע שקיבלה רישיון, תהיה חברת הדירוג נתונה לביקורות של הרשות וכמובן לסנקציות מנהליות ופליליות. כך למשל, הרשות תוכל לבטל את רישיונה של חברת דירוג, להטיל עליה עיצומים כספיים, וכמובן קנסות מנהליים של עד 5 מיליון שקל לחברה ומיליון שקל לנושא משרה בה.

בהצעת החוק נקבעו גם מקרים שבהם יינתן פטור מהחובה לקבל רישיון לשמש כחברת דירוג. למשל, במקרים שחברה תיתן דירוג לצרכים פנימיים ולא פומביים, או כשדירוג יינתן לקבוצה של לא יותר מ-35 משקיעים (בדומה לחובה לפרסם תשקיף).

ניתן יהיה לתבוע את החברות ישירות

הצעת החוק מתמודדת בעיקר עם ניגודי העניינים של חברות הדירוג והמועסקים שלהן. כך למשל קובעת ההצעה, כי חברת דירוג לא תתנה שירות בשירות - למשל קבלת דירוג ברכישת שירותי הערכות שווי, או לא תקבל תמורה גבוהה יותר על דירוג גבוה. באשר למתודולוגיית הדירוג של החברות, בחוק נקבע כי הרשות לא תתערב בתוכן הדירוג, אך החברה תידרש לחשוף את המתודולוגיות והמידע העומדים בבסיס הדירוג, על מנת שניתן יהיה להעריך את אמינותם ואיכותם.

כן, נקבע בחוק סעיף אחריות אזרחית מיוחד שקובע כי חברת הדירוג תהיה אחראית כלפי בעלי האג"ח שדורגה. סעיף זה יאפשר למשל למחזיק אג"ח הסבור כי חברת הדירוג לא עדכנה את דירוגיה בזמן, לתבוע את החברה ישירות.

צרו איתנו קשר *5988