דן זיסקינד | לפני כולם

אנטרופי מתנגדת לכפל הכהונה של עופר אליהו במגדל

הערכות בשוק: מגדל לא תדחה את אסיפת בעלי המניות השבוע שנועדה לאשר את תנאי ההעסקה

חברת הייעוץ למוסדיים אנטרופי ממליצה לבעלי המניות בקבוצת הביטוח מגדל להתנגד לתנאי העסקתו של עופר אליהו, המשנה למנכ"ל ובנו של בעל השליטה בחברה, שלמה אליהו. כך נודע ל"גלובס".

באנטרופי לא מתייחסים בהמלצתם ישירות לגובה תנאי ההעסקה של עופר אליהו, שאמור להשתכר כ-85.5 אלף שקל בחודש (עבור משרה בהיקף של 90%), כאחראי על חטיבת הביטוח הכללי וביטוחי המשנה במגדל.

ההמלצה נובעת מההתנגדות לכפל התפקידים של אליהו בקבוצה - כדירקטור וכמשנה למנכ"ל בקבוצה.

נגד השלמת שכר לדן זיסקינד

באנטרופי מסרו בתגובה, כי "בהתאם לקווים המנחים של החברה ושל לקוחותיה, אנו מתנגדים למצב של כהונת נושא משרה בחברה במקביל לכהונתו כדירקטור באותה חברה".

למרות המלצת אנטרופי העריכו היום בשוק, כי מגדל לא תדחה את אסיפת בעלי המניות שזומנה ליום רביעי, ושאמורה לאשר בין היתר את תנאי העסקתו של עופר אליהו.

עוד מעריכים בשוק, כי אנטרופי ממליצה למוסדיים להתנגד לבקשתה של מגדל לאשר לדירקטור דן זיסקינד (לשעבר סמנכ"ל הכספים של טבע) תשלום של כ-71 אלף שקל, כהשלמה לשכר הדירקטורים ששולם לו ב-2011.

זאת משום שהנושא מובא לאישור רטרואקטיבי.

יחד עם זאת, ככל הידוע, בחברת הייעוץ ממליצים לאשר את הסכם העסקתו במגדל של אליהו אליהו, אחיו של שלמה אליהו, בתפקיד מנהל עסקי ביטוח כללי במרחב מרכז, בתמורה לשכר ברוטו של 50 אלף שקל לחודש.

דרוש רוב בעלי מניות מיעוט

כאמור, הצעות החלטה אלו יעלו להכרעת האסיפה המיוחדת של בעלי מניות מגדל ביום רביעי הקרוב.

לאליהו כ-69.3% ממניות קבוצת הביטוח, לאחר שרכש את מניות ג'נרלי האיטלקית במגדל לפני כמה חודשים, אולם החלטות לגבי שכרם של בעלי עניין בחברה דורשות רוב מקרב בעלי מניות המיעוט (על פי תיקון 16 לחוק החברות).

הגופים המוסדיים שמחזיקים במניות מגדל יידרשו להצביע באסיפה, אגב תקנות האוצר, שמסדירות בין היתר את חובת ההשתתפות וההצבעה של משקיע מוסדי באסיפה כללית של תאגיד שהוא בעל זכות הצבעה בו.

בכל אופן, בתקנות האוצר נקבע שלגופים המוסדיים מותר להתקשר עם גורם מקצועי חיצוני בנושאים מעין אלה, וזאת בתלות באישור ועדת ההשקעות של אותו גוף מוסדי.

באוצר אומרים, כי "לפי ההסדרה הקיימת היום, גוף מוסדי רשאי להיעזר בשירותיה של חברת ייעוץ, לאחר שוועדת ההשקעות אישרה את ההתקשרות.

"אולם האחריות לגבי אופן ההצבעה היא של הגוף המוסדי בלבד. במקרה של ניגוד עניינים, על הגוף המוסדי לבדוק אם הוא פועל לפי המלצת חברת הייעוץ. אם כן, הרי שהוא מילא את חובת הנאמנות שלו".

בשוק מעריכים, כי לא מן הנמנע שבאוצר יפעלו להסדרה שונה של התנהגות המוסדיים בהיבט זה, במיוחד על רקע המעמד הייחודי והכמו-מונופוליסטי של אנטרופי בתחום הייעוץ להצבעות באסיפות. זאת לצד הסדרה שמקודמת ברשות ני"ע.

צרו איתנו קשר *5988