חשד לכספים אסורים: הוקפא שיווק מגרשים במושב חלץ

מינהל מקרקעי ישראל בוחן הקפאת השיווק בארבעה מושבים נוספים בשל חשד לגביית כספים אסורים

מינהל מקרקעי ישראל הקפיא את המשך שיווק המגרשים בהרחבת מושב חלץ במועצה האזורית חוף אשקלון ובוחן את המשך שיווק המגרשים בהרחבות של ארבעה מושבים נוספים בחשד לגביית כספים אסורים בניגוד לנהלי המינהל.

מדובר בכ-100 מגרשים לבנייה במושב חלץ וההחלטה על הקפאת המשך השיווק התקבלה לאחר שהמינהל ערך שימוע לאגודת המושב במסגרתו: "כשל המושב בהמצאת הסברים ו/או אסמכתאות שהתבקש להמציאן", כך על פי המינהל.

ארבעת המושבים הנוספים לגביהם בוחן כעת מחוז ירושלים במינהל את הנושא הם רווחה וזבדיאל השייכים למועצה האזורית שפיר, מושב נחלה במועצה האזורית יואב ומושב עזריקם במועצה האזורית באר טוביה. בכל המושבים הללו ממשיך המנהל כעת בבדיקת הנושא, יערוך שימוע לאגודת המושב ונכון להיום בוחן את המשך שיווק המגרשים. במושבים הללו מתייחסת הבדיקה לכ-200 מגרשים לבנייה סך הכל.

"בחודשים האחרונים התקבלו במחוז ירושלים של מינהל מקרקעי ישראל תלונות על מספר מושבים הנוגעות לנושא הקצאת מגרשים למתיישבים חדשים בהרחבות", כך מספרים במינהל, "התלונות מצביעות כי בניגוד להוראות המינהל, נגבים כספים אסורים על ידי המושבים ו/או מי מטעמם מהמתיישבים החדשים. כידוע, גביית כספים על ידי אגודה חקלאית או מי מטעמה כתנאי להמלצת האגודה להחכרת מגרש בהרחבת הישוב נוגדת את החלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי המינהל. בנוסף, דרישה של האגודה, כתנאי למתן המלצתה למינהל, כי המומלץ יתקשר עם יזם לביצוע עבודות בניה במגרש, או לביצוע עבודות פיתוח, מותרת אך ורק באישור המינהל, בהיקפים הקבועים בהחלטות המועצה ולאחר בדיקת המינהל כי הסכומים הנגבים בגין השירותים הינם סבירים".

"מדובר על יתרת המגרשים שטרם שווקו בהרחבות האמורות", מוסיף חמי כסיף מנהל מחוז ירושלים במינהל, "עצירת השיווקים באה כדי למזער את הנזק, לעצור עכשיו את המצב כדי שאנשים נוספים לא יידרשו לשלם כספים או להתקשר עם יזמים שלא על פי הוראות המינהל".

אם יתברר כי אכן נגבו כספים אסורים בהרחבות המדוברות, יהיה המינהל רשאי לשווק את יתרת מגרשי ההרחבה במכרז פומבי. כמו כן, במקרים בהם יש בידי המינהל די ראיות להוכחת הגביה האסורה, יפעל האחרון להגשת תביעה נגד האגודה. במינהל מסבירים כי בתוך מספר שבועות יוחלט מה יהיה המשך הפעילות בכל אחת מההרחבות.

במקביל, מספר משפחות שהתקשרו כבר עם שניים מהמושבים האמורים לעיל ברכישת מגרש לבנייה בוחנים בימים אלו הגשת תביעה באמצעות עו"ד אביגדור לייבוביץ ממשרד ליבוביץ שער ושות'. מדובר במספר רוכשים בהרחבות המושבים נחלה ורווחה שממתינים לסיום בדיקת המינהל לפני שיגישו את התביעה להשבת הכספים כנגד האגודה במושבים הללו.

צרו איתנו קשר *5988