דירות | לפני כולם

תוכניות הדיור של לפיד: 25 אלף דירות בשנה לפחות

במסגרת התוכנית יאושרו 80 אלף יח"ד עד סוף 2014 ■ הקריטריונים החדשים ב"מחיר למשתכן": מיצוי כושר השתכרות כתנאי סף לחילונים ■ בנוסף מוצע להחיל וד"לים גם על מתחמים של פינוי-בינוי וגם על קרקעות פרטיות

תוכנית הדיור הממשלתית, שאותה עומד להעלות שר האוצר יאיר לפיד לישיבת ועדת השרים לענייני דיור ביום ב' הקרוב, כוללת עשרות סעיפים שונים המתייחסים לענף המגורים. מדובר בתוכנית מקיפה שאף כוללת תוכניות שגובשו בימי הממשלה הקודמת. על לפי ההצעה, בתוך 30 יום יש להפיץ תזכיר חוק שבו ייקבעו כל תיקוני החקיקה הנדרשים ליישום ההחלטות. עוד על פי ההצעה, התזכיר יופץ להערות הציבור למשך 14 יום בלבד.

בהצעת ההחלטה מצוין כי מדובר בתוכנית עבודה רב שנתית ובה "מכלול צעדים מתואמים ומשלימים להגדלת היצע הדיור לרבות: שיפור התכנון והתיאום בין הגורמים הממשלתיים, הגדלת המלאי התכנוני של הקרקעות בדגש על אזורי הביקוש, הסרת חסמים וקידום מדיניות להתחדשות עירונית".

במסגרת התוכנית ניתן לזהות טביעות אצבע ברורות של גורמי השפעה כמו התאחדות בוני הארץ, כמו גם סעיפים שונים שנראה שהוכנסו כדי להפעיל לחץ על גופים אחרים בשיטת המקל והגזר. במקביל, למרות שהתוכנית מקיפה - נעדרים בה עיקרי התוכנית שהציג משרד השיכון בשבוע שעבר.

הצעדים המרכזיים בהצעה הם הגדלת שיווק הקרקעות על ידי רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון בצורה משמעותית, לרף שלא יפחת מקרקע ל-25 אלף יחידות דיור בשנה, והצבת רף משמעותי גם למוסדות התכנון שיצטרכו לספק תוכניות מפורטות ללא פחות מ-80 אלף יחידות דיור עד סוף 2014. עוד מוצע לקבוע בצורה מפורשת את אזורי הביקוש: מחוזות ת"א, מרכז, ירושלים, חיפה ונפת אשקלון, שבהם יבוצע רוב שיווק הקרקע והתכנון.

צעד נוסף הוא תיקון חוק הודל"ים באופן שיכלול גם תוכניות המתייחסות למתחמי פינוי בינוי הכוללים יותר מ-100 יחידות דיור וגם קרקע שרובה (60%) נמצא בידיים פרטיות. שינוי זה עשוי להשפיע על קידום תוכניות לפינוי בינוי התקועות שנים ארוכות במוסדות התכנון.

עוד מהלך שעיקרו זירוז תהליכי התכנון והסרת חסמים הוא ייזום תמ"א (תוכנית מתאר ארצית) חדשה על מחנות צה"ל המתפנים במרכז הארץ. תוכנית זו, שנחשפה ב"גלובס" לפני שבועיים, תאפשר להוציא מידי הוועדות המחוזיות את התכנון הכולל של פינוי המחנות בדגש על תכנון התשתיות, התחבורה וחלוקת השטחים בין העיריות.

סעיף משמעותי נוסף מתייחס לעירוב שימושים בקרקע ציבורית. המשמעות היא האפשרות לתכנן בקרקע ציבורית מבנים מעורבים שיוכלו לשמש גם למטרות מגורים ומסחר.

מתוך הבנה שחלק ניכר מהתוכניות מעוכבות במוסדות התכנון בשל חסמי תחבורה, מוצע כי משרד התחבורה יקצה מיליארד שקל מתקציב תוכנית החומש לפתרון חסמים בתחום הדיור. סכום דומה יוקצה מטעם רשות מקרקעי ישראל, למעשה מכספי קק"ל, לאותה מטרה.

גם פקיד היערות, שבשנים האחרונות יזמים וקבלנים טענו כלפיו שדרישותיו מעכבות תוכניות, זוכה להתייחסות. על פי ההצעה תפחת סמכותו במקרים מסוימים ואף ישונה החוק כך שלא כל תוכנית תחייב התייעצות עמו. סעיף זה עתיד לקומם את הגופים הירוקים יחד עם סעיף נוסף הקובע שהוד"לים לא יצטרכו את אישור הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים. גם הצוות המיוחד שהוקם בשבוע שעבר כדי לגבש את המתווה לתוכנית לפיד לשכירות לטווח ארוך בשולי הערים המרכזיות מאפשר התייחסות לקרקע חקלאית וכזו המיועדת לאזורי נופש מטרופולינים. שלושת הדברים יחד מעידים על מגמה ברורה לקידום פתרונות דיור על חשבון שטחים ירוקים, מגמה שלא תעבור ללא התנגדות רחבת היקף מצד הגופים הירוקים.

גם מכרזי השכירות שהוציאה לפועל הממשלה הקודמת עתידים להשתנות. על פי ההצעה, הקלות המס שניתנו לגופים המוסדיים וקבעו כי יחולו רק על פרויקטים מעל 100 יחידות דיור ישונו כך שיחולו גם על פרויקטים קטנים יותר. במקביל, לא ישולם מע"מ על מכירת הדירות ולא ינוכה מע"מ תשומות בעת הבנייה. עוד על פי ההצעה תינתן סמכות לוועדות המקומיות לשנות תוכניות המיועדות להשכרה לטווח ארוך הן בהיקפן והן בשילוב מסחר לצד מגורים. ההצעה גם מבקשת לקבוע יעד שיווק של 6,202 דירות להשכרה בשנתיים הקרובות.

עוד במסגרת התוכנית: קביעה ואישור קריטריונים חדשים לזכאות לדיור במחיר מופחת במסגרת מחיר למשתכן או שכירות מפוקחת, תיקון תקנות חוק חובת מכרזים, הסרת חסמי ביוב, הטלת היטל עיכוב בנייה על יזמים שאינם בונים על קרקע זמינה, הקמת קרן הלוואות ממשלתית למימון פרויקטים במסגרת תמ"א 38 בהיקף של יותר מ-100 מיליון שקל בשנה, שינוי הרוב הנדרש בפרויקטים של פינוי בינוי, בחינה כלכלית של תוספת תקנים בענף הנדל"ן והקמת ועדת היגוי בין משרדית שתפעל לטיוב ושיפור המידע ומסד הנתונים הממשלתי על שוק הנדל"ן.

דירות
 דירות

התוכנית של לפיד
 התוכנית של לפיד

צרו איתנו קשר *5988