המבקר על תעריפי המים: הצרכנים מסבסדים את החקלאות והתעשייה

מבקר המדינה יוסף שפירא מותח ביקורת חריפה על התנהלות רשות המים וחושף ליקויים שהובילו לפגיעה בציבור הצרכנים הביתיים

מבקר המדינה יוסף שפירא מותח ביקורת חריפה על התנהלות רשות המים וחושף ליקויים שהובילו לפגיעה בציבור הצרכנים הביתיים. בין הממצאים, ייקור חד של תעריפי המים לצרכנים הביתיים באופן שיסבסד את עלויות המים לחקלאות ולתעשייה.

מהדוח עולה כי ב-2010-2011 היה היקף הסבסוד כ-10% מתעריף המים המשוקלל של משקי-הבית. המבקר הוסיף כי קביעת כמות המים הבסיסית לאדם נעשתה בלי עבודת מטה מעמיקה.

"לא היה בסיס מוצק לקביעת הכמות המוכרת על 2.5 מ"ק לנפש לחודש מתחילת 2010 ולקביעתה על 3.5 מ"ק לנפש החל מיולי 2011".

המבקר מציין עוד כי האוצר לא קבע הסדר על מתן הנחות או הגדלת מכסות מים לאוכלוסיות הקשישים, הנכים והעניים, וכי רשות המים לא הקימה מצדה מנגנון כזה.

המבקר מתריע כי למרות שחלפו שנתיים מאז שהחלה רפורמת תעריפי המים, רשות המים טרם עשתה הסדרה לטווח ארוך שמבוססת על בדיקה מעמיקה בהיבט של השפעת חברת מקורות על התעריף לצרכן.

מקורות היא המרכיב המרכזי בתעריפי המים, וחלקה בהם מהווה 24.5% במקרה של התעריף הזול וכ-50% בתעריף היקר (שנגבה במקרה של חריגה מהמכסה של 3.5 מ"ק לנפש). המבקר מצא כי המרכיב מבוסס בחלקו הגדול על תחשיבים שגובשו לפני 20 שנה.

צרו איתנו קשר *5988