החברה לישראל | לפני כולם

מחזיקי אג"ח צים לא יעמידו את החוב לפירעון מיידי

זאת לאחר ששני הצדדים הגיעו להסכמה לגבי הגמישות של מחזיקי האג"ח לפעול למימוש זכותם לפירעון החוב במקרים מסוימים

נציגות בעלי אג"ח של צים צפויה לחתום על ויתור זכותה להעמיד לפירעון מיידי את חוב החברה כלפיה, כך נודע ל"גלובס". זאת לאחר ששני הצדדים הגיעו להסכמה לגבי הגמישות של מחזיקי האג"ח לפעול למימוש זכותם לפירעון החוב במקרים מסוימים. בהתאם צפויה צים לפרסם בקרוב כתב ויתור חדש לפיו עצם הישיבה של החברה עם הבנקים הממנים אינה מהווה עילה למימוש זכות הפרעון המיידי הקיימת למחזיקי האג"ח מתוקף שטר הנאמנות.

נציין כי הסכמה זו מגיעה לאחר קשיים שהערימה הנציגות על החברה, כאשר ביום חמישי האחרון ביקשה הנציגות (שבראשות חברות הביטוח מגדל והראל וקרן הפנסיה עמיתים) לזמן אסיפת בעלי אג"ח (סדרות א', ב', ו-ג'),ליום שלישי הקרוב בשעות הצהריים בת"א, וזאת במטרה לאחד שורות ולהתנגד לבקשת החברה כי מחזקי האג"ח יוותרו על זכותם להעמיד לפירעון מיידי את חוב החברה כלפיהם, העומד על 391 מיליון דולר.

מקורבים לנציגות ציינו בפני "גלובס" כי סדרת הדיונים המתישים שהחלה כבר לפני חג הפסח, הייתה במטרה להקטין עד כמה שאפשר את חוסר הגמישות שהייתה למחזיקי האג"ח "הגענו לנייר שבו שני הצדדים יכולים לחיות כזה שמאפשר לנו לפעול".

לאור זאת לא מן הנמנע כי הישיבה שתוכננה להתקיים מחרתיים תדחה למועד מאוחר יותר. כאמור המגעים בין בעלי אג"ח והנהלת צים, להם גם היה שותף ניר גלעד, מנכ"ל החברה לישראל, בעלת השליטה בחברה, התחילו כבר לפני חג הפסח, כאשר נציגות האג"ח הביעה בפני החברה את דרישתה לפריסת רשת ביטחון לצים בדמות הזרמת הון מבעלת השליטה. אז אמר בתגובה גלעד כי הסיכוי לכך נמוך מאוד, בשל מגבלות תיקון 16 לחוק החברות החלות על החברה לישראל.

לפי תיקון זה, עסקת בעלי עניין כמו זו שמבקשים בעלי האג"ח, דורשת כי רוב מקרב בעלי מניות המיעוט של החברה לישראל, שאינם מחזיקים באג"ח צים, יצביעו בעד ההזרמה. ולפי גלעד, אין לבעלי מניות אלה אינטרס לעשות כך.

למרות זאת התעקשה הנציגות לעלות את ההצעה ואף דרשה כי במידה שהחברה לישראל לא תזרים את ההון הנדרש, תבצע זאת במקומה בעלת השליטה - משפחת עופר, באמצעות חברות פרטיות שלה.

החוב של צים למחזיקי האג"ח, למרות היקפו העצום, מהווה כ-14.5% בלבד מסך מצבת החובות של החברה (כ-2.69 מיליארד דולר). מדובר על אג"ח שהנפיקה צים למוסדיים בין השנים 2005-2006. החוב אינו נושא שעבודים, כך שלמעשה הכלי היחיד העומד כיום לרשות מחזיקי האג"ח הוא להביא לפירעונו המיידי. עילת הפירעון המיידי עומדת לזכותם של בעלי האג"ח מתוקף שטר הנאמנות של החוב, לפיו שינוי במבנה החוב של החברה, מקנה להם זכות זו.

בימים אלו מגבשת צים תכנית חומש עסקית חדשה מול הבנקים הממנים במטרה לסדר את מצבת החוב שלה כלפיהם, אותה התחייבה החברה להציג עד ה-30 בחודש.

צים סיכמה את 2012 בהפסד ענק של 433 מיליון דולר, וגרעון של 43 מיליון דולר בהון העצמי. בדוחות שפרסמה החברה לישראל, צוין כי לאור המשבר המתמשך בענף הספנות, והשפעותיו השליליות על צים, תתקשה האחרונה לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות החל מ-2013.

צרו איתנו קשר *5988