אל על | לפני כולם

קרן פימי על סף כניסה להשקעה באל-על

עם זאת, השלב העיקרי של העסקה, להשקעה של כ-30 מיליון דולר, מותנה בהשגת הסכם עבודה חדש עד סוף אוגוסט

על קו הסיום של עסקת ההשקעה באל-על: אם לא תתרחש תפנית של הרגע האחרון, צפויה קרן הפרייבט אקוויטי פימי, שאותה מוביל ישי דוידי, לחתום בימים הקרובים על עסקה לכניסתה לגרעין השליטה באל-על. כך נודע ל"גלובס". זאת, לאחר שבחודשיים האחרונים ביצעה הקרן בדיקות נאותות לחברת התעופה.

נזכיר כי בסוף חודש ינואר הודיעה אל-על כי נחתם מזכר הבנות בקשר לעסקת ההשקעה בחברה, שבה תשקיע פימי עד 60 מיליון דולר בחברת התעופה בכמה שלבים.

מועד השלמת העסקה נקבע לחודש וחצי לאחר פרסום המתווה, וב-11 במארס הודיעה חברת התעופה על ההארכה ל-8 באפריל. אם וכאשר ייחתם ההסכם, תזרים הקרן באופן מיידי 5 מיליון דולר לאל-על, תמורת הקצאה של 5.7% ממניות החברה לפי שער של 62.5 אגורות (הגבוה ב-15% ממחיר השוק הנוכחי). בנוסף, תרכוש פימי מניות בסכום דומה מבעלת השליטה הנוכחית באל-על - חברת כנפיים שבשליטת משפחת בורוביץ'.

פערים גדולים בין ההנהלה לעובדים

אך חתימה על ההסכם והחזקה של 11.4% ממניות אל-על לא מבטיחה כי הקרן אכן תשלים את השקעתה בחברה. ההשקעה העיקרית של פימי במסגרת ההסכם, בהיקף של כ-30 מיליון דולר בהון החברה, מותנית בכך שאל-על תחתום עד סוף אוגוסט 2013 על הסכם עבודה קיבוצי חדש עם העובדים (5,800 בסוף 2012) שיהיה לשביעות רצונה. מדובר במכשול משמעותי, שכן עד עתה לא הצליחה הנהלת החברה להגיע למתווה מוסכם עם ועד העובדים של החברה, והפערים בין הצדדים עדיין גדולים.

בנוסף, לצורך השלמת העסקה נדרשים אישורים שונים, ובהם של מדינת ישראל, הממונה על ההגבלים העסקיים ובעלי מניות אל-על. על-פי ההערכות לא צפויה התנגדות של אחד הצדדים הללו.

במקרה שייחתם הסכם קיבוצי חדש עם העובדים ופימי תבצע את השלב השני בעסקה, היא תקבל שתי אופציות להגדיל את השקעתה בחברה. הראשונה תהיה בתוקף עד סוף יוני 2014, ובמסגרתה תוכל פימי להשקיע בחברה 10 מיליון דולר לפי מחיר של 65 אגורות, הגבוה בכ-20% מהמחיר הנוכחי; האופציה השנייה, בהיקף כספי דומה, ניתנת למימוש עד סוף יוני 2016, כאשר מחיר המימוש יעלה ל-100 אגורות - כמעט כפול מהמחיר הנוכחי שבו נסחרת המניה, ושמשקף לחברת התעופה שווי של 268 מיליון שקל. אם ימומשו שתי האופציות, תגדיל פימי את השקעתה מכ-26% ל-42% באל-על.

הסכם ההשקעה של פימי באל-על, שבניהולו של אליעזר שקדי, מגיע בתקופה שבה החברה מנסה להתאושש מהמשבר שבו היא נמצאת. בתוצאות החברה אמנם נרשם שיפור לעומת שנת 2011, אולם היא עדיין לא הצליחה לחזור לרווחיות. את שנת 2012 סיימה אל-על עם הפסד של 18.8 מיליון דולר, שיפור של 62.2% לעומת 2011.

שורה ארוכה של מהלכים שביצעה הנהלת החברה הביאה לקיטון בהוצאות התפעוליות שלה, אולם עדיין נדרש לה הון חדש על מנת שתוכל למממן רכישה של מטוסים חדשים, שנחוצים לפעילותה השוטפת. רק לפני שבועיים הודיעה חברת התעופה על הגדלת הלוואה שלקחה מבנק זר, לצורך מימון מקדמות לבואינג עבור רכישת מטוסים שיתקבלו ב-2014.

ההפסד המצטבר, בסך של כ-76 מיליון דולר, שרשמה אל-על בשנים 2011-2012 הביא לשחיקה של ההון העצמי, ובקיטון ביתרות המזומנים שלה. בסוף שנת 2012 היו לאל-על מזומנים בהיקף של כ-68 מיליון דולר, לעומת מזומנים בהיקף של כ-167 מיליון דולר בסוף שנת 2010.

עיקרי ההסכם
 עיקרי ההסכם

צרו איתנו קשר *5988