זרח מגייסת היום 9.3 מיליון שקל בהנפקה לציבור

השותף הכללי, חברה בשליטת גוליבר אנרג'י הציבורית, התחייב להשקיע מיליון שקל בהנפקה

שותפות זרח תצא היום בהנפקה לציבור לגיוס של 9.3 מיליון שקל. השותף הכללי, חברה בשליטת חברת גוליבר אנרג'י הציבורית, והמחזיק כ-5% מהיחידות בשותפות התחייב להשקיע מיליון שקל בהנפקה במטרה להגדיל את חלקה באחזקותיה.

הנפקת השותפות כוללת 27,000 אגדי ניירות ערך במחיר של 345 שקל לאגד כאשר כל אגד מורכב מ-3,000 יחידות השתתפות ו-3,750 אופציות. יחידות ההשתתפות מוצעות במחיר של 11.5 אגורות ליחידה והאופציות ללא תמורה. מועד המימוש של האופציות הינו סוף מארס 2014 במחיר מימוש של 13.5 אגורות. מימוש מלא של האופציות יניב גיוס נוסף של 13.7 מיליון שקל.

כמפיצים ראשיים של ההנפקה משמשים כלל פיננסים חיתום ויאיר קפיטל.

נכסיה העיקריים של שותפות זרח כוללים: 7.5% ברשיון הימי 387/שמן שבו מתבצע בימים אלו קידוח בתקציב כולל של 138 מיליון דולר, מזה כ-15.4 מיליון דולר חלקה של זרח, שעד כה השקיעה בקידוח כ-12.6 מיליון דולר. מטרת הקידוח להגיע לעומק של 5,800 מטר, לאחר שכבר נקדחו יותר מכ-3,500 מטר. ההערכה הטובה ביותר היא למציאת 120.4 מיליוני חביות נפט באיכות טובה וגז טבעי בכמות של 1,860BCF עם 36% סיכויי הצלחה.

41.5% ברשיון ימי 396/גוליבר שבו מצויה מטרת גז רדודה בעומק של 1,300 מטר ומטרות נפט משניות עמוקות יותר. דו"ח משאבים פרוספקטיביים ברשיון צפוי להתפרסם בחודשים הקרובים, לאחר שבמחצית השניה של 2012 בוצע ברשיון סקר סייסמי D3 במים רדודים וסקר סייסמי D2 ימי יבשתי.

השותפות נמצאת במו"מ עם משרד האנרגיה והמים לקבלה מחודשת של הרשיון היבשתי זרח הנמצא באזור ים המלח וזאת לאחר שהשותפות עתרה לבג"צ כנגד ההחלטה לקחת ממנה את הרשיון בסוף שנת 2010. בחודשים האחרונים לפני שנלקח ממנה הרשיון הפיקה השותפות ביחד עם שותפיה כ-4,200 חביות נפט מבאר צוק תמרור.

יצויין כי משקיעים ביחידות ההשתתפות של זרח צפויים להנות השנה מהחזר מס גבוה ביחס להשקעתם בשל הוצאות הקידוח ברשיון שמן. הוצאות השותפות על קידוח שמן בסך של כ-15.4 מיליון דולר, ללא מבחני הפקה, צפויות להינתן כהחזר מס בשיעור של 25% מגובה ההוצאה, אותו יוכלו המשקיעים לקזז מרווחים אחרים בניירות ערך.

צרו איתנו קשר *5988