מחזיקי אג"ח אי.די.בי: דנקנר אוסר הצעת הסדר נוגדת לשלו

טוענים כי קיבלו מייל לפיו דנקנר דורש ממשקיעים פוטנציאליים בקבוצה לא להביא בפני מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות הצעה נוגדת לזו של דנקנר עצמו

אחת מהרעות החולות של קונצרן אי.די.בי , שבשליטתו הנוכחית של נוחי דנקנר, המצוי בימים אלו בעיצומו של הסדר החוב הגדול בשוק המקומי, הוא כפי שהגדיר איתן אורנשטיין, שופט ביהמ"ש המחוזי "ממשל תאגידי בעייתי", הכולל בעיקר ניגוד עניינים כמו גם עסקאות בעלי עניין. אורנשטיין נזכיר צפוי בסוף החודש לקבל החלטה לגבי גורל השליטה בקונצרן.

אלא שנראה כי התנהלות זו ממשיכה ללוות את דנקנר, נציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות קיבלה מייל לפיו דנקנר הכניס למסמכי הכניסה להשקעה הראשוניים שהוא עורך עם קבוצות המשקיעים, סעיף כובל ומחייב שקובע כי אסור למשקיעים אלו להביא בפני מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות הצעה נוגדת לזו של דנקנר עצמו. נזכיר כי מחזיקי האג"ח האלו הצביעו לאחרונה על מתווה להסדר לפיו הם ישתלטו על החברה וימכרו את מניות אי.די.בי פתוח, הצעה נוגדת לזו של דנקנר עצמו.

מחזיקי האג"ח שוקלים לפתוח בהליכים משפטיים כנגד דנקנר בגין הפרת חובת נאמנות לכאורה. ככל הנראה מדובר על מסמך כוונות הנקרא בעגה המקצועית "Letter of intent" (רש"ת: LOI). מדובר על מסמך מסגרת הנחתם בין רוכש לקונה, בו מתחייב הראשון על תנאים מסוימים לכניסה למשא-ומתן, על לוחות זמנים, ועל אי-מסירת מידע סודי העשוי לעלות במסגרת התהליך.

במילים אחרות, דנקנר מציב כתנאי להשקעה באי.די.בי התחייבות חד-משמעית של קבוצות המשקיעים לפעול רק על-פי המתווה שלו להשקעה בחברה. בכך למעשה ממשיך דנקנר לפעול, לכאורה, לטובת אינטרסים אישיים שלו, ולא לטובת החברה ונושיה, אותו חשש עליו הצביע כאמור הכנ"ר.

לדברי גורמים המכירים את התיק, ההתנהלות הזו של דנקנר היא בניגוד לאינטרסים של החברה ומחזיקי האג"ח והדבר יכול להיחשב כהפרת אמונים של בעל שליטה בתאגיד.

נציין כי בעיות הממשל התאגידי באי.די.בי הם שהביאו את אורנשטיין למנות לפני כשלושה חודשים את עו"ד חגי אולמן, כמשקיף חיצוני מטעם ביהמ"ש באי.די.בי, זאת בהמלצת עו"ד איתי הס מהכנ"ר שטען בפני השופט כי "הנקודה הקריטית היא האם אפשר להשתכנע ולישון בשקט שהחברה פועלת לטובת משקיעים. יש בחברה פרובלמטיקה - קשה לראות דירקטור שוקל את שיקוליו במנותק ממי שעומד מעליו. במקרה כזה אנו עשויים לזהות את אינטרס החברה עם אינטרס בעל השליטה".

גם אולמן עצמו העיר לא פעם בדיונים בפני השופט על בעיות בממשל התאגידי בחברה, הסובל לדבריו "מניהול מאוד ריכוזי". בהמשך לכך כתב לאחרונה אייל גבאי, המומחה הכלכלי באי.די.בי מטעם ביהמ"ש, בדוח שהגיש לשופט לגבי התנהלותו של דנקנר כי "לא התבצע חיפוש מעמיק אחר משקיע, ללא מגבלות ובלי כבילה בהסכמי שליטה קיימים או עתידיים". במילים אחרות כל ניסיונותיו של דנקנר להביא להסכם עם משקיע חיצוני לא הבשילו בשל סיבה עיקרית אחת - דנקנר, כבעל השליטה בחברה וכנושא המשרה הבכירה בה (יו"ר), מעוניין לשמור על שליטתו בחברה, פעולות שאולי טובות לדנקנר עצמו אך לא בהכרח נעשות לטובת החברה ונושיה.

צרו איתנו קשר *5988