בנק הפועלים הגיש בקשה לכינוס נכסים נגד מוטי זיסר

עתידו העסקי של זיסר יוכרע באולמה של אלשיך: מצד אחד מחצית ממחזיקי האג"ח הגיעו עמו להסדר, ומצד שני בנה"פ הגיש בקשה לכינוס נכסים לאלביט הדמיה

עתידו העסקי של מוטי זיסר צפוי להיות מוכרע בבית המשפט. מחד עומד הניסיון של חברת אלביט הדמיה שבשליטתו להגיע למתווה הסדר חוב מוסכם עם מחזיקי האג"ח שלה, ומאידך נמצאת הבקשה שהגיש היום (ד') בנק הפועלים לבית המשפט לכינוס נכסיו של זיסר.

זיסר חייב לבנק (באמצעות החברה הפרטית אירופה ישראל) כ-1 מיליארד שקל, בעוד שווי השוק של מניות אלביט הדמיה, ששועבדו כנגד ההלוואה (48% מההון), מסתכם ב-130 מיליון שקל, כלומר כ-13% בלבד מהיקף החוב של אירופה ישראל.

זיסר ניסה בימים האחרונים לעצור בכל דרך אפשרית את הבנק מלפנות לבית המשפט, אך ללא הצלחה. אתמול (ג') דחתה שופטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב, ורדה אלשיך, את בקשתו למנות נאמן לצורך גיבוש הסדר נושים באירופה ישראל, וציינה כי "אין לי אלא לתהות אם הבקשה אינה חלק ממאבק שהתפתח בין החברה לנושה המובטח".

בנק הפועלים כינה את הבקשה: "תכסיסנית, נטולת תום-לב ומופרכת, שאינה אלא ניסיון לסכל את מימוש השיעבודים באמתלות-סרק".

במסגרת בקשה שהוגשה היום על-ידי עורכי הדין גיורא ארדינסט ותומר ויסמן, טוען הבנק כי "אירופה ישראל הגיעה הלכה למעשה למצב של חדלות פירעון, באופן המקים חשש להמשך קיומה".

הבנק מסביר כי הסדר חוב יביא לדילול דרמטי של מניות אלביט הדמיה המשועבדות לטובתו, וכבר כיום יש פער דרמטי בין שווי הנכסים המשועבדים לבין היקף החוב.

מתווה חדש באלביט הדמיה

הבנק טוען כי לאורך השנים זיסר הפר באופן חוזר ונשנה התחייבויות כלפיו, וצבר פיגורים של עשרות מיליוני שקלים. זיסר חתם על הסדרי פריסת חובות ביוני 2010 ובינואר 2011, אך לא עמד בתשלומים במועדם.

בית המשפט מתבקש לאשר את מינויו של עו"ד גיורא ארדינסט ככונס נכסים זמני, וכן לאשר מימוש שיעבודים שונים שניתנו לבנק בגין האשראי שהעניק לזיסר.

"הבנק העמיד את חובה של אירופה ישראל לפירעון מיידי, לאחר שהתקיימו עילות רבות המקנות זכות זאת, בין היתר בשל הפרות בוטות של הסכמים וצניחה דרמטית בערך הבטוחות", כתב הבנק בפנייתו לבית המשפט.

בד-בבד, אולי בצעד נואש אחרון, הודיעה הבוקר אלביט הדמיה בחגיגיות כי היא "הגיעה למתווה עקרונות לארגון מחדש של החוב למחזיקי האג"ח שלה", העומד על 2.5 מיליארד שקל.

מתווה העקרונות המוצע גובש עם מחזיקי האג"ח הגדולים של החברה: הקרנות הזרות יורק ו-DK פרטנרס, שרכשו ביחד 35% מחוב האג"ח (חלקה של יורק 20%).

לפי המתווה המוצע, יומר רוב חוב החברה למניות, כך שמחזיקי האג"ח יחזיקו 86% מההון, ובעלי המניות הנוכחים, וזיסר בראשם, ידוללו ל-14% בלבד.

זיסר ימשיך לנהל את החברה, ותנאי העסקתו, כמו גם האפשרות שיקבל אופציה לחזור ולהחזיק כמות משמעותית של מניות, תיקבע בעתיד.

השחיקה הצפויה בשווי המניות - בין אם החברה תגיע להסדר חוב או תפורק - אינה מרתיעה בינתיים ספקולנטים, והמניה זינקה מתחילת החודש בכ-70%.

בנוסף, תנפיק אלביט הדמיה אג"ח חדשות בהיקף של 300 מיליון שקל, נושאות ריבית שנתית של 8%, שתשולם על בסיס חצי-שנתי, ושתעמודנה לפירעון בתשלום חד-פעמי בתום 5 שנים.

הקרנות הזרות מתכוונות להציע למחזיקי האג"ח שלא יחפצו להמיר חובם להון מניות, לרכוש את האג"ח שבידיהם עד להיקף של 75 מיליון דולר במזומן.

החוב המובטח של החברה לבנק הפועלים, בהיקף 300 מיליון שקל, יישאר בעינו וישולם בהתאם ללוח הסילוקין הקיים.

צרו איתנו קשר *5988