המבקר על הפריימריז: תרומות מתקבלות במזומן, אין ניכוי מס

‎‎מועמדים רבים לפריימריז מכל המפלגות עברו על החוקים ותקנות מחייבות ‏‎‎‏■ התירוצים: זו התמודדות ראשונה, לא ידענו שעברנו על החוק‏ ■ מבקר המדינה יוסף שפירא מציע לאסור על תרומות מחו"ל לפוליטיקאים

על מה "נפלו" המועמדים לפריימריז אצל מבקר המדינה? במסגרת בדיקת מבקר המדינה, השופט (בדימוס) יוסף שפירא, את חשבונותיהם של המועמדים בבחירות במקדימות של המפלגות השונות, נמצא כי לא מעט מועמדים עברו על החוק, חלקם בדרכים יצירתיות במיוחד.

גם התירוצים, מסתבר, היו יצירתיים לא פחות. מרבית המועמדים שלא שעו להנחיות החוק ומבקר המדינה טענו בפני המבקר כי לא היו מודעים לחוק, טעו בפירוש הוראות החוק וההנחיות, וחלקם אף טען כי יש להתחשב בכך שזו להם ההתמודדות הראשונה במערכת בחירות מקדימות. המבקר לא קיבל את הטענות.

‏כך למשל, בביקורת נמצא כי 8 מועמדים קיבלו תרומות במזומן בסכומים העולים על המותר. בעוד החוק קובע כי תרומות במזומן מותרות עד סכום של 200 שקל, קיבל אחד המועמדים תרומות במזומן בסך כולל של 39,525 שקל; ואילו מועמדת אחרת קיבלה 3 תרומות במזומן בסכומים של 4,300 שקל, 5,000 שקל ו-2,500 שקל. מועמד אחר קיבל תרומה במזומן בסך 1,000 יורו שהופקדה בחשבון הבנק שלו.

‏עוד נמצא כי חלק מהמועמדים לא דיווחו על קבלת התרומות באתר האינטרנט כמתחייב, ובכך לא מילאו את ההנחיות כנדרש. מועמדים אחרים לא דיווחו על תרומות שתרמו הם ובני משפחתם.

‏במסגרת מערכת הבחירות המקדימות נוהגים מועמדים להתקשר עם נותני שירותים שונים. בביקורת נמצא שלעיתים נעשו התקשרויות בין מועמדים לבין נותן שירות לקבלת שירות תמורת סכום כולל, ומתן השירות היה כרוך בביצוע הוצאות שונות לטובת אותם מועמדים. בחשבונות של חלק מהמועמדים לא ניתן פירוט להוצאות שהוציא עבורם אותו נותן שירות ולסכומים, ולא נשמרו אסמכתאות להוצאות אלה, עד כדי כך שבחלק מהמקרים לא ניתן היה לבדוק הוצאות אלה בדרכי ביקורת מקובלות.

כך למשל, מועמדת אחת רשמה בחשבונותיה הוצאות בסך 286,016 שקל, המהוות כ-97% מסך הוצאות הבחירות המקדימות שלה, בגין העסקת שני נותני שירותים שסיפקו לה שירותי ניהול קמפיין והפעלת מטה השטח - הוצאה אחת בסכום של 100 אלף שקל וההוצאה האחרת בסכום 186,016 שקל - וזאת מבלי שכללה בחשבונותיה את פירוט ההוצאות שנעשו באמצעות נותני השירותים, בניגוד להנחיות.

‏מועמד אחר רשם בחשבונותיו הוצאות פרסום בסך 325,585 שקל, מהם 320 אלף שקל שולמו לספק אחד, ובנוסף על כך כלל בחשבונותיו הוצאות שכר דירה וטלפון בסך 100 אלף שקל ששולמו לספק אחר, בלי שכלל בחשבונותיו את פירוט ההוצאות שנעשו באמצעות נותני השירותים האמורים, וזאת בניגוד להנחיות. יצוין כי התשלומים לשני ספקים אלה היוו כ-90% מההוצאות שעליהן דיווח המועמד.

‏בביקורת נמצא גם כי חלק מהמועמדים לא כללו בחשבונותיהם את ההוצאות בגין תשלום המס המיוחד בשיעור 25% לעובדיהם. מועמדים אלה טענו כי לא היו ערים לקיומו של חוק המיסוי ולחובתם לשלם מס מיוחד.

במקרים אחרים נמצא כי מועמדים ניכו משכר עובדים מס בשיעורים הנמוכים מזה שנקבע בחוק המיסוי.

יצוין כי מרבית המועמדים כללו בחשבונותיהם הוצאות בשיעור 25% כמתחייב מחוק המיסוי. אחד המועמדים טען בפני פקיד השומה כי בכוונתו לשלם שכר נמוך של מאות שקלים בלבד לעובדים שזהו משלח-ידם ושבתקופת הבחירות לא צפויה להיות להם הכנסה אחרת, ועל סמך טענות אלה ולאור הערכת פקיד השומה כי תשלומי המס הם בסכומים זניחים, פטר פקיד השומה את המועמד מניכוי המס.

‏‎‎‏"טעינו בפירוש החוק"

‏‎‎שפירא מציין כי במהלך הביקורת ובתשובותיהם של מועמדים להערות הועלתה שוב ושוב הטענה כי המועמדים לא מילאו את הוראות החוק וההנחיות משום שלא היו מודעים אליהן, או משום שטעו בפירוש הוראות החוק וההנחיות.

לדבריו, חלק מהמועמדים אף טענו כי יש להתחשב בכך שזו להם ההתמודדות הראשונה במערכת בחירות מקדימות.

‏עם זאת, שפירא קובע כי אין לקבל טענה זו, שכן יש בה כדי לפגוע בעיקרון השוויון ובקביעה כי הוראות החוק חלות על המועמדים כולם.

"יתרה מזאת, החוק כולל הוראה המחייבת את כל המועמדים, לרבות אלה המתמודדים לראשונה בבחירות מקדימות, להודיע למבקר המדינה כי קראו את הוראות החוק, וההנחיות והם מודעים לחובתם לנהוג לפיהן. טענה כזו מפי מועמדים מרוקנת מתוכן את חתימתם על ההודעה האמורה, ויש לראותה בחומרה". ‏‎‎‏

התורמים הבולטים בפריימריז
 התורמים הבולטים בפריימריז

צרו איתנו קשר *5988