מועצת רו"ח מנהלת חקירה משמעתית נגד משרד BDO

עמותת ז.פ טוענת כי משרד רוה"ח BDO זיו-האפט הנפיק ברשלנות חמורה אישור כוזב, הנוגע לגובה החוב של העמותה לקבלן "לוי רמות" ■ BDO: משרד יפה-בירם-בראשי, שמוזג ל-BDO לאחר הוצאת האישור, הוא שחתום עליו ואחראי לו

מועצת רואי החשבון מנהלת בימים אלה חקירה משמעתית נגד פירמת רואי החשבון המובילה BDO זיו-האפט, בחשד להנפקת מסמך מטעה, במסגרת סכסוך שנתגלע בין עמותת ז.פ לבין הקבלן "לוי רמות עבודות עפר כבישים" - כך נודע ל"גלובס".

פירמת BDO נמנית עם 5 משרדי רואי החשבון הגדולים בארץ, כשב-2012 דורגה במקום החמישי עם כ-800 עובדים.

החקירה נפתחה לבקשת עמותת ז.פ, המייצגת כ-170 משפחות שרכשו באמצעותה בית ביישוב לפיד, כאשר הקבלן נשכר לטובת פיתוח החצרות. במסגרת סכסוך ארוך-שנים בין העמותה לקבלן, הגישה העמותה תלונה כנגד פירמת רואי החשבון המובילה בטענות קשות וחמורות, בגין תמיכה לכאורה בטענות הקבלן הכוזבות כנגד העמותה.

לטענת העמותה, במסגרת התחשבנות כספית עם הקבלן סיפקה BDO מסמך הנחזה להיות אישור בנוגע לגובה החוב של העמותה כלפי הקבלן, ובו צוין כי החוב עומד על סך של 9.2 מיליון שקל - כאשר בפועל דובר בחוב של כ-2.9 מיליון שקל.

כמו כן, העמותה טוענת כי "הועלמו" מהמסמך תשלומים רבים שהיא כבר העבירה לקבלן. על סמך מסמך זה, טוענת העמותה, הוצאו כנגדה פסקי דין המחייבים אותה לשלם לקבלן סכומי-עתק, מבלי להתחשב בטענותיה כי זהו אינו גובה החוב האמיתי.

כך לדוגמה, האישור הכספי שהוציאה פירמת רואי החשבון בספטמבר 2000 לא כלל תשלומים בגובה 1.6 מיליון שקל (3.3 מיליון שקל בערכים מתואמים לאותו מועד) שהעבירה העמותה לקבלן ושפירמת רואי החשבון אישרה את העברתם באישורים קודמים.

ביולי 2007, במכתב שהוציאה BDO לעמותה, אישרה הפירמה כי "אכן קיימת אי-התאמה, וכי בחישוב שנת 2000 לא נלקחו בחשבון מספר תשלומים שהעבירה העמותה ל'לוי רמות', אשר נלקחו בחשבון במסגרת חישוב 1995 כתשלומים בגין העבודות ביישוב לפיד".

"נתונים מצוצים מהאצבע"

בימים אלה מתנהלת במועצת רואי החשבון חקירה של הפרשה, כאשר במרכזה בדיקת הטענות, לפיהן משרד רואי החשבון המוביל הוציא את מסמך "אישור החובות" תוך "רשלנות חמורה" ו"הפרה בוטה של חובת הזהירות והמיומנות", וכלל בו נתונים "מצוצים מהאצבע" - כלשון התלונה.

בישיבה שנערכה ב-3 לאפריל השנה במועצת רואי החשבון התייצבו נציגי הצדדים - העמותה ומשרד BDO - למסור גרסה במסגרת החקירה. נציגי העמותה בישיבה היו יו"ר ועד העמותה ביישוב לפיד, עובד שטח ופעילים בעמותה. מצד BDO הופיעו בישיבה יו"ר הפירמה, רו"ח דני מרגלית; רו"ח אבי סופר, שותף-מנהל בפירמה; ועו"ד ניר מילשטיין, בא-כוחה של הפירמה.

הטענות שהעלו הצדדים בישיבה זו מתבררות בימים אלה, וגורמים נוספים המעורבים בסיפור לכאורה אמורים להגיש למועצה את תגובתם לטענות העמותה.

"בריחה מאחריות"

הסכסוך בין הקבלן "לוי רמות" לעמותת ז.פ וחבריה, החל ב-1997. על רקע מחלוקת בין הצדדים באשר לעבודות פיתוח החצרות בבניינים שנבנו בלפיד, ובהתאם להסכם, פנו הצדדים להליך בוררות ליישוב הסכסוך.

ביולי אותה שנה ניתן פסק-ביניים בבוררות, שאושר בהמשך על-ידי בית המשפט המחוזי בירושלים, ובו נקבע כי על העמותה לשלם לקבלן סך של 8.2 מיליון שקל. עם זאת, נקבע כי מתוך סכום זה ינוכו תשלומי הביניים שכבר שילמה העמותה לקבלן.

בשנת 2000 הגיש הקבלן תביעה לתשלום החוב כנגד העמותה, אליה הוא צירף את האישור שבמחלוקת, הנחזה להיות סיכום החובות של העמותה כלפיו.

האישור, עליו מתנוססים לוגו משרד BDO זיו-האפט וכתובת המשרד בירושלים, נחתם על-ידי משרד רואי החשבון יפה-בירם-בראשי ושות', שמוזג לתוך משרד BDO ב-1999, לפי הפרסומים בתקשורת.

