תנועת המושבים עתרה לבג"ץ בעקבות מתווה לוקר בשוק החלב

טוענת כי אמות-המידה שנקבעו במתווה לוקר יוצרות יתרון אל-תחרותי ליצרני החלב הגדולים ופוגעות באופן מהותי ביצרני החלב המשפחתיים הקטנים

תנועת המושבים ומספר יצרני חלב משפחתיים קטנים הגישו הבוקר (ב') לבג"ץ עתירה למתן צווים על-תנאי ובקשה למתן צווי ביניים נגד ההחלטה של שרת החקלאות אורית נוקד וועדת המכסות ליישם את המתווה שגיבשה ועדה בראשותו של מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הראל לוקר, וזאת על אף שלא בוצעו שינויי חקיקה כנדרש.

באחרונה פרסמה ועדת המכסות, בהתאם להוראת שרת החקלאות ובהתאם למתווה לוקר, אמות-מידה מפלות לחלוקת מכסות לייצור חלב גולמי. אמות-מידה אלה מעניקות מכסות ייצור נוספות למשקים פרטיים גדולים בלבד שהיקף מיכסתם הוא 700 אלף ליטר ומעלה, תוך פגיעה קשה ובלתי הפיכה במשקים המשפחתיים הקטנים.

לטענת העותרים, אמות-המידה שנקבעו יוצרות יתרון אל-תחרותי ליצרני החלב הגדולים ופוגעות באופן מהותי ביצרני החלב המשפחתיים הקטנים. אמות-המידה מבקשות ליישם הלכה ולמעשה את מתווה לוקר ולערוך שינויים מהותיים במשק החלב בישראל.

העותרים טוענים כי בקביעת אמות-המידה הללו יש משום הפרה של חובתה של שרת החקלאות לקבוע עקרונות כלליים כאלה בתקנות אשר עולות בקנה אחד עם הוראות חוק תכנון משק החלב.

העותרים הוסיפו וטענו כי אמות-המידה הללו נקבעו בניגוד לחוק תכנון משק החלב, בחוסר סמכות, בהליך שאינו ראוי וללא האישורים הנדרשים, תוך הפרת הבטחות שלטוניות, ועל דרך של "מחטף" בזמן כהונת ממשלת מעבר ערב בחירות.

מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים, מסר כי תנועת המושבים תומכת בהסדר כולל במשק החלב שיביא להתייעלות והתחדשות, אולם הסדר כזה צריך להיעשות בהסכמה ובהבנה, בהתייחסות מידתית למשק החקלאי המשפחתי, ובדרך של חקיקה מתאימה לאחר הקמת הממשלה החדשה, ולא באמצעות מחטפים ובניגוד לחוק.

צרו איתנו קשר *5988