המבקר: מחסור ניכר בערכות מגן; תשתיות חיוניות לא מוגנות

מבקר המדינה יוסף שפירא: בעקבות המצב הלא תקין, עשויים השר להגנת העורף ושר הביטחון להטיל בעת חירום על צה"ל מטלות לא מתואמות ואף סותרות

אף שכל עימות ביטחוני מהשנים האחרונות מלווה בירי אל העורף - ועל-פי הערכות, ירי כזה ילך ויגבר גם בעימותים עתידיים - בישראל אין עדיין גוף מרכזי שמאחד את האחריות ואת הסמכות לטיפול בעורף בחירום, כפי שעולה מדוח מבקר המדינה, המתפרסם היום (ד'). בפרק שהקדיש להיערכות לשעת חירום, העיר המבקר כי מאז הקמת המשרד להגנת העורף בתחילת 2011, טרם הוסדרו תחומי האחריות והסמכויות של המשרד החדש - אל מול משרד הביטחון.

המבקר העיר כי בעקבות המצב הבלתי תקין, עשויים השר להגנת העורף ושר הביטחון להטיל בעת חירום על צה"ל מטלות באופן בלתי מתואם ואף סותרות. המבקר מזהיר כי מצב זה עלול גם לפגוע בתפקוד הגופים המרכזיים המופקדים על עניין זה.

בעיית הסדרת הסמכויות בין המשרדים נובעת מכוח החלטת הממשלה שלפיה בעת חירום, ישמש השר להגנת העורף כראש ועדת מל"ח (משק לשעת חירום) עליונה - במקום שר הביטחון. החלטה זו אינה מתיישבת עם הוראות חוק יסוד הצבא. מבקר המדינה העיר על היעדר הסדר חקיקתי מקיף בנושא ואת מדרג האחריות והסמכות של בעלי תפקידים בעת חירום - במסגרת דוח שפרסם שנה לאחר מלחמת לבנון השנייה, ביולי 2007. בתוך כך, המבקר העיר כי מפקד פיקוד העורף נתון לכפיפות כפולה, לשר הביטחון ולרמטכ"ל, באופן שעלול להציבו לפני מצב של קבלת הנחיות סותרות.

המבקר מציין כי "פערים בתשתית הנורמטיבית מקבלים משנה תוקף בחלוף יותר משש שנים ממלחמת לבנון השנייה, כשטרם התקדמה חקיקתו של הסדר מקיף ויש לראות בכך ליקוי חמור".

המבקר מצא כי חלוקת הסמכויות בין בעלי תפקידים בעת חירום - היא רק חלק מבעיה מקיפה יותר של היערכות העורף לחירום: מהדוח עולה כי למרות ההתרחבות של איום הנשק הכימי על העורף הישראלי - לחלק ניכר מאזרחי ישראל אין ערכות מגן. זאת, חרף החלטה של ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי מ - 2009, שלפיה בתוך כשנתיים וחצי יסופקו ערכות מגן לכל אזרחי המדינה. בתקופת סיום הביקורת, יולי 2012, מלאי ערכות המגן הקיים לא נותן מענה לחלק ניכר מן הציבור.

עוד עולה מדוח המבקר כי המערכת המכונה "מסר אישי", שבאמצעותה יועברו מסרונים אל הטלפונים הניידים של האזרחים התרעות על ירי טילים, רעידת אדמה או דליפת חומרים מסוכנים בקרבתם - טרם הושלמה. מערכת זו אמורה להוות אמצעי התרעה סלקטיבי לציבור בנוסף למערכת הצופרים - שבעבר לא פעלו בזמן אמת עקב תקלות. המבקר סיכם את הפרק וקבע כי "למרות מעורבותו של ראש הממשלה בנושא, המערך להפצת התרעה באמצעות מכשירי הטלפון הניידים טרם הושלם - ולא נמצא שהושגה הסכמה של חברות הסלולר או שהחלה פעילות של תיקון רישיונן או של תיקון חקיקה".

