התגמול בפרטנר: המענק לרומנו יהיה תלוי בעמידה ביעדים

המענק תמורת עמידה ב-90%-100% מהיעדים יהיה בגובה 80%-120% משכרו השנתי של המנכ"ל

שעון החול של החברות הציבוריות בישראל הולך ואוזל. המועד בו עליהן לקבל את אישור בעלי המניות למדיניות התגמול שלהן (במסגרת תיקון 20 לחוק החברות) מתקרב, ורובן עוד לא זימנו אסיפות. אחת החברות שמתקדמת בכיוון היא חברת הסלולר פרטנר, שבניהולו של חיים רומנו ובשליטת קבוצת סבן. החברה זימנה אסיפה ל-25 ביולי בה יתבקשו המשקיעים לאשר את מדיניות התגמול החדשה.

פרטנר מציינת בזימון לאסיפה כי תיקבע תוכנית תגמול אישית לכל אחד מנושאי המשרה. בהתאם לנדרש בתיקון 20 - "חוק שכר הבכירים", בבחינת אישור תוכנית התגמול לנושא משרה יבואו בחשבון: שיקולי השכלתו, מומחיותו וניסיונו; תפקידו, תחומי אחריותו והסכמי שכר קודמים; היחס שבין תנאי ההעסקה שלו לשכר יתר עובדי החברה ועובדי הקבלן המועסקים בפרטנר; וכן ברכיבים המשתנים של התגמול - תרומתו להשגת יעדי ורווחי החברה בראייה ארוכת טווח. לדברי פרטנר, השכר לנושאי המשרה הוא בטווח המקובל בהשוואה לחברות דומות.

בכל הקשור למענק השנתי, כלל המענקים לנושאי המשרה לא יעלו על 10% מה-EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) השנתי. במקרה של הפסד שנתי, ייבחנו הנסיבות וההשלכות על המענק, וייתכן שהוא יופחת. המענק מבוסס על יעדים שייקבעו מראש, ברמת החברה (כגון יעד EBITDA, נתח שוק, שיעורי נטישה), ברמת החטיבה (מדדי תפעול ושירות, קידום יעדים אסטרטגיים ועוד), והערכה אישית של המנכ"ל. אי-עמידה ברף של לפחות 60% ביעדים, לא תזכה את נושא המשרה במענק באותה שנה. במקרה ששולמו לבכיר מענקים על בסיס נתונים שיתבררו כמוטעים, ויוצגו מחדש בדוחות, הוא יחויב להשיב את ההפרש.

ב-2012 רומנו ויתר על המענק

לגבי המנכ"ל, במקרה של עמידה ב-90%-100% מהיעדים, הוא יהיה זכאי למענק שנתי בגובה 80%-120% משכרו. אם שיעור העמידה ביעדים יהיה גבוה מ-100%, קיים לדירקטוריון שיקול דעת להעניק למנכ"ל סכום נוסף, ואם שיעור העמידה ביעדים יהיה נמוך מ-90%, לדירקטוריון יהיה שיקול דעת האם לשלם לו מענק.

נזכיר שב-2012, שהייתה שנה קשה לחברות הסלולר הוותיקות ובהן פרטנר, עלות שכרו של המנכ"ל חיים רומנו עמדה על 4.3 מיליון שקל, מתוכם 2.4 מיליון שכר וכ-1.8 מיליון שקל תגמול מבוסס מניות; רומנו לא קיבל מענק עבור 2012.

צרו איתנו קשר *5988