וינשטיין: ועדת מכרזים רשאית לחלט ערבויות של מתמודדים במכרז

חוות-הדעת של היועמ"ש הוגשה במסגרת ערעור בעניין החלטת רשות שדות התעופה לחלט חלק מערבות בנקאית שהגישה אחת המתמודדות במכרז הרשות

תקנות חובת המכרזים מאפשרות לוועדת מכרזים לחלט ערבויות, לאחר מתן שימוע, אם התקיימו תנאים שונים שייקבעו - כך קובע היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, בחוות-דעת מטעמו שהוגשה אתמול (ג') לבית המשפט העליון.

עמדת היועץ הוגשה במסגרת ערעור על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים, על החלטת רשות שדות התעופה לחלט חלק מסכום ערבות בנקאית, שהגישה אחת המתמודדות למכרז שפירסמה הרשות.

על-פי עמדת היועץ המשפטי, תקנות חובת המכרזים שבמסגרת ההליכים הועלו טענות לגבי תוקפה, ושבהתאם אליה התקבלה החלטת רשות שדות התעופה לחלט חלק מהערבות, הותקנו בסמכות, ומדובר בהסדר ראוי, ואין כל פגם בתוקפה של התקנה.

התקנה המדוברת קובעת כי ועדת המכרזים רשאית להורות כי השתתפות במכרז תהא מותנית בהפקדת ערבות. התקנה, שנוספה בתיקון נרחב שנעשה בשנת 2009, קובעת כי ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות - לאחר עריכת שימוע - על חילוט הערבות בהתקיים תנאים שונים.

היועץ סבור כי התקנה מהווה הסדר סביר וראוי לאור תכליות הפקדת הערבות, ביניהן: בדיקת רצינותו של המציע, מניעת העלאת הצעות מניפולטיביות, יעילות כלכלית ושמירה על טוהר המידות בהתקשרות עם הרשות המינהלית.

התקנה, על כלל סעיפיה, מגשימה לדעת היועץ המשפטי את התכליות הללו ועולה בקנה אחד עם האינטרס הציבורי.

לפיכך קובע היועץ כי התקנה הותקנה בסמכות, מכוח חוק חובת המכרזים, המעניק לשר סמכות להתקין תקנות, באישור ועדת החוקה של הכנסת, ל"כל עניין אחר הנראה לו דרוש לשם ניהול תקין והוגן של עיסקאות, ובמטרה להבטיח את קבלת ההצעות שיעניקו את מרב היתרונות למי שערך את המכרז".

לדעת היועמ"ש, לא מדובר בהסדר "עונשי", מאחר שהתקנה צימצמה את שיקול-הדעת שהיה קיים לרשות מינהלית להורות על חילוט ערבות המכרז, שהינה ככלל ערבות בנקאית אוטונומית. (עע"מ 7201/11).

צרו איתנו קשר *5988