העדפת יצואנים

בנק ישראל מאלחש את מערכת החיסון של היצואנים על חשבוננו

בנק ישראל שב בשבוע שעבר לרכוש דולרים במטרה לבלום את היחלשות הדולר מול השקל. היחלשות המט"ח מאיימת על צמיחת היצוא המקומי ועתידה לכרסם בצמיחה הכלכלית של מדינת ישראל.

התחזקות השקל מול הדולר מהווה כאב-ראש עבור היצוא הישראלי, המאבד מכושר התחרות שלו מול השווקים שמעבר לים. קברניטי היצואנים זועקים געוואלד לאח הגדול והנזיל, הלוא הוא הבנק המרכזי המקומי, כדי שיבצע מאמץ לבלום את אובדן כושר התחרות הנובע ממטבע ישראלי מיוסף.

היצוא הישראלי מהווה כ-40% מהתוצר הלאומי המקומי הגולמי, ולפיכך מובנת המוכנות של בנק ישראל להירתם לעזרת היצואנים, אפילו במחיר של נטילת סיכונים לא מבוטלים ובראשם התחממות שוק הדיור המקומי וחשיפה להפסדים גדולים בתרחיש של צניחת הדולר מול השקל.

מדובר בריטואל קבוע של בנק ישראל בשנים האחרונות, שהפך אותו לאביר על הסוס הלבן של היצואנים הישראלים במלחמת המטבעות הגלובלית.

בנק ישראל אינו חריג בנכונותנו להגן על המטבע המקומי. פעולות דומות נעשות גם על-ידי מדינות אחרות ואפילו רבות ועוצמתיות יותר מצד בנקים מרכזיים בעולם. נכון, היצוא המקומי היה וצריך להיות האתרוג של כולנו, אולם לצד זכויות לא מבוטלות מוטלת על קברניטיו חובת האחריות הפיננסית.

לדאבוננו, העובדה שבנק ישראל מגיח בשיטתיות, פעם אחר פעם, לעזרתם של היצואנים, מפחיתה מהם במידה ניכרת את חובתם העסקית לגדר את סיכוני המטבע באמצעות כלים פיננסיים זמינים. היצואנים נדרשים לקחת את גורלם העסקי בידיהם, ולהגן על זרם התקבולים הדולרי מפני תרחיש של היחלשות המטבע. זאת, במקביל לתמיכה הממשלתית המסורתית.

נראה כי יצואנים רבים טרם הפנימו כי חולשת הדולר מול השקל היא מצב לא זמני בעולם, והם עדיין חוששים להחמיץ את התחזקות הדולר מול השקל, אם אכן תתרחש כזו. אחרים, מעדיפים להחפר בבורות פיננסית ולייחל לכך שהמדינה תסיר מעל ראשם את החרב המתהפכת.

האמת צריכה להיאמר והיא אינה נוחה ליצואנים המקומיים - עוצמת השקל היא כאן כדי להישאר. זאת, כל זמן שלא מתרחש חלילה אסון חריג בסדר-גודל לאומי, או לחלופין הבנק המרכזי האמריקני משנה כיוון ומחליט כי דולר אמריקני חזק הוא אינטרס אמריקני לאומי.

אנו סבורים כי לא ראוי לנהל חשיפות מטבע על בסיס איומים גיאופוליטיים. יותר מכך, אנו סבורים כי דולר אמריקני מחוזק לא יעמוד במרכז האג'נדה הכלכלית האמריקנית בטווח הקרוב.

התחזקות השקל מול הדולר נתמכת בין השאר על-ידי פער ריביות ניכר בין הריבית המקומית לריבית הפד, הרחבות כמותיות מאסיביות בארה"ב, זרימת הגז ממאגר תמר ונתוני מאקרו ישראליים משופרים יחסית בהשוואה גלובלית.

הריטואל שלפיו יצואנים רבים מפנים פעם אחר פעם את עיניהם אל הבנק המרכזי כדי שיסייע בבלימת התחזקות השקל באמצעות רכישת מטבע-חוץ הוא בעייתי מאוד. לפיכך, על המדינה להכשיר את יצואניה להתמודד עם אתגרי שער-החליפין ולתמרץ אותם על ציר הזמן לפעול להקטנת סיכוני שער-החליפין. היצואנים נדרשים לנצל את חולשת הדולר על מנת להתממן דולרית, לגוון את שוקי היעד שבהם הם פועלים כדי למזער את החשיפה לדולר האמריקני, ולהשתמש בשוק הנגזרים הפיננסיים כדי להגן על זרם התקבולים הדולריים שלהם.

הסרת האחריות להתגוננות מפני המשך התחזקות השקל והיחלשות המט"ח מכתפיהם של היצואנים היא מתכון לא בריא לכך שהציבור הישראלי כולו ייטול על עצמו את הסיכון המטבעי, במקום מי שנדרשים לעשות כן.

הכותב הוא האסטרטג הראשי של קבוצת איילון

צרו איתנו קשר *5988