שופרסל מסכמת את 2012 עם צמיחה שלילית בהכנסות

רשמה הכנסות של 11.57 מיליארד שקל, לעומת 11.6 מיליארד שקל ב-2011 ■ הרווח הנקי ברבעון הרביעי ירד ל-56 מיליון שקל, לעומת 108 מיליון שקל ברבעון המקביל ■ המנכ"ל איציק אברכהן השתכר ב-2012 כ-2.15 מיליון שקל

שופרסל מסכמת הבוקר (ד') את הרבעון הרביעי של 2012 ואת השנה כולה עם צמיחה שלילית בהכנסות השנתיות: 11.57 מיליארד שקל לעומת 11.6 מיליארד שקל ב-2011. עם זאת, ההכנסות ברבעון הרביעי רשמו עלייה ל-2.82 מיליארד שקל, לעומת 2.78 מיליארד שקל ברבעון הרביעי של 2011.

הרווח התפעולי של שופרסל הסתכם בסוף 2012 ב-361 מיליון שקל או 3.1% מההכנסות, ובשורה התחתונה מדווחת החברה על רווח של 200 מיליון שקל, זאת לעומת רווח שנתי של 274 מיליון שקל ב-2011.

הרווח הנקי ברבעון הרביעי רשם ירידה חדה ל-56 מיליון שקל, לעומת 108 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2011. החברה תחלק לבעלי המניות דיבידנד בהיקף של 180 מיליון שקל.

דירקטוריון שופרסל הסביר במסגרת הדוחות כי "תוצאות החברה בשנת 2012 ותוצאות הרבעון האחרון של שנת 2012 מבטאות מספר מגמות עיקריות אשר התרחשו בשנים האחרונות ובעיקר החל מחודש יולי 2011.

"בין מגמות אלה ניתן למנות את המחאה החברתית, התעצמות התחרות בשוק הקמעונאות וההאטה הכלכלית שהתרחשה ברבעון השלישי של שנת 2011, אשר הובילו להתמתנות בקצב הצמיחה של החברה ובכלל זה לירידה ברמת הרווח התפעולי, וכן התפתחויות רגולטוריות שונות אשר עלולות להשפיע לרעה על פעילות החברה ותוצאותיה.

"במסגרת התמודדות החברה עם המצב המשתנה במשק, החברה נקטה ונוקטת פעולות שונות, שעיקרן הורדת מחירים והעמקת מבצעים במגוון רחב של מוצרים, הרחבה וחיזוק המותג הפרטי, חיזוק מיצובה של החברה בשוק הדיסקאונט, התייעלות בסניפים ובמטה החברה וסגירת סניפים מפסידים. כל הפעילויות הנ"ל אמורות להחזיר את החברה, באופן הדרגתי, לרמות הרווח התפעולי שהיו בשנים האחרונות.

"החברה המשיכה במהלך שנת 2012 ביישום התוכנית האסטרטגית הכוללת מספר מרכיבים, וביניהם חיזוק מועדון לקוחות, כרטיסי אשראי ופורמט הדיסקאונט, המשך הרחבת שטחי המסחר של החברה, גידול במספר החנויות בפורמט לקניות דרך האינטרנט 'שופרסל אקספרס', הקמת מתחמי בריאות בחנויותיה, השקת אתר חדש 'שופרסל והטלפון' ושיפור שרשרת האספקה הכולל הקמת מרלו"ג נוסף".

רה-ארגון בנדל"ן

עוד מעדכנת החברה במסגרת הדוחות כי הדירקטוריון אישר להנהלה לבצע כבר במהלך הרבעון הנוכחי רה-ארגון, לפיו מרבית נכסי הנדל"ן של החברה ירוכזו תחת חברה-בת חדשה בבעלות מלאה של החברה, לרבות חוב שיש לייחס לאותם הנכסים.

נכון למועד פרסום הדוח, נכסי הנדל"ן ומניות חברות-בנות הנבחנים להעברה לחברת הנדל"ן החדשה כוללים עד כ-68 סניפים בשווי הוגן של כ-1.7 מיליארד שקל הרשומים בספרים בעלות מופחתת של כ-1 מיליארד שקל, נכסי נדל"ן להשקעה בשווי הוגן של עד 384 מיליון שקל וכן 5 סניפים בהקמה בעלות של 46 מיליון שקל.

על-פי הדירקטוריון, מטרת הרה-ארגון הינה מיקוד ניהולי, פיתוח והשבחת הנדל"ן כתחום עסקים נוסף בחברה, הצפת ערך לחברה ולבעלי מניותיה.

בגזרת שכר הבכירים - מנכ"ל החברה, איציק אברכהן, השתכר בשנה החולפת 2.15 מיליון שקל; סמנכ"ל הסחר, אלי גידור, השתכר 2.49 מיליון שקל; ושני יושבי-הראש במשותף, רפי ביסקר ויעקב פישר, השתכרו ב-2012 1.83 מיליון שקל ו-1.72 מיליון שקל, בהתאמה.

אברכהן ציין עם פרסום הדוחות כי "בשנת 2012 הצלחנו לייצב את מכירות החברה ולשפר את הפעילות המסחרית וכן נקטנו בצעדי התייעלות משמעותיים בסניפים ובמטה החברה. שינוי המגמה ב-3 הרבעונים האחרונים, בהשוואה ל-3 הרבעונים שקדמו להם, מבטא את התמודדותה הנכונה של החברה בתחרות ובסביבה העסקית המשתנה ואת ביצוע ההתאמות הנדרשות, תוך מתן מענה לצרכי הצרכן החדש".

צרו איתנו קשר *5988