לא מתייאשים: שותפות זרח תחזור לחפש נפט בים המלח

בשותפות זרח מציינים כי הנסיגה המתמשכת במפלס ים המלח חשפה שטחי קרקע נוספים ממזרח לכביש 90 היוצרים הזדמנות לקבלת נתונים סייסמיים וגיאולוגיים בתוך השטחים החבויים של ים המלח

שותפות זרח נערכת לקבלה מחדש של רשיון זרח באזור ים המלח: השותפות חתמה על הסכם עם המכון הגיאולוגי על ביצוע סקר סייסמי וסקר גרבימטרי בשטח הרשיון, באזור מניפת נחל משמר מזרחית לקידוח אמונה 1 וכביש 90, שיחלו מיד עם קבלת הרשיון.

שותפות זרח התקשרה השבוע בהסכם פשרה עם המדינה על פיו תקבל מחדש את רשיון זרח, שהיה בידה עד סוף שנת 2010, ושמשטחו היא הפיקה ומכרה נפט לבית זיקוק. לאחר מתן הרשיון יבקשו המדינה ושותפות זרח לתת להסכם הפשרה תוקף של פסק דין בעתירה שהגישה השותפות בבג"ץ להשיב לה את הרשיון.

על פי הסכם הפשרה הגישה שותפות זרח לממונה על ענייני הנפט בקשה לרישיון חיפוש נפט חדש בגבולותיו של רשיון 321/"זרח". לאחר שהממונה בחן את הבקשה ומצא כי היא עומדת בהנחיות הוא יעבירה למועצת הנפט, תוך המלצה לאשרה. לאחר אישור מועצת הנפט ייתן הממונה את הרשיון החדש לשותפות זרח בהתאם להוראות חוק הנפט, וכחלק מהסכם הפשרה.

שטח הרשיון שיוחזר לשותפות זרח זהה להיקפו המקורי שהשתרע על פני 400 קמ"ר בחלקו המרכזי של ים המלח (יבשה וים). בשטח הרשיון מצויות שתי בארות נפט, צוק תמרור 3 ואמונה .

הסקרים שיבצע המכון הגיאולוגי צפויים להימשך שבועיים ימים בעלות של כ-1.5 מיליון שקל. בשותפות זרח מציינים כי הנסיגה המתמשכת במפלס ים המלח חשפה שטחי קרקע נוספים ממזרח לכביש 90 היוצרים הזדמנות לקבלת נתונים סייסמיים וגיאולוגיים בתוך השטחים החבויים של ים המלח.

שותפות זרח גיבשה תוכנית עבודה לתקופת הרשיון הכוללת ביצוע סקרים סייסמיים נוספים, קידוחים חדשים והפקה בבארות הקיימות.

שותפות זרח , שיחידות השתתפות שלה נסחרות בבורסה, נמצאת בשליטת חברת גוליבר אנרג'י, שהיא בעלת השליטה בשותף הכללי של זרח. בנוסף לרשיון זרח שהוענק לה עתה מחדש, מחזיקה השותפות בשני רשיונות ימיים: 7.5% ברשיון שמן וכן 41.5% ברשיון גוליבר.

צרו איתנו קשר *5988