ליקויים נוספים בהיערכות להגנת העורף נמצאו גם במיגון של תשתיות לאומיות חיוניות - שתפקודן נחוץ גם בעת עימות נרחב או במקרה של אירוע קיצוני אחר. "בהיות מתקני התשתיות הלאומיות חיוניים לפעילות הרציפה של המשק האזרחי ולתמיכה בפעילות צה"ל, יש להאיץ את הטיפול בהסדרת כל הדרוש להמשך תפקודם בעת חירום ולמיגונם. על המשרד להגנת העורף ושאר משרדי הממשלה לגבש תוכנית כוללת למיגון כלל מתקני התשתיות הלאומיות ולאשרה בהקדם בממשלה", קבע המבקר.

ממשרד הבטחון נמסר: "מערכת הביטחון מוציאה לפועל את תכנית ההצטיידות הלאומית בערכות מגן, על-פי מימון מסעיף תקציבי מיוחד שאינו חלק מתקציב הביטחון. קצב ההצטיידות והחלוקה מותנים בקצב הייצור ובהתאמה לאילוצי התקציב. במסגרת תכנית ההצטיידות והחלוקה הרב שנתית, בין השנים 2009-2013, יוצרו וחולקו ערכות מגן ליותר ממחצית האוכלוסייה בישראל. בנוסף, במלאי פיקוד העורף קיימת כמות משמעותית נוספת של ערכות, בעלות תוחלת חיים קצרה ושעדיין הינן ברות תוקף, שניתן יהיה לחלקן בהתאם להתפתחויות בטווח הקצר. בידי מערכת הביטחון תקציב להמשך הייצור והחלוקה בשנת 2013. יחד עם זאת טרם נקבעה תכנית רב שנתית חדשה להמשך ההצטיידות בשנים הבאות, ובשלב זה אין מענה תקציבי לערכות מגן במסגרת תקציב המדינה ל-2014".

מדובר צה"ל נמסר כי "מפקד פיקוד העורף כפוף לרמטכ"ל בשגרה ובחירום. בהיבטי התגוננות אזרחית, מפקד פיקוד העורף מונחה על ידי שר הביטחון מטעם חוק הג"א (חוק הגנה אזרחית). בשגרה ובחירום הרמטכ"ל ופורום המטה הכללי פועלים בהתאם להנחיות ומדיניות הדרג המדיני. סוגיית חלוקת ערכות המגן תלויה בתקציב המועבר לנושא".

השר להגנת העורף, גלעד ארדן, אמר כי "אני מברך על פרסום דו"ח מבקר המדינה בנושא מוכנות העורף לחירום ועל ההמלצות העולות מדו"ח זה, המלצות המבקר תואמות את עמדתי באשר להסדרת תחומי האחריות בנושא מוכנות העורף לשעת חרום. קריאה ועיון בדו"ח מעלים כי המבקר דורש ותומך במציאת הסדר חקיקתי הולם אשר יעגן את אחריותו וסמכויותיו של המשרד להגנת העורף.

"מאז כניסתי לתפקיד אני מקדם ופועל נמרצות לחקיקת חוק שכזה-חוק העורף. דו"ח המבקר עוסק במצב הנתון עד לחודש דצמבר 2012, טרם תחילת עבודתי כשר להגנת העורף. אולם, מאז כניסתי לתפקיד יזמתי והנעתי מספר תהליכים חשובים העולים בקנה אחד עם המלצות המבקר כגון: מיגון התשתיות הלאומיות ובנייני המגורים ברחבי הארץ, ריכוז ועדה בין-משרדית לנושא ההגנה על תשתיות לאומיות וחיזוק שיתוף הפעולה בין הגורמים השונים השותפים לאחריות על העורף. אנו נמצאים ערב דיון חשוב וגורלי בדבר עתיד מדיניות העורף והכנתו לחירום, אני מקווה שההמלצות יאומצו וקורא לכלל הגורמים הנוגעים בדבר לפעול בהקדם ליישומן המלא".

צרו איתנו קשר *5988