זכויות הערבים בשכונת ג'ואריש יוסדרו; יקבלו עוד דירות

משפחות בני מיעוטים שמתגוררות בשכונה הגיעו אליה לאחר שפונו מכפר קטרה ליד גדרה במלחמת העצמאות

לאחר כ-60 שנה, צפויה מועצת מקרקעי ישראל לאשר היום (ג') הסדרת הזכויות למחזיקים של 400 יחידות דיור בשכונת ג'ואריש ברמלה. זאת, במסגרת החלטת מועצה שמובילים שר השיכון אורי אריאל, מנהל רשות מקרקעי ישראל בנצי ליברמן וראש עיריית רמלה יואל לביא. ההחלטה צפויה להתאשר היום, בישיבתה הראשונה של מועצת מקרקעי ישראל, מאז הקמת הממשלה החדשה.

לאחר עשרות שנים, הצליחו הצדדים ליצור מתווה לטובת הסדרת הזכויות המשפטיות של תושבי שכונת ג'ואריש ברמלה, בה מתגוררות משפחות בני מיעוטים אשר הגיעו למקום לאחר שפונו מכפר קטרה ליד גדרה במלחמת העצמאות. המשפחות שוכנו בבתים צמודי קרקע על ידי משרד השיכון. במשך השנים התבצעה על ידי המחזיקים בנייה של בתים נוספים ללא היתרי בנייה כדין וכן בנייה בלתי חוקית ותפיסה של שטחים נוספים.

במשך כל אותן שנים המשיכו המשפחות להתגורר בבתיהן ללא הסדר חוקי, וללא תשתיות ראויות. כ-70 מהמשפחות המתגוררות בשכונה הגישו עתירה לבג"צ בשנת 2007 בדרישה לפעול להסדרת זכויותיהם. מצב זה נמשך עשרות שנים עד אשר נמצא מתווה להסדרת הזכויות אשר יובא לאישור מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה היום. לפי הסדר זה רשות מקרקעי ישראל תגבה תשלום מופחת בגין הקרקע, וכן כל מחזיק יידרש לשלם תשלום יחסי בגין עבודות הפיתוח. זהות המחזיקים הזכאים להירשם כבעלי זכויות במקרקעין תקבע על ידי ועדת בעלות מרחבית של רשות מקרקעי ישראל.

בד בבד, עיריית רמלה ביצעה עבודות פיתוח בשכונה הכוללות התקנת תשתיות ביוב וכבישים, כאשר רשות מקרקעי ישראל השתתפה במימון הוצאות פיתוח אלה בשיעור של 4.6 מיליון שקל.

שר השיכון אורי אריאל אמר כי "לאחר עשרות שנים של מצב בלתי תקין כלפי המשפחות וכלפי המדינה, מצאנו פתרון שיסדיר את זכויותיהן של מאות משפחות בשכונת ג'ואריש. חוסר הבהירות פגע בהתפתחות השכונה, בפיתוחה ובהרחבתה, ועם אישור ההסדרה תושבי השכונה יזכו לא רק לעבודות פיתוח ושדרוג התשתיות, אלא גם בהסדרת זכויותיהן והרחבה נוספת של השכונה ב-200 יחידות דיור חדשות שיתרמו לשגשוגה של השכונה, לצד הרחבה של שכונה נוספת של המגזר הערבי. על המדינה לדאוג לפתרון מצוקת הדיור של כל המגזרים. אני רוצה להודות לראש עיריית רמלה יואל לביא ולמנהל רשות מקרקעי ישראל בנצי ליברמן על המאמצים שנקטו לטובת השכונה".

במקביל, הודיע משרד השיכון כי שכונת ג'ואריש עצמה תורחב במשולש השטח שבין שכונת ג'ואריש, שכונת נווה דקלים וכביש 431. זאת באמצעות תוכנית המוקמת בוועדות התכנון, שתוסיף 200 יחידות דיור ושטחי ציבור לשכונה. התכנית נמצאת לקראת מתן תוקף ורשות מקרקעי ישראל תעמיד לטובת העירייה, תקציב לתכנון מפורט של המתחם במטרה לקדם את שיווקו וביצועו.

בנוסף, הודיע משרד השיכון כי שכונה נוספת של האוכלוסייה הערבית ברמלה תורחב; מדובר בתוכנית להרחבת שכונת גן חק"ל ב', בשטח שבין השכונה לכיוון כביש 40. התכנית, שאושרה להפקדה בוועדה המחוזית, תוסיף 82 יחידות דיור ושטחי ציבור לשכונה.

צרו איתנו קשר *5988