בזן מבקשת להעמיד ערבויות של 135 מיליון דולר לכאו"ל

אם דירוג חברת כרמל אולפינים יירד בדרגה נוספת, הדבר עשוי להוות עילה לפירעון מיידי של חוב אג"ח בהיקף של כמיליארד שקל

בשבוע הבא ביום רביעי יתכנסו מחזיקי האג"ח של בזן, בהיקף של כ-1.6 מיליארד שקל (כ-440 מיליון דולר), לאשר העמדת ערבויות בהיקף של כ-135 מיליון דולר לטובת הנושים של חברת הבת (100%), כרמל אולפינים.

בסוף שנת 2009 נחתם הסכם המיזוג בין בזן, שנמצאה אז בשליטת החברה לישראל, העוסקת בזיקוק נפט גולמי, לכאו"ל שהייתה אז בשליטת הפטרוכימיים של דיויד פדרמן, ופועלת בתחום הפטרוכימיה. בעת חתימת ההסכם, היו לכל אחת משתי החברות איגרות חוב שהונפקו בנפרד מספר שנים לפני כן.

מטרת המהלך הנוכחי היא כפולה - ראשית, להשלים את המיזוג המלא בין שתי החברות הפועלות במתחם בית הזיקוק במפרץ חיפה, והמטרה השנייה, וכנראה המרכזית, היא השגת יציבות בפעילות הקבוצה. שכן, אם יירד דירוג האג"ח של כאו"ל בדרגה אחת נוספת, מ-A3 ל-Baa, הדבר יכול להוות עילה לפירעון מיידי מצד מחזיקי האג"ח, שהיקפן נאמד בכמיליארד שקל (כ-275 מיליון דולר).

בתחילת השנה הכניסה מידרוג את האג"ח של כרמל אולפינים ל"רשימת מעקב", לנוכח הנזילות החלשה של החברה והתלות בבזן לצורך החזר חובותיה. מלבד החוב למחזיקי האג"ח, לכאו"ל התחייבויות בהיקף של כ-200 מיליון דולר לבנקים.

במסגרת ההסכם שיובא לאישור מחזיקי האג"ח, בזן כאמור תעמיד ערבויות בהיקף של כ-135 מיליון דולר, הנדרשות לפירעון כל התחייבויותיה של כאו"ל למחזיקי האג"ח שלה ולבנקים בשנתיים הקרובות, עד אפריל 2015. אם אכן תעשה כאו"ל שימוש בערבויות שתעמיד לה בזן, הריבית המשולמת למחזיקי האג"ח של החברה-האם תעלה ב-0.2%.

נכון להיום, השוק מייחס להתחייבויותיה של כאו"ל רמת סיכון דומה לאלו של בזן, והפער שבהן נסחרות איגרות החוב של שתי החברות הוא מינימלי: אג"ח בזן נסחרות בתשואה של 6.2%-6.9%, בעוד שסדרת האג"ח של כאו"ל נסחרת בתשואה של 7.5%.

ההסכם כולל גם מספר סעיפים המשווים את מצבם של מחזיקי האג"ח של בזן לאלו של הבנקים שהעמידו הלוואות לחברה. אחד מהסעיפים הללו הוא מגבלה על חלוקת דיבידנד: אם יאושר ההסכם, במהלך השנתיים הקרובות יחולו המגבלות הקבועות בהסכמיה של החברה עם הבנקים הנוגעות לחלוקות דיבידנדים על ידי בזן, גם כלפי מחזיקי האג"ח.

למהלך זה, נציין, השפעה על הפטרוכימיים, שכן בזן למעשה תשריין כסף לצורך עמידה בהתחייבויות של כאו"ל בשנתיים הקרובות. הפניית עתודות המזומנים של בזן לצורך זה עלולה למנוע ממנה לחלק דיבידנד, עליו בונה הפטרוכימיים בשנה הבאה לצורך עמידה בהתחייבויותיה שלה.

מחר תפרסם בזן את תוצאותיה לרבעון הראשון. להערכת האנליסט ערן יונגר ממגדל שוקי הון, הדוח אמור להיות חיובי, לאחר שהשנים 2011 ו-2012 הסתיימו בהפסד מצטבר של כ-285 מיליון דולר. "במגזר הזיקוק צפוי להיות רבעון טוב", אומר יונגר. "המרווחים היו גבוהים יחסית, והגז שהגיע מים תטיס הופנה לפצחן המימני, שכבר עובד בתפוקה מלאה".

צרו איתנו קשר *5988