ב-S&P מעלות החליטו לחתוך את דירוג האשראי של צים

"אנחנו מניחים שלאור הפעילות של החברה להסדרת מבנה ההון שלה קיימת סבירות יחסית גבוהה לביצוע ארגון חוב מחדש מול הבנקים"

כלכלני S&P מעלות החליטו לחתוך את דירוג האשראי של צים לרמה של CCC מרמת B על רקע הקשיים בהם נתונה החברה.

"אנחנו מניחים שלאור הפעילות של החברה להסדרת מבנה ההון שלה קיימת סבירות יחסית גבוהה לביצוע ארגון חוב מחדש מול הבנקים", מציינים במעלות.

"בחודשים האחרונים נקטה הנהלת החברה במספר צעדים לשיפור מצב הנזילות שלה, שיאפשרו לה, להערכתנו, לעמוד בהתחייבויותיה עד למחצית השנייה של 2014". למרות צעדים אלה, ונוכח המשך החולשה בתנאי הסחר בענף הספנות, מעריכים במעלות כי צים תתקשה לעמוד בהתחייבויותיה מול הבנקים במחצית השנייה של שנת 2014.

בנוסף, "תחזית הדירוג השלילית משקפת את הגרעון החזוי במקורות החברה מול השימושים שלה בשנת 2014 ואת הערכתנו שקיימת סבירות לביצוע צעדים לשינוי לוח הסילוקים של החוב העלולים להוות אירוע של כשל פירעון סלקטיבי של החברה, וזאת על פי הגדרתנו", אומרים במעלות.

בימים אלו מגבשת צים תכנית חומש עסקית חדשה מול הבנקים הממנים במטרה לסדר את מצבת החוב שלה כלפיהם. צים סיכמה את 2012 בהפסד ענק של 433 מיליון דולר, וגרעון של 43 מיליון דולר בהון העצמי. בדוחות שפרסמה החברה לישראל, צוין כי לאור המשבר המתמשך בענף הספנות, והשפעותיו השליליות על צים, תתקשה האחרונה לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות החל מ-2013.

צרו איתנו קשר *5988