העליון: לבחון מחדש את התשלום מביטוח לאומי לעובדי חברות בפירוק

"ההגבלה לשנה אחורה של שיעור הגמלה לעובד מעוררת שאלה חברתית ואנושית"

בית המשפט העליון קורא לכנסת לבחון מחדש את הסכום שמשלם המוסד לביטוח לאומי בגין הפקדות פנסיוניות חסרות לעובדי חברות שנכנסו להליך פירוק.

פסק הדין של בית המשפט ניתן בערעור שהגיש עו"ד גל גורודיסקי בשם קבוצת עובדים, שתבעו לקבל מהמוסד לביטוח לאומי פיצוי מלא בגין הפרת זכותם הפנסיונית בכל תקופת עבודתם, כאשר בפועל הביטוח לאומי לא היה מוכן לשלם אלא בגין שנת עבודתם האחרונה בלבד.

על-פי הערעור שהגיש עו"ד גורודיסקי נגד מפרק חברת האבטחה "אפוד מגן", המוסד לביטוח לאומי וכונס הנכסים הרשמי, פרשנות ההסדר החוקי כיום והאופן בו הוא מיושם על-ידי הביטוח הלאומי יוצרים אבסורד ומעמיקים את הנחיתות ואי-השוויון בין העובדים.

כך, עובד שנפתח עבורו הסדר פנסיוני בזמן קיומה של החברה יכול, לאחר פירוקה, לקבל פיצוי מהמל"ל לאורך מספר שנות הפקדה פנסיוניות - בעוד שעובד חלש יותר, שכלל לא נפתח עבורו הסדר פנסיוני, זכאי לקבל פיצוי מהמל"ל בגין היעדר הפקדה פנסיונית רק למשך 12 חודשים.

בית המשפט העליון דחה אמנם את הערעור לאור לשון החוק הברורה, אולם קבע כי הערעור מעלה שאלה אנושית וחברתית חשובה וקרא למחוקק לבחון אותה בעתיד.

"ההגבלה לשנה אחת אחורנית של שיעור הגמלה לעובד מעוררת שאלה חברתית ואנושית. סבורים אנו, בלא שניטע מסמרות, כי יש מקום שהמחוקק יידרש לסוגיה זו בהמשך", ציין העליון בהחלטתו.

עו"ד גורודיסקי מסביר כי עובד שמעסיקו פתח עבורו הסדר פנסיוני, ואחר-כך עברה החברה לפירוק, זכאי לקבל פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי עד לתקרה הקבועה בחוק הביטוח הלאומי, והוא זכאי כי קרן הפנסיה או חברת הביטוח תדאג לפיצוי זה עבורו. לעומת זאת, עובד שמעבידו לא פתח עבורו הסדר פנסיוני, זכאי לקבל פיצוי נמוך באופן משמעותי של 12 חודשי הפקדה פנסיונית בלבד, ובנוסף - עליו לעשות זאת לבדו.

לדברי עו"ד גורודיסקי, התוצאה של לשון החוק הנוכחית היא שהעובדים החלשים ממשיכים להיות מוחלשים. "בערעור ביקשנו מהעליון לפרש את החוק באופן שיסיר תקלה זאת. אולם ידיו של בית המשפט כבולות, והוא קורא לכנסת לעשות זאת. יש לקוות שהדבר ייעשה בקרוב".

צרו איתנו קשר *5988