נמרודי החל במהלך להחלפת חוב אג"ח בהיקף של 800 מיליון שקל

חברת הכשרת הישוב שבשליטת עופר נמרודי, הגישה למחזיקי האג"ח שלה מסדרות 12, 13 ו-15 הצעת רכש חליפין בהיקף של 50 מיליון שקל, כחלק מתוכנית רחבה יותר להחלפת כל אג"ח הקבוצה

חברת הכשרת הישוב, שבשליטת עופר נמרודי, הגישה למחזיקי האג"ח שלה מסדרות 12, 13 ו-15 הצעת רכש חליפין בהיקף של 50 מיליון שקל. זאת, כחלק מתוכנית רחבה יותר, להחלפת כל אג"ח הקבוצה, בהיקף של כ-800 מיליון שקל, באג"ח חדשות, בעלות מח"מ ארוך יותר המגובות בביטחונות.

להכשרה יש כיום רק סדרת אג"ח אחת (14), המובטחת בשיעבוד. הסדרה החדשה המוצעת ע"י הכשרה למחזיקים (16), תהיה מגובה בשיעבוד בדרגה ראשונה על מניות החברה-הבת, הכשרה קניונים, המחזיקה במספר נכסים, שהמרכזי בהם הוא קניון שבעת הכוכבים בהרצליה. השיעבוד הוא ביחס LTV (Loan To Value) של עד 65%. מחזיקי האג"ח יוכלו לבצע את החלפת החוב בתמורה השקולה לערך המתואם של האג"ח שהם מחזיקים.

האג"ח החדשות יישאו ריבית של 5.3%, צמוד למדד, במח"מ של 4-6 שנים. הריבית שבגינן תשולם אחת לשלושה חודשים, ותשלומי הקרן ייפרעו בחמישה תשלומים שווים, בין השנים 2016-2020. דירוג האג"ח של הכשרת הישוב עומד על BBB פלוס.

אלי כהן, המשנה למנכ"ל הכשרת הישוב, מסר היום, כי "בחודש הקרוב פורעת החברה את כל קרן האג"ח שעליה לשלם ב-2013, בסך של כ-70 מיליון שקל, כך שלאחריה יתרת האג"ח תעמוד על כ-730 מיליון שקל. המדיניות ארוכת הטווח שלנו היא שכל סדרות האג"ח של החברה תהיינה מגובות בביטחונות".

צניחה של 44% בשנה האחרונה

דוחותיה הכספיים של הכשרה קניונים מלמדים, כי בתשעת החודשים הראשונים של 2012 היא נהנתה משערוך נכסים בהיקף של כ-41 מיליון שקל, שסייע לה להגדיל את הרווח הנקי לתקופה זו ב-55%, ל-30 מיליון שקל.

הערכת שווי שבוצעה להכשרה קניונים על ידי BDO זיו האפט, וצורפה לדוח הצעת הרכש חליפין, נוקבת בשווי של 373 מיליון שקל לחברה. בזיו האפט מעניקים לקניון שבעת הכוכבים שווי של 907 מיליון שקל, לעומת שווי של 831 מיליון שקל, אשר לפיו הוא רשום בספרי הכשרת הישוב. העלייה בשווי מיוחסת לצפי של עלייה בשכר הדירה בקניון, אחרי שיפוץ שהוא עבר באחרונה. כיום כולל הקניון שטח בנוי של כ-88 אלף מ"ר.

שווי השוק של הכשרת הישוב עצמה עומד היום על כ-390 מיליון שקל, אחרי צניחה של 44% בשוויה בשנה האחרונה. החברה סובלת מכישלון פעילותה של החברה-הבת הכשרה אנרגיה, העוסקת בחיפושי נפט וגז.

צרו איתנו קשר *5988