בהסתמך על אישור רואי החשבון, ניתן ב-2006 פסק דין כנגד העמותה וחבריה. גם ערעור העמותה לעליון נדחה, ואולם בהחלטה שניתנה ב-2009 מנחה בית המשפט העליון את הבורר בתיק לבחון את טענות העמותה באשר לגובה החוב.

במקביל להליכים המשפטיים, ומראשיתם, פנתה העמותה למשרד BDO בבקשה לתקן את האישור, בטענה כי מצויים בו בנתונים כוזבים.

בתלונה שהגישה העמותה למועצת רואי החשבון ב-2010 נטען כי המשרד ומנהליו, "לאחר הוצאת האישור ולאחר שנודע להם על הטעויות לכאורה הקיימות באישור, במקום לבדוק ולתקן מיד את האישור - פעלו באופן לא מוסרי ומביש, כאשר מטרתם היא אחת: לעשות הכול כדי לכסות על הטעות שעשו ואף להצדיק את הקבלן, במטרה לברוח מאחריות".

עוד לטענת העמותה, בבירור הראשון שנעשה בפני העמותה טען רו"ח מרגלית כי האישור נכון. "על מה התבסס רו"ח מרגלית באמירתו זו?", נכתב בתלונה. "מדוע שתק המשרד ושתקו מנהליו, כשנאמר להם ב-2006 כי בית המשפט מסתמך על אישור זה? מדוע מנהלי המשרד התעלמו מפניות חברי העמותה ולא שעו לקריאות המצוקה שלהם ב-2009, בשעה שהקבלן הפעיל בלפיד הליכי גבייה אגרסיביים ומירר את חיי המשפחות ביישוב?".

בינואר 2010, לאחר שנואשה מההליכים המשפטיים ומהליכי הבוררות, הגישה העמותה את תלונתה למועצת רואי החשבון כנגד משרד BDO. מהתלונה עלה כי בשלהי 2007 ביקש משרד BDO מהעמותה לחתום על כתב התחייבות להיעדר תביעות כנגדו, "כתנאי להוצאת מכתב הבהרה המתקן את האישור".

לאחר כשנתיים הודיעה המועצה על סגירת התלונה נגד המשרד. ואולם, העמותה לא השלימה עם החלטת המועצה ועתרה נגדה לבית המשפט. לאחר כשנה, בהמלצת בית המשפט, החליטה מועצת רואי החשבון לחדש את הדיון בתלונה.

האחריות לחתימה

נציגי BDO טענו לאורך כל הדרך כי בפועל המיזוג עם משרד רטרי החשבון יפה-בירם-בראשי, שהיה חתום על המסמך שבמחלוקת, נכנס לתוקף בינואר 2001 בלבד, ולא קודם לכן.

המסמך, נטען, הוצא לפני שהמיזוג נכנס לתוקף ונחתם על-ידי משרד יפה ולא על-ידי BDO. לפיכך, טענו נציגי BDO בישיבת הבירור במועצת רואי החשבון כי האחראי להשיב לטענות על המסמך הוא רו"ח אליהו יפה, שאינו עובד במשרד עוד. לא ניתן היה להשיג את תגובתו של יפה.

באפריל האחרון ניתן פסק הבוררות האחרון בסאגה הארוכה, ובו בפעם הראשונה מזה שנים התקבלו טענותיהם של העמותה וחבריה באשר לגובה חובם לקבלן, תוך התחשבות בסכומים ששולמו לקבלן בפועל ולא נכללו באישור שהוציא משרד BDO.

בפסק הבוררות קבע הבורר, עו"ד אשר אקסלרוד, כי "הכף נוטה לטובת גרסתה של העמותה", וכי "די במסכת הראיות שבפני להטיל ספק של ממש ואפילו ספק ניכר בחזית הטיעון של הקבלן לעניין ההתחשבנות של הצדדים".

פסק הבוררות מורכב, וסופו באיזון ההתחשבנות בין הצדדים. ואולם, עדיין נותרה ההכרעה בפני מועצת רואי החשבון מי אחראי לכך שנעשה חישוב שגוי מלכתחילה, והאם חלק מהאחריות הזו תוטל על משרד BDO.

BDO: "לא צד בדיון"

ממשרד רואי החשבון BDO זיו-האפט נמסר בתגובה: "המסמך המדובר איננו קשור בשום צורה ל-BDO, והיא אינה צריכה להוות צד בדיון זה. הנייר הוכן על-ידי משרד רואי החשבון יפה-בירם-בראשי, שגם חתום עליו, טרם המועד הקובע לכניסת מיזוגו עם BDO זיו-האפט לתוקף לפני כ-13 שנים.

"כמו כן, הנושא נבחן לפני שנים, והוכח כי גם לעצם העניין אין בסיס לטענות אשר הועלו. מסיבה זו מועצת רואי החשבון, שבדקה את העניין כבר לפני מספר שנים, קיבלה החלטה לסגור את הטיפול בו, לאחר שלא מצאה כל סימוכין לטענות בכלל וכנגד BDO בפרט.

"יודגש כי למרות זאת נעשו על-ידינו מאמצים רבים במשך השנים כדי לעזור לעמותת ז.פ לפתור את ענייניה. צר לנו כי לאחר שלא הצליחה לשכנע ערכאות משפטיות שונות בטענותיה, מנסה עכשיו העמותה להמציא כל דרך אפשרית על מנת לקדם את ענייניה, כולל טענות שונות בעניין המסמך הנ"ל וניסיונות להשפיע על בדיקתו".

צרו איתנו קשר *5988