רשות ניירות ערך תבחן את המודל הכספי של חברת אנטרופי

זוהי הפעם הראשונה שבה רשות ניירות ערך מודיעה כי במסגרת בחינת הפיקוח על חברות הייעוץ, תבחן גם את מודל התגמול שלהן‏

הודעתה האחרונה של חברת הייעוץ למוסדיים, אנטרופי, כי תחל לגבות תשלום עבור שירותיה גם מהחברות הציבורית, מעוררת עליה היום גם את הרשות לניירות ערך. הרשות תחל לבחון את המודל הכספי של חברת הייעוץ, בעקבות תלונה שהגיש איגוד החברות הציבוריות.‏

נזכיר, כי לפני כשבועיים פנה מנכ"ל האיגוד, אילן פלטו, ליו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, בבקשה להסדרת מעמדה והתנהלותה של אנטרופי וחברות כדוגמתה בטענה כי "אין זה ראוי שאנטרופי כחברת ייעוץ, חורגת מפעולת הייעוץ וקובעת למעשה כללים שונים שהם מעבר לדרישות חוק החברות".‏

מתגובת הרשות לפנייה, עולה כי הרשות אכן מזהה בעייתיות בעניין: "בימים אלה ממש שוקדת הרשות על הכנת מודל פיקוח על פעילות הייעוץ לקרנות נאמנות של חברות מייעצות, כגון אנטרופי". קרנות נאמנות, נזכיר, מחויבות להשתתף ולהצביע באסיפות כלליות של החברות הציבוריות . עוד כתבה הרשות, כי היא מתעתדת, בין היתר, "לבחון את מודל התגמול של חברות הייעוץ, ובפרט...מודל על פיו נגבים כספים לא רק מהגופים המקבלים את שירותי הייעוץ, אלא גם מהתאגידים המדווחים עצמם".‏

את הבעייתיות בתחום הייעוץ למוסדיים זיהתה הרשות כבר ב-2011, מה שהוביל את יו"ר הרשות לפעול באותם ימים להקנות לו סמכות פיקוח ישירה על גורמי ייעוץ. בספטמבר האחרון, במסגרת פרסום מפת הדרכים שלה, הודיעה הרשות כי היא פועלת להסדרת התחום ובוחנת את המתכונת הראויה לפיקוח. עם זאת, זוהי הפעם הראשונה שבה רשות ניירות ערך מודיעה כי במסגרת בחינת הפיקוח על חברות הייעוץ, היא בוחנת גם את מודל התגמול שלהן.‏

נזכיר, כי במקביל לפנייתו לרשות ניירות ערך, פנה פלטו גם לממונה על ההגבלים העסקיים, פרופ' דיויד גילה, בטענה כי אנטרופי היא מונופול, ובשל כך מהווה גביית דמי טיפול מהחברות הציבוריות ניצול לרעה של מעמדה. ‏

גל סטאל, יו"ר אנטרופי שירותי מחקר: "אנו מברכים מאוד על החלטת רשות ניירות ערך. זו החלטה חשובה שתסייע לקדם את אינטרס הציבור בנקודות צומת חשובות".

צרו איתנו קשר *5988