מכה קלה בכנפיים: בעלי השליטה בחברה יזרימו הון

נכשלה ההצעה לפריסת חוב האג"ח בכנפיים: לחברה חוב אג"ח של 210 מ' ש', ובחודש הבא היא צריכה לפרוע תשלום בהיקף של כ-25 מ' ש'

8 מיליון שקל - זהו היקף החזקות האג"ח של חברת כנפיים, שבשליטת האחים בורוביץ', שהיה חסר לתמיכה בהצעת רכש החליפין של החברה, כדי שזו תתבצע. חוב האג"ח של כנפיים, אשר שולטת בחברת התעופה אל על ובחברת החכרת המטוסים גלובל ליסינג, עומד על כ-210 מיליון שקל (במונחי ערך נקוב).

כנפיים ביקשה לפרוס מחדש חלק מחוב האג"ח שבשתי הסדרות שלה, באמצעות הנפקה של סדרה בעלת מח"מ ארוך יותר. כפיצוי, ועל מנת לתמרץ את המחזיקים, כללה ההצעה מתן שעבוד ראשון על 49% ממניות החברה-הבת גלובל ליסינג.

ההצעה של כנפיים למחזיקי האג"ח הייתה וולונטרית, והמינימום הנדרש לצורך ביצוע המהלך היה היענות של מחזיקים בלפחות 80 מיליון שקל ע.נ בשתי הסדרות. אמש התברר, כי להצעה של כנפיים נענו מחזיקי אג"ח בהיקף של כ-72 מיליון ע.נ בלבד, כך שההחלפה לא תיכנס לתוקף.

תשואות האג"ח: 16%-19%

מקור שירות החובות של כנפיים בשנים האחרונות הוא הדיבידנדים שמתקבלים מגלובל ליסינג, אשר בבעלותה כ-20 מטוסים המוחכרים לחברות תעופה שונות. זאת לאחר שבשנים האחרונות נקלעה ההחזקה האחרת, אל על כאמור, לקשיים פיננסיים, ושווי השוק שלה צנח לכ-265 מיליון שקל בלבד. אל על חילקה דיבידנד בפעם האחרונה לפני 5 שנים.

החוב הפיננסי הכולל של כנפיים, המנוהלת על ידי רונן ציוני, הסתכם בסוף ספטמבר 2012 בכ-325 מיליון שקל, ובקופתה היו מזומנים בהיקף של 53 מיליון שקל בלבד. בחודש הבא צריכה כנפיים לפרוע למחזיקי אג"ח ג' תשלום קרן וריבית בהיקף של כ-25 מיליון שקל; ובאוגוסט היא נדרשת לפרוע לסדרה ד' תשלומי קרן וריבית בהיקף של כ-24 מיליון שקל.

אג"ח כנפיים נסחרות בתשואה דו-ספרתיות של 16%-19%. בנובמבר האחרון הורידה מידרוג את דירוג החברה בדרגה אחת, מ-A3 ל-Baa1, תוך שהיא מותירה את אופק הדירוג על שלילי. הורדת הדירוג נבעה מהשחיקה בשווי השוק של אל על, אשר מרבית ההחזקה של כנפיים בה (39.3%) משועבדת לטובת הנושים של כנפיים.

בהקשר זה נציין, כי במסגרת מתווה העסקה, שלפיו בוחנת קרן פימי את כניסתה לגרעין השליטה באל על, השלב הראשון יכלול רכישה של 5.7% ממניות כנפיים באל על, בתמורה ל-5 מיליון דולר. בשבוע שעבר האריכה פימי את מועד סיום בדיקת הנאותות, שהיא מבצעת בטרם תקבל החלטה על כניסה לאל על, עד 8 באפריל.

הנפקת זכויות בהיקף של 4 מ' ד'

במקביל להצעת רכש החליפין, הודיעה כנפיים על ביצוע הנפקת זכויות בהיקף של 4 מיליון דולר. בעלי העניין בכנפיים, המהווים 51% מבעלי המניות בחברה, ובהם דדי ותמר בורוביץ', טמרס שבשליטת פויו זבלדוביץ', דפנה ארנון וכרמל אילן, כבר הודיעו, כי יממשו את זכויותיהם. מי שלא דיווח כי ישתתף בהנפקה, הוא אחיו של דדי בורוביץ', איזי בורוביץ', המחזיק כ-17.5% ממניות החברה; במקרה שהוא לא יממש את זכויותיו, תדולל החזקתו בכנפיים.

את תשעת החודשים הראשונים של 2012 סיימה כנפיים עם מתחילת 2012 איבדה מניית כנפיים כ-45% מערכה, והיא נסחרת במחיר המשקף לחברה שווי של כ-130 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988