פתרון לתשואות שפל: אג"ח קונצרנית הנקובה במטבע זר

אחר תקופה ארוכה של התכווצות במרווחים באפיקי ההשקעה השונים בשוק איגרות החוב בארצות הברית, הגיעו המרווחים הנוכחיים לרמה הנמוכה מהממוצע ארוך הטווח

אחר תקופה ארוכה של התכווצות במרווחים באפיקי ההשקעה השונים בשוק איגרות החוב בארצות הברית, הגיעו המרווחים הנוכחיים לרמה הנמוכה מהממוצע ארוך הטווח. הימצאות המרווחים ברמה נמוכה יחסית, ביחד עם התשואות הנמוכות בעקום הממשלתי, הובילו לכך שהתשואות האבסולוטיות באפיקים השונים הגיעו לרמות שפל היסטוריות. התשואה לפדיון הממוצעת באפיק דירוג ההשקעה הקונצרני עומדת על 2.6%, ובאפיק הדירוגים הנמוכים על 6.2%.

לאור תשואות השפל ההיסטוריות, נראה שמרבית אפיקי האג"ח בארצות הברית כבר אינם מספקים ערך למשקיעים. איפה המשקיעים עדיין יכולים למצוא ערך בשוקי החוב הגלובליים? אחת האפשרויות היא חשיפה לאג"ח קונצרניות הנקובות במטבע זר. כפי שציינו, אחת הסיבות המרכזיות לרמות השפל בתשואות על אג"ח, היא רמות התשואה הנמוכות בעקום הדולרי. לפיכך, ייתכן שחשיפה לאג"ח הנקובות במטבע שבו הריביות הבסיסיות ועקום התשואות גבוהות יחסית, עשויה להניב תשואה עודפת. בין מטבעות אלו ניתן לציין את הדולר האוסטרלי, פסו מקסיקני, ריאל ברזילאי ורובל רוסי.

אג"ח הנקובות במטבע זר חושפות כמובן את המשקיעים גם לתנודות חדות בשער החליפין. קיימים לא מעט מחקרים אקדמיים, הנוגעים ליכולת החיזוי של שערי חליפין, והזרם המרכזי בספרות בתחום זה הוא שקשה מאוד לחזות את התנודות הללו. למרות זאת, הוכח אמפירית, כי אכן קיימים גורמים פונדמנטליים אשר משפיעים על התנודות בשערי החליפין, ובכלל זה מידת ההרחבה המוניטרית. לאור זאת, השקת התוכנית השלישית להרחבה כמותית בארצות הברית (QE3) צפויה לפעול לכיוון היחלשות הדולר האמריקני, ובכך לתת רוח גבית לפוזיציה של חשיפה לאג"ח קונצרניות הנקובות במטבע זר.

חשיפה נמוכה תוך גיוון מטבעות

לסיכום, השילוב של התשואה הגבוהה יותר על האיגרות הנקובות במטבע זר, ביחד עם הפעלת ה-QE3 הפועלת להיחלשות הדולר, צפוי להוביל לתשואה עודפת של אפיק האיגרות הנקובות במטבע זר, ובכך לספק מענה לסביבת התשואות הנמוכה. עם זאת, נדגיש כי בשערי החליפין עשויות להירשם תנודות חדות, לא תמיד בכיוון החזוי. לפיכך, המלצתנו היא אמנם להיחשף לאג"ח הנקובות במטבע זר, אך בשיעורים נמוכים יחסית מסך היקף התיק ותוך גיוון המטבעות שאליהם נחשפים.

דוגמה לאג"ח אשר עונה על הקריטריונים שהצגנו, היא זו שהונפקה על ידי מורגן סטנלי (MS), אחד מבנקי ההשקעות המובילים בעולם. מורגן סטנלי מציע שירותים פיננסיים גלובליים, ומספק מגוון רחב של מוצרים לקבוצת לקוחות רחבה הכוללת, בין היתר, חברות, ממשלות, מוסדות פיננסים ולקוחות פרטיים.

האג"ח המוצעת נקובה בריאל ברזילאי, אך הקופונים והחזר הקרן משולמים בדולר אמריקני בהתאם לשער החליפין בעת ביצוע התשלומים. לאג"ח תאריך פירעון בשנת 2017, והיא משלמת קופון של 10.09%. האג"ח היא חוב בכיר של מורגן סטנלי, והיא נסחרת בתשואה לפדיון של 7.6%. איגרת חוב בכיר של מורגן סטנלי לשנת 2017, הנקובה בדולר, נסחרת בתשואה לפדיון של כ-2.7%.

*** הכותבים הם המנכ"ל המשותף של בנק ההשקעות אופנהיימר ישראל ואנליסט החוב הבכיר. אין לראות באמור הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך, והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם

צרו איתנו קשר *5988