משרד השיכון אישר את העסקה הסיבובית של אשדר בחריש

משרד השיכון: "אישור העסקה נעשה לאחר שהמשרד שוכנע כי מחיר דירה לרוכש במסגרת הסבת הזכייה יהיה נמוך בכ-150 אלף שקל ממחיר דירה לרוכש מהיזם הזוכה"

משרד השיכון אישר את עסקת הקרקע של חברת אשדר בחריש לקבוצת רכישה. ועדת המכרזים העליונה של משרד הבינוי והשיכון החליטה לאשר לחברת אשדר להעביר הזכויות בקרקע לבניית 490 יחידות דיור בה זכתה החברה במכרזים שתוצאותיהן פורסמו בתחילת השנה. מדובר בהחלטה שנראית כהתקפלות המשרד לאחר שבחודשים האחרונים התבטאו מספר פעמים בכירי המשרד כנגד העסקה המדוברת בטענה שמדובר בסיבוב שנעשה על הקרקע בה זכו יזמים במחירים נמוכים בזכות סבסוד גובה שניתן מהמדינה.

ממשרד השיכון נמסר כי: "אישור העסקה נעשה לאחר שהמשרד שוכנע כי מחיר דירה לרוכש במסגרת הסבת הזכייה יהיה נמוך בכ-150 אלף שקל ממחיר דירה לרוכש מהיזם הזוכה. זאת, לאחר דיון בו חודד העיקרון כי קרקע המדינה המשווקת במכרזי משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל נועדה בראש ובראשונה למטרת הגדלת היצע הקרקעות למגורים והקלת מצוקת הדיור".

יש לציין שאישור העסקה מותנה בכך שנציגי עמותת "חריש המאוחדת" וחברת הניהול שחתמה על הסכם רכישה מול חברת אשדר יחתמו על התחייבות מול משרד השיכון כי מחיר הדירה לרוכש לא יעלה על כ-666 אלף שקל כולל מע"מ וצמוד למדד תשומות הבנייה לדירה בשטח של 95 מ"ר ומרפסת בשטח של 10 מ"ר. תנאי לקיום חלקם של מארגני הקבוצה בעסקה הוא ערבות ביצוע שתופקד כמו גם ערבות אישית של המארגנים.

עוד נמסר ממשרד השיכון כי קביעת המשרד נעשתה לאור החלטות הממשלה בהן בא לידי ביטוי המאמץ המרוכז של הממשלה להוזלת מחירי הדירות, באופן של מתן הנחות בקרקע, מענקים וסבסוד פיתוח בחריש, הכל על מנת שהמחיר הסופי לרוכש יהיה בר השגה ופעולת המשרד על פי מדיניות זו. לאור זאת נקבע במשרד כי בבואו להחליט על בקשות של זוכים במכרז המבקשים להסב את החוזה, הדבר ייעשה ככל שההסבה עומדת במטרת מדיניות הממשלה להפחתת מחירי הדירות. "קביעת המשרד הבטיחה כי המחיר לדיירים, שהם הצרכנים הסופיים, לא רק שלא יעלה בעקבות ההסבה, אלא אף יתקבע סביב המחיר הנמוך שנקבע בדירות ששווקו עד כה, והמשרד אף יפקח על הדבר. זאת, בכפוף לקבלת התחייבות חד משמעית מצד העמותה וחברת הניהול כי מחיר הדירה יישאר נמוך ויעמוד על מחיר השוק הריאלי בעיר חריש ולא יגרום לעליית מחירים בשל אישור ההסבה".

כאמור, אישורו הסופי של חוזה ההסבה כפוף למתן התחייבויות משפטיות וערבויות מצד העמותה וחברת הניהול. בנוסף, בהתאם לכללי המכרזים של משרד הבינוי והשיכון, חברת אשדר לא תוכל להשתתף במכרזים בחריש במשך השנה הקרובה.

שר הבינוי והשיכון אורי אריאל אמר בעקבות ההחלטה כי "אנחנו פועלים בכל המישורים להורדת מחירי הדירות. גם בחריש פעלנו להורדה משמעותית של מחירי הקרקע וסבסוד עמוק של הפיתוח והיה חשוב למשרד כי בהתאם לסמכותו, לא תאושר מכירת הקרקע אלא אם תישמר מטרת העל של הקלת מצוקת הדיור והוזלת המחירים. חריש היא עיר גדולה חדשה שתשמור על רמת מחירים סבירה וברת השגה. למותר לציין, כי בכל מכרז חדש ועתידי בו תבקש הסבה, המשרד יקפיד לשמור שהמחיר הסופי לצרכן יישאר נמוך. ההחלטה שלנו לא רק שחררה מתחם נוסף לקראת בנייה, אלא גם מקבעת את המחירים בעיר חריש ברמה בהישג יד".

כזכור, עמותת 'חריש המאוחדת', מימשה את האופציה שניתנה לה על ידי חברת אשדר לרכישת הקרקע בכ-70 מיליון שקל לאחר שהאחרונה זכתה באותו המגרש בעבור כ-36.7 מיליון שקל כולל דמי הפיתוח ששולמו לרשות מקרקעי ישראל. בתוספת מע"מ מדובר בכ-82 מיליון שקל שיעבירו כעת חברי קבוצת הרכישה לאשדר. העסקה כולה משקפת מחיר לקרקע ליחידת דיור בגובה 167.3 אלף שקל אותו תשלם קבוצת הרכישה לחברה וחברי הקבוצה כבר הפקידו הון עצמי בגובה 230 אלף שקל בידי מארגני הקבוצה לקראת מימוש האופציה ורכישת הקרקע.

יש לציין שבעקבות חתימת הסכם האופצייה וכניסת הרוכשים (חברי קבוצת הרכישה) לתמונה הופעל לחץ כבד על משרד השיכון לאשר את העסקה כדי לא לפגוע ברוכשים שכבר העבירו כספים לעמותה. לא מן הנמנע שאישור העסקה כעת יוביל לעסקאות נוספות מצד יזמים שזכו במגרשים אחרים ביישוב החדש.

צרו איתנו קשר *5988