חונקים את המשקיע

שוק ההון סובל מהעדר סינכרון בין כל הרגולטורים שנוהגים בו

הרגולציה במשק בכלל ובשוק ההון בפרט היא הכרחית. אי-אפשר לצפות שהמשקיע הקטן - האזרח - ישקיע את כספו ואת מיטב חסכונותיו ללא שיהיה פיקוח ראוי המבטיח לו שוויון הזדמנויות בהשקעותיו וכן שמירה על האינטרסים הכלכליים שלו.

הרצון של הרגולטורים לבצע את מלאכתם נאמנה הופך לעתים לבלתי סביר, ולא אחת קורה כי מתוך רצונם העז להגן על המשקיע, הם כמעט "חונקים" אותו. הרגולציה ההדוקה מדי מקשה על הגופים המוסדיים והחברות הציבוריות. עד כדי כך שאינם יכולים לספק למשקיע את אחת ממטרות היסוד שלהם - שמירה על כספו והשאת התשואות שלו.

הבעיה המרכזית אינה נעוצה ונובעת רק מכך שהרגולטור פועל בצורה הדוקה מדי, אלא ובעיקר מכך שיש ריבוי של רגולטורים הפועלים במקביל, ללא תיאום וסנכרון הולם ביניהם. כך למשל חברה ציבורית צריכה להתמודד עם כמה וכמה גופים - רשות ניירות ערך, הממונה על שוק ההון והביטוח, ולעתים עם המפקח על הבנקים וכן רגולטורים נוספים כמו רשות ההגבלים העסקיים, המשרד להגנת סביבה, משדר התמ"ת ועוד. כל אחד מהרגולטורים רואה עצמו כמחויב לשמור על האינטרסים של הציבור דרך עיניו שלו.

הרגולטורים השונים, שכל אחד פועל ומפקח במתווה שונה משלו ובמתודה משל עצמו, יצרו מצב שבו חברות הנסחרות בבורסה הישראלית מוצאות עצמן משקיעות את מרבית משאביהן בטיפול ברגולציה על-חשבון הפניית משאביהן לפיתוח עסקי לשם השאת רווחיהן. וכך קורה שכל המאמצים שמטרתם להגן על הציבור, פוגעים בו. החברות אינן מצליחות למצות את יכולותיהן, וכך אנו עדים השנה לתופעה של מסחר דליל וחברות רבות מבקשות למחוק עצמן מהמסחר בבורסה, ונוצר "יובש" עצום בהנפקות חדשות בשוק ההון.

מאז המחאה החברתית יש בארץ אווירה ציבורית הרואה במילה רווחים של חברה מילת גנאי; ויזם הלוקח סיכונים מחושבים הפך להיות "אויב העם". והרי על מנת שנוכל לקיים מדינת רווחה ראויה, צריך וחשוב כי מספר החברות והיזמים שיציגו רווחים ילך ויעלה, כי המטרות הן - הגדלת שיעורי הצמיחה והתעסוקה במשק.

כרואה-חשבון הנדרש לשמש כאחד משומרי-הסף עבור הציבור והרגולטורים כאחד, אני חש כי אחת הסיבות לכשל המתבטא בצניחת היקף המסחר בבורסה לני"ע, היא חוסר תיאום בין הרגולטורים השונים. הפעילות בשוק ירדה בחדות באחרונה, והתהליך השלילי שבו אנו נמצאים מזין את עצמו ומתעצם. אמנם הניסיונות של הבורסה לשיפור המצב ע"י הארכת שעות המסחר, מבורכים אך היא בבחינת מתן אקמול לריפוי מחלה קשה. ללא פתרונה של הבעיה השורשית וללא התייחסות לתסמינים הנובעים ממנה, לא יינתן מענה ראוי למצב והוא עוד עלול להחריף. יש לקבוע לאלתר בחקיקה רגולטור-על אחד, שירכז את כל הטיפול בכל הנושאים הקשורים לשוק ההון - ויפה שעה אחת קודם.

הכותב הוא שותף-מנהל ב"RSM שיף הזנפרץ רואי חשבון", לשעבר נשיא לשכת רואי חשבון

צרו איתנו קשר *5988