עתירה: לאשר כללי אתיקה לשרים לפני הקמת ממשלה חדשה

נאמן העביר לאישור הממשלה באמצע 2011 את כללי האתיקה לשרים שיאפשרו להעמידם לדין משמעתי ■ ואולם, הממשלה טרם אישרה את הכללים

ממשלת ישראל נמנעת מלאשר כללי אתיקה ודין משמעתי לשרים וחברי ממשלה, אף ששר המשפטים, יעקב נאמן, העביר לאישור הממשלה את נוסח כללי האתיקה מטעמו כבר באוגוסט 2011 - כך עולה ממכתב ששיגר בימים האחרונים השר נאמן ליועץ המשפטי של עמותת "הצלחה", עו"ד אלעד מן.

בימים הקרובים מתכוונת "הצלחה" לעתור לבג"ץ בדרישה לחייב את הממשלה לאשר את כללי האתיקה המחייבים לשרים, הכוללים גם אפשרות להעמדה לדין משמעתי, וזאת עוד לפני שתורכב ממשלה חדשה לאחר הבחירות, במטרה שלא לסכל את העבודה שנעשתה.

באפריל 2008 סיימה ועדה ציבורית בראשות נשיא בית המשפט העליון בדימוס, מאיר שמגר, לגבש קוד אתי לחברי הממשלה והצעה לכינון מנגנון העמדה לדין משמעתי לשרים וסגני שרים, שיפרו את כללי האתיקה.

כיום קובעים כללי התקשי"ר דין משמעתי רק לעובדי ציבור, ולא לנבחרי ציבור.

הדבר הפך להיות משמעותי בשנים האחרונות, כשהתברר כי בעבירות גבוליות של שרים לא ניתן לאכוף כלפיהם נורמה משמעתית כלשהי, והברירה נותרת בין אכיפה פלילית לבין העלמת עין.

כך, למשל, הוחלט להעמיד לדין את השר לשעבר, חיים רמון, בפרשת הנשיקה הכפויה, אף שלדברי היועמ"ש דאז, מני מזוז, דין משמעתי היה מתאים יותר בנסיבות.

עם תחילת כהונתה של ממשלת נתניהו השנייה ב-2009, הוקמה ועדת שרים בראשות שר המשפטים נאמן, שתפקידה היה לעבד את הצעת כללי האתיקה שהציעה ועדת שמגר. ועדת נאמן הייתה אמורה להעביר את המלצותיה לממשלה בתוך חצי שנה.

"עם הקדמת הבחירות, ראוי שיואץ ויושלם תהליך עיגון הכללים והפיכתם לאכיפים ומחייבים, עוד בטרם תוציא הממשלה הנוכחית את ימיה", כתב עו"ד מן לראש הממשלה נתניהו ולשר נאמן. "ראוי שחברי הממשלה הבאה ייכנסו לתפקידם תוך הכרה וידיעה ודאית של החובות האתיות והמשמעתיות המוטלות עליהם".

עיכוב של שנה וחצי

מלשכתו של שר המשפטים התקבלו שתי תשובות. עו"ד גלעד סממה מלשכת נאמן השיב כי "על סדר יומה של הממשלה הונחו זה מכבר כללי האתיקה לשרים ולסגני שרים, שנוסחו על-ידי ועדת השרים לעניין כללי האתיקה. כמו כן, נערכה ישיבה אצל ראש הממשלה, וסוכם כי ההצעה תועבר לשרים לשמיעת הערותיהם".

יועץ השר הוסיף כי "נראה כי פגרת הבחירות איננה המועד המתאים להשלמת המלאכה בקשר לכללי האתיקה לחברי הממשלה שיכהנו בעתיד", זאת אף שבניגוד לכנסת, הממשלה איננה יוצאת לפגרה בתקופת הבחירות, והיא ממשיכה לכהן ברציפות עד להשבעת ממשלה חדשה.

בימים האחרונים שיגר נאמן מכתב תשובה נוסף, שבו כתב כי "החומרים הועברו למזכירות הממשלה ביום 24 באוגוסט 2011, לצורך העלאת הנושא בממשלה".

פירוש הדבר שהממשלה מעכבת זה כשנה וחצי, לאחר שוועדת נאמן סיימה את תפקידה והעבירה את המלצתה לקוד האתי המחייב, את אישור הכללים.

עם זאת, לשכת שר המשפטים סירבה הן לבקשת "הצלחה" והן לבקשת "גלובס" לחשוף את נוסח הקוד האתי שהגישה ועדת השרים לאישור הממשלה.

"חסך מהותי ומשמעותי"

"עמותת 'הצלחה' רואה בחומרה יתרה את העובדה, שעל אף שהכללים הועברו לדיון בממשלה כבר בקיץ 2011, טרם נמצא זמן לדון בהם ולאשרם", כתבו חברי הוועד המנהל של העמותה, אלעד מן ובן-ציון ציטרין, בימים האחרונים למזכיר הממשלה צבי האוזר.

לדבריהם, "מדובר בחסך מהותי ומשמעותי במשפט המינהלי והציבורי, עד כדי ירידה לשורשי תקינותו הבסיסית".

ואולם, למרות הדרישה, בישיבת הממשלה השבוע שוב לא עלה נושא כללי האתיקה לדיון. לפיכך, מתכוונים בעמותה להגיש בימים הקרובים עתירה לבג"ץ, כך שאולי בית המשפט יחייב את הממשלה להסביר מדוע היא אינה טורחת לאשר את כללי האתיקה לשרי הממשלה.

לדברי עו"ד מן, "השלמתם וכינונם של כללי אתיקה מחייבים לחברי הממשלה היא עניין שלא ניתן להפריז בחשיבותו. ועדת שמגר הצביעה באופן מפורש על הצורך שבהחלת כללים אתים מחייבים על שרים, לאור מעמדם וחשיבות תפקידם. יהיה בכך כדי לחזק את אמון הציבור בחברי הממשלה ולהבטיח אמות מידה ברורות לבחינת התנהגותם הפומבית והשוטפת.

"תועלת חשובה נוספת שיש בכללי אתיקה כאלה היא מילוי החלל הקיים בקשר לנורמות האכיפות החלות על חברי ממשלה ושרטוט הגבול שבין החובות האתיות לחובות הפליליות שחלות על השרים".

עו"ד מן הוסיף כי "קיומם של כללי אתיקה כאלה יכול היה למנוע דילמות רבות ותקלות לא מעטות שאותן ראינו בשנים האחרונות בשדה המשפט הציבורי, והיו מאפשרים שימוש במגוון כלים במצבים ציבוריים רגישים - מלבד כלי המשפט הפלילי. אין ספק כי לבטים רבים, שנגעו להעמדת אישי ציבור בכירים לדין, היו נחסכים מהפרקליטות ומהיועצים המשפטיים לממשלה - ככל שכללים כאלה היו מושלמים כבר בעבר".

מלשכתו של השר נאמן לא נמסרה תגובה.

צרו איתנו קשר *5988