הפרקליטות: התרענו שמינוי יו"ר מועצת הכבלים עשוי להיעצר

המדינה בתשובה לעתירת אריאל משעל להשלים את מינויו ליו"ר מועצת הכבלים והלוויין: "מגבלות היועמ"ש על מינויים בתקופת בחירות חלות גם על מינוי זה"

פרקליטות המדינה השיבה לעתירתו של אריאל משעל להשלים את מינויו לתפקיד יו"ר מועצת הכבלים והלוויין. על-פי תשובת המדינה, מגבלות היועץ המשפטי על מינויים בתקופת בחירות חלות גם על מינוי זה.

משעל נבחר על-ידי ועדת האיתור כבר באוקטובר 2012, ושמו הועבר לשר התקשורת משה כחלון, שבחר בו. לאחר שהיועמ"ש קבע כי אין למנות בעלי תפקידים בשירות הציבורי בתקופת בחירות, נעצר המינוי. לאור הדברים, משעל ביקש מבית המשפט צו שישלים את הליך מינויו, שימנע מכל אדם אחר להתמנות לתפקיד.

על-פי תשובת המדינה לבג"ץ, "שמו של המועמד המומלץ לא הועבר על-ידי שר התקשורת לאישור הממשלה, וממילא לא אושר על-ידה". כמו כן, המינוי לא עבר את הבדיקות המשפטיות הנדרשות.

לאור העובדה כי השר אמור למנות את בעל התפקיד, דוחה המדינה את טענתו של משעל, לפיה מדובר ב"מינוי מקצועי מובהק".

מהתשובה עולה כי כבר נציג נציבות המדינה כבר הבהיר בעת הליך הדיונים של ועדת האיתור כי ההחלטה עשויה להיתקל בקשיים, לנוכח העובדה כי היציאה לבחירות כבר הוכרזה. ואולם, הוחלט בכל זאת להמשיך בתהליך.

"לנוכח הכרזת ראש הממשלה על כוונתו לפזר את הכנסת, וכיוון שמדובר בתקופת בין ערביים, דהיינו תקופת-תפר בין הכרזת ראש הממשלה על בחירות לבין ההחלטה הרשמית על כך, ולאור העובדה שללא קשר עם ועדת איתור זו נקבעה בסמוך לאחר מכן ישיבה אצל היועץ המשפטי לממשלה, בהשתתפות על הגורמים הרלוונטיים בשירות המדינה לעניין מינויים בתקופת בחירות... לאור זאת הדגיש עו"ד טסלר (נציג נציב שירות המדינה בוועדה - ל"א) בפני חברי ועדת האיתור, באופן חד-משמעי, כי תוצאות עבודת ועדת האיתור יהיו כפופות להנחיות היועץ המשפטי לממשלה, כפי שיינתנו בהמשך. לאור העובדה שהוועדה כבר כונסה, והמועמדים הוזמנו, המשיכה הוועדה בעבודתה, אך זאת בכפוף להסתייגות עליה הצביע עו"ד טסלר בפתח הישיבה".

עוד נכתב בתשובת המדינה: "יודגש כי משרת יו"ר מועצת הכבלים והלוויין היא משרה רגולטורית רגישה ובעלת סמכויות משמעותיות לשוק התקשורת. במינוי למשרה זו עשוי להיות במידה לא מבוטלת ביטוי למדיניותו של השר, ומתעוררת אף רגישות מיוחדת לנוכח תפקידה המרכזי של התקשורת בתקופת הבחירות. אשר על כן, אין מקום להשלים את הליכי המינוי בעת הנוכחית".

צרו איתנו קשר *5988