כך ישפיע התקציב על שוק ההון

דמיינו מה יעשו פדיונות ב-5% לשוק האג"ח הדליל ממילא

השבוע התפרסמו בלוני הניסוי של מתווה התקציב החדש. על-פי המתווה המוצע - שללא ספק לא יעבור בתנאים הללו - יהיו העלאות מסים ויבוצע קיצוץ תקציבי של 18 מיליארד שקל. המהלך הזה, אם עיקריו יעברו בסופו של דבר, יוביל לכמה השפעות מיידיות על שוק ההון.

במחקר של קרן המטבע מ-2010 נמצא שקיצוץ תקציבי של 1% מהתוצר, מביא תוך שנתיים לעלייה של 0.3% באבטלה ולירידה בצמיחה של כ-0.5%. תחת תנאי הקיצוץ הנוכחיים, עלול המשק למצוא את עצמו בירידה של כאחוז בצמיחה, ובשיעור אבטלה של יותר מ-7.5% (לעומת כ-6.9% כיום).

בהינתן התנאים הללו, נראה כי הנגיד החדש יכנס לתוך סביבה בה יהיה צורך להוריד את הריבית על מנת למתן במקצת את ההשפעות הללו, ולא נתפלא אם הסכמת הנגיד להורדת ריבית במסגרת עסקת חבילה כלשהי, תהיה תנאי מקדים למינויו. בכל מקרה, ניתן לקבוע כי עלתה הסבירות להורדת ריבית.

הורדת הריבית הצפויה - שאינה מתומחרת באופן מלא בשוק כיום - תיטיב עם האפיק השקלי הארוך, ויחד עם תקציב שמחזק את האמינות הפיסקלית של הממשלה, בהחלט ייתכן שנראה את תשואות האג"ח הישראליות הארוכות קובעות שפל חדש.

לתקציב המוצע ישנן גם השפעות על האפיק הצמוד. כלל האצבע הוא שהעלאת מע"מ של 1%, מביאה לעלייה של כ-0.6% במדד. אם כי יש לציין שהעלאת המע"מ האחרונה ב-1% השפיעה על האינפלציה מעט מאוד, אם בכלל. ההשפעה המהותית על המדד טמונה בביטול הפטור ממע"מ על פירות וירקות. שרשור מלא של הפטור הזה, צפוי לתרום באופן חד פעמי לאינפלציה עוד כ-0.6%, כך שהשפעה מלאה של המיסים העקיפים צפויה להוסיף למדד כ- 1.2%.

תגובת השוק לעלייה שכזו אינה ברורה. ישנם משקיעים שטוענים כי אין לראות בכך אינפלציה לאורך זמן ולכן יש להתעלם מכך, ויש מי שמתמקדים במח"מ הקצר, שם תורגש ההשפעה דרך ההצמדה האינפלציונית. נציין כי איננו צופים כי האינפלציה תעלה ב-1.2% עקב התקציב המוצע, ואנו מניחים שביטול הפטור ממע"מ פירות וירקות לא יעבור, כך שלבסוף האינפלציה במשק ב-2013 תהיה סביב ה-2% עד 2.5%.

עוד מכה לבורסה?

סעיף נוסף שצפוי להשפיע על שוק ההון הוא ביטול פטורים מסוימים מקופות גמל וקרנות השתלמות. השינויים המוצעים בחסכון לטווח ארוך טרם התפרסמו, אך בהקשר הזה חייבים להזכיר את הסכנות ברפורמה שכזו. העלאת מס רווחי ההון הייתה על-פי ההערכות אחד הגורמים שהביאו לירידת המחזורים בבורסה בת"א.

על-פי בנק ישראל, קרנות ההשתלמות וקופות הגמל מנהלות יותר מ-300 מיליארד שקל - כשליש מכלל הנכסים המוסדיים. קשה להעריך מה תהיה השפעה של ביטול הטבת המס על קרנות השתלמות, אך לא קשה לדמיין סיטואציה בה הן עוברות מצבירה לפדיונות, ולו בשלב הראשון.

עכשיו תחשבו למשל מה יעשו פדיונות של כ-5% לשוק האג"ח הקונצרני הדליל ממילא. אם כי גם כאן עלינו לציין כי להערכתנו הפטור לא יבוטל בסופו של דבר באופן גורף, וכי יונהגו התאמות שיהיו תקופת רק לבעלי שכר גבוה.

ניתן להמשיך ולמנות עוד השפעות רבות של התקציב החדש בשל נושאים כמו העלאת מס החברות, ירידת עלות מימון ועוד, אך כבר כעת אין ספק שאם התקציב המוצע יעבור כפי שהוא יהיו לו השפעות משמעותיות - הן חיוביות והן שליליות - על שוק ההון.

הכותב הוא הכלכלן הראשי בבית ההשקעות מנורה מבטחים

צרו איתנו קשר *5988