לא מצליח לעופר נמרודי

גם ברשות ני"ע נדלקה נורת אזהרה לגבי חלוקת הדיבידנד המתוכננת

שבוע וחצי חלף מאז תהינו כאן ב"גלובס" לגבי הדיבידנד עליו הכריזה באחרונה חברת הכשרת היישוב של עופר נמרודי. זאת, בזמן שהחברה סיימה את החודשים ינואר-ספטמבר 2012 בהפסד כבד, והיא נושאת על גבה חוב גדול של כ-800 מיליון שקל למחזיקי איגרות החוב (אג"ח הנסחרות ברובן בתשואה דו ספרתית).

חלוקת דיבידנד של 33 מיליון שקל לבעלי המניות - כמעט כל הכסף שהיה בקופת החברה בסוף הרבעון השלישי - נראה על פניו כמהלך בלתי אחראי מצד הנהלת החברה והדירקטוריון שאישר אותו (בראשו, אגב, יושב הכלכלן המתוקשר שלמה מעוז). זאת, גם אם לטענת קברניטי החברה תזרים המזומנים החיובי שמניבים נכסי הנדל"ן של הכשרת הישוב מסוגל לתמוך בהחזר החובות ובחלוקת הדיבידנד גם יחד.

אתמול (א') התברר כי גם ברשות ני"ע נדלקה נורת אזהרה לנוכח חלוקת הדיבידנד המתוכננת, אך לא בגלל החשש לאיתנותה הפיננסית של הכשרת הישוב. מסתבר שבידי הרשות היה פרט מידע נוסף: בדוחות הרבעון השלישי בחרה החברה הבת, הכשרה אנרגיה, שלא לבצע הפחתה חשבונאית של מלוא השקעתה בקידוחי הגז ברישיונות "מירה" ו"שרה". לעומת זאת, יתר השותפות בצמד הרישיונות - חברת IPC והשותפות המוגבלת מודיעין של צחי סולטן - ביצעו הפחתה גורפת של השקעתם בעקבות הכישלון שנחלו הקידוחים.

לכאורה מדובר בסוגיה חשבונאית טהורה, אך בפועל יש לה משמעות רבה לגבי יכולתה של הכשרת הישוב לחלק את הדיבידנד המתוכנן: הפחתת מלוא השקעתה בצמד הקידוחים הייתה מסבה להכשרה אנרגיה הפסד של כ-200 מיליון שקל.

שרשור ההפסד לדוחות החברה האם, הכשרת הישוב, על פי חלקה היחסי במניות הכשרה אנרגיה (55%), היה גורם לה להפסד של 108 מיליון שקל ומוחק את מלוא יתרת הרווח החיובית שהייתה לה בסוף הרבעון.

ובמצב כזה מנועה החברה מחלוקת הדיבידנד המתוכנן, שכ-70% ממנו מיועדים להגיע לכיסם של בעלי השליטה, משפחת נמרודי.

גם טובי הגיאולוגים לא יעזרו

מהודעתה הלקונית של הכשרת הישוב לבורסה היום עולה כי היא "התבקשה על ידי הרשות לבחון בשנית את הטיפול החשבונאי ביתרת ההשקעה ברישיונות". מכאן, שהרשות עדיין לא קבעה דעה נחרצת באשר לאותו "טיפול חשבונאי", אבל היא בהחלט מתווה לנמרודי את הכיוון שבו עליו ללכת לדעתה.

לנו נראה כי האופן שבו בחרו יתר השותפות ב"מירה" ו"שרה" לנהוג - למחוק את מלוא השקעתן בצמד קידוחים - תקשה על נמרודי לשכנע את הרשות כי בנכסים הללו עדיין טמון ערך משמעותי, גם אם חוות דעת של טובי הגיאולוגים יעמדו לצדו.

מה עוד שבעקבות האכזבה שהנחילו הקידוחים למשקיעים נסחרת כיום חברת הכשרה אנרגיה בשווי שוק של 43 מיליון שקל בלבד, המשקף פרמיה לא גדולה על יתרת המזומן שנותרה בקופתה. ועם השוק, כידוע, קשה להתווכח.

צרו איתנו קשר *5988