עוד העלאה במחירי המים: מקורות דורשת הגדלת העלויות

מועצת רשות המים תערוך מחר דיון מכריע בבקשת מקורות לקבל הכרה בתעריף המים בעלויות שנתיות בהיקף של 40 מיליון שקל ■ קבלת הדרישה תביא להתייקרות תעריפי המים בכ-1% לאזרחי ישראל מעבר להעלאה של 3%-4% שכבר אושרה

מועצת רשות המים תערוך מחר (ה') דיון מכריע בבקשת חברת מקורות לקבל הכרה בתעריף המים בעלויות שנתיות בהיקף של 40 מיליון שקל. קבלת דרישות מקורות תביא להתייקרות תעריפי המים בכ-1% נוסף לאזרחי ישראל - מעבר להעלאה של 3%-4% שכבר אושרה. הבקשה נובעת מכך שעלויות החברה בפועל גבוהות מהעלויות הנורמטיביות שמוכרות בתעריף.

בקשת מקורות מעוררת מחלוקת פנימית ברשות המים בין הכלכלנים המתנגדים ברובם לבקשה לבין המהנדסים שתומכים בה. במועצת הרשות חברים נציגי משרדי החקלאות, האנרגיה, האוצר, הגנת הסביבה ונציגי ציבור. בדיונים הקודמים טען נציג האוצר כי מצבה של החברה מצויין ואין סיבה להעמיס על הצרכנים תוספת עלות.

גם במשרד להגנת הסביבה התנגדו לדרישה, אך במשרדי החקלאות והארגיה תמכו בה. שני נציגי הציבור במועצת הרשות תמכו בבקשת מקורות למרות ההתייקרות בתעריף החשמל לצרכנים. לטענת גורמים ממשלתיים, נציגי הציבור - אלי פיינרמן וחיים גבירצמן - היו נתונים ללחץ מצד חברת מקורות לתמוך בבקשה.

תעריפי המים ל-2013 צפויים להתייקר בין 3% ל-4%. עד כה אישרה רשות המים לייקר את המים בגין הגידול בהיקפי המים המותפלים. מקורות מקבלת הכרה בעלויות הובלת המים בהתאם לכללים שנקבעו לפני שנה וחצי.

נציג האוצר במועצה טען כי מאז שהכללים נכנסו לתוקף, החברה רושמת רווחי יתר של 60-70 מיליון שקל לשנה ורווח של 100 מיליון שקל לפי תחזיות של החברה עצמה. הרווח השנתי הצפוי למקורות ל-2012, על-פי הדוחות החצי שנתיים יגיע ל-200 מיליון שקל.

מקורות היא אחת החברות הבודדות בישראל הנהנות מדירוג אשראי טריפל A, כך שלטענת האוצר, אי-הכרה בהוצאות הנוספות לא תפגע ביציבותה הפיננסית של החברה. מקורות שואפת להגדיל את היקף הפעילות העסקית של חברת הבת מקורות ייזום, אך בממשלה סבורים כי הדבר עשוי להגדיל את הוצאות המוכרים על-ידי הצרכנים.

ממקורות נמסר בתגובה כי הגדלת העלות הנורמטיבית שמבקשת החברה אינה הטבה אלא כיסוי עלויות ממשיות שנגרמו עקב השקעותיה בפיתוח מואץ של משק המים. לטענת החברה, הגדלת העלויות תואמת הבטחות שניתנו לחברה בכתב על-ידי יו"ר מועצת רשות המים הקודם וכן על-ידי ועדה שמינה מנהל הרשות הנוכחי.

"כיום מבוססות העלויות הנורמטיביות של מקורות על נתוני 2009 בקיזוז 20 מיליון שקל בשנה, בה בעת נדרשת מקורות לבצע השקעות בפיתוח משק המים הגבוהות בכ-50% מממוצע ההשקעות בשנים האחרונות". בקשר לטענה כי אין סכנה לפגיעה בהכנסות החברה ויציבותה כתוצאה מאי קבלת דרישותיה, נמסר מ"מקורות" כי הטענה "נוגדת את מסקנות העבודה שהוכנה על-ידי חברת BDO לבקשת משרד האנרגיה והמים".

החברה מוסיפה כי "דירוג האשראי של החברה הינו תוצאה של התנהלות אחראית של הנהלת החברה לאורך השנים". את הטענה בדבר הפעלת לחצים על נציגי הציבור במועצת רשות המים לתמוך בדירשותיה מכנים במקורות "מופרכת לחלוטין". לגבי ההוצאות שייגרמו כתוצאה מהרחבת פעילותה הבינ"ל של מקורות באמצעות מקורות ייזום טוענים במקורות כי אין כל קשר בין הוצאותיה של חברת הבת מקורות ייזום לבין האופן שבו מחושב תעריף המים בישראל.

צרו איתנו קשר *5988