מבני תעשייה עברה לרווח של 30 מיליון שקל ברבעון השני

בתקופה המקבילה אשתקד החברה דיווחה על הפסד של 51 מיליון שקל ■ בשורה העליונה הכנסות החברה הסתכמו ב-167 מיליון שקל, לעומת 171 מיליון שקל ■ הרווח הגולמי מנכסים מניבים הסתכם בכ-126 מיליון שקל

מבני תעשייה בשליטתו של איש העסקים אליעזר פישמן דיווחה הבוקר (ה') על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2013. בשורה התחתונה החברה עברה לרווח של 30 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-51 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי מנכסים מניבים (NOI) הסתכם בכ-126 מיליון שקל.

בשורה העליונה מבני תעשייה דיווחה על קיטון בהכנסות ל-167 מיליון שקל, לעומת 171 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. מהדוחות עולה כי הקיטון בהכנסות נבע, בעיקר, מירידה בהכנסות מדמי השכירות בחו"ל, שנגרמה בעיקר בשל ירידה בשערי החליפין של המטבעות השונים וכמו גם, בירידה בתפוסות במספר נכסים ובעיקר בקנדה וגרמניה ובעקבות מימוש נכסים בישראל אשר בוצע על-פי אסטרטגיית החברה.

קיטון זה קוזז על-ידי גידול מהכנסות מדמי שכירות בישראל אשר נבע מסיומם של פרויקטים שהחלו להניב (מרכז מסחרי בעפולה, בית משפט שלום בקריית שמונה ומרכז לוגיסטי במצפה ספיר) ומהצמדת מרבית חוזי השכירות של החברה למדד.

הרווח הגולמי מנכסים מניבים (NOI) ברבעון השני לשנת 2013 הסתכם בכ-126 מיליון שקל בהשוואה לכ-131 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח מפעולות רגילות בנטרול השינוי בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה, הכרה בהכנסה ממכירת דירות ותוצאות חברות כלולות, הסתכם בכ-114 מיליון שקל לעומת כ-115 מיליון שקל, בתקופה המקבילה אשתקד.

החברה מציינת כי במסגרת יישום האסטרטגיה שלה לחיזוק וגידול תזרים המזומנים ושיפור ביחסי כיסוי החוב נחתמו חוזי מכר (שטרם נכללו בדוחות) בהיקף של כ-638 מיליון שקל אשר התזרים הפנוי הצפוי ממכירתן הסתכם בכ-368 מיליון שקל. למועד פרסום הדוח לחברה יתרת מזומנים ומסגרות אשראי לא מנוצלות בסך של כ-900 מיליון שקל .

"התוצאות החיוביות של הרבעון השני והמחצית הראשונה של שנת 2013 משקפות את יישום האסטרטגיה העסקית של החברה לחיזוק תזרים המזומנים", אמר משה מורג, מנכ"ל מבני תעשייה. "אנו עומדים ביעדים שהצבנו לעצמנו וממשיכים, באופן מבוקר ואחראי, גם בקידום מנועי הצמיחה של החברה בעיקר בישראל הכוללים, בין היתר, ייזום ופיתוח נכסים מניבים בתחום המשרדים, מסחר ותעשייה".

**אליעזר פישמן הוא בעל השליטה ב"גלובס".

צרו איתנו קשר *5988