חברת דרבן עברה ברבעון השני לרווח נקי של 20 מיליון שקל

החברה שבשליטת אליעזר פישמן הפסידה ברבעון המקביל אשתקד כ-7 מיליון שקל ■ הרווח הגולמי מנדל"ן להשקעה (NOI) ברבעון השני הסתכם בכ-46 מיליון שקל, וההכנסות מהשכרת מבנים וניהולם הסתכמו בכ-66 מיליון שקל

חברת דרבן השקעות שבשליטת אליעזר פישמן מדווחת היום (ד') על תוצאות הרבעון השני של 2013, מהן עולה כי החברה עברה ברבעון לרווח נקי של 20 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

סך הכנסות החברה מהשכרת מבנים וניהולם הסתכם בכ-66 מיליון שקל, בהשוואה לכ-70 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהכנסות משכר דירה נבעה בין השאר ממכירת נכסים בגרמניה ובישראל ומפינוי שטחים על-ידי שוכרים בעיקר בקנדה ובגרמניה.

כחלק ממימוש אסטרטגיית החברה, דרבן השלימה בתקופת הדוח ולאחריה מכירת נכסים אשר סך התזרים הפנוי ממכירתם הסתכם בכ-90 מיליון שקל.

הרווח הגולמי מנדל"ן להשקעה (NOI) ברבעון השני הסתכם בכ-46 מיליון שקל, בהשוואה לכ-50 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה נכון לסוף יוני הסתכם בסך של כ-1.24 מיליארד שקל.

דודו זבידה, מנכ"ל דרבן, מסר כי "התוצאות הינן חלק ישיר מהפעולות שנקטה החברה להורדת המינוף וחיזוק הפעילות להשבחת נכסים קיימים. צעדים אלו הביאו את החברה למעבר לרווח נקי מהשבחת הנכסים וקיטון בהוצאות המימון. מדובר ביישום האסטרטגיה העסקית של החברה שכבר מציגה את השיפור בתזרים המזומנים וביחסי כיסוי החוב. החברה קיבלה לאחרונה ממעלות אישור דרוג ושינוי תחזית לחיובית תוך ציון בדבר דרוג עצמאי A דבר אשר מעיד על היציבות בפעילותה. בכוונתנו להמשיך לפעול לחיזוק תזרים המזומנים ולהשאת ערך לבעלי המניות".

***אליעזר פישמן הוא בעל השליטה ב"גלובס".

צרו איתנו קשר *5988