קק"ל: מנכ"ל משרד השיכון קיבל שכ"ט שאינו זכאי לו

לטענת קק"ל, עו"ד שלמה בן-אליהו קיבל שכר-טרחה בסך 20 אלף דולר בגין חברותו בוועדה לבחינת היפרדות קק"ל ממינהל מקרקעי ישראל ■ ואולם, בדיעבד התברר כי חסרים חלקים מהותיים ועקרוניים בחוות-הדעת של הוועדה

הקרן הקיימת לישראל (קק"ל) טוענת כי מנכ"ל משרד השיכון וחבר מועצת מקרקעי ישראל, עו"ד שלמה בן-אליהו, קיבל ממנה שכר-טרחה בגובה 20 אלף דולר, שבדיעבד התברר כי לא היה ראוי לו. זאת, בגין חברותו בוועדה שמונתה כדי לבדוק את אפשרות הפרדת קק"ל ממינהל מקרקעי ישראל (ממ"י) וניהול עצמאי של קרקעותיה.

הוועדה מסרה להנהלת קק"ל את המלצותיה ב-2009, לפיהן על דירקטוריון קק"ל להחליט להנחות את הנהלתה לפעול להפרדת ניהול נכסי קק"ל מניהולם על-ידי ממ"י (כיום רשות מקרקעי ישראל).

במסמך של קק"ל המסכם את הפרשה נאמר: "בשנת 2009 הגיש הצוות תקציר של מסקנותיו, אך לא את חוות-הדעת המלאה. כאשר ביקשו חברי הצוות את שכרם, הובהר להם כי לא יקבלו אותו עד להגשת חוות-הדעת המלאה להנהלת קק"ל.

"לאחרונה, בעקבות הבחירות האחרונות לכנסת, החליט שר הבינוי והשיכון, אורי אריאל, למנות את בן-אליהו, שהיה חבר בצוות המקצועי הנ"ל, למנכ"ל משרד השיכון. במסגרת כניסתו לתפקיד מנכ"ל המשרד, לפני חודשים אחדים, נדרש בן-אליהו למלא הצהרת ניגוד עניינים, בה הודיע כי יש לקק"ל חוב כספי כלפיו - שהינו שכר-הטרחה בגין חוות-הדעת. עו"ד בן-אליהו הודיע לקק"ל עניין זה וביקש לשלם לו את שכר-טרחתו. בתגובה דרשה קק"ל, שוב, לקבל לידיה את חוות הדעת המלאה.

"בן-אליהו שלח את חוות-הדעת, ומיד לאחר מכן שולם לו מלוא שכר-טרחתו. דא עקא, לאחר עיון בחוות-הדעת הסתבר לקק"ל כי חלקים רבים ממנה (כמעט מחצית) חסרים, ומצוין בה כי אלה יפורטו בשיחה שבעל-פה. יש להדגיש כי המדובר בחלקים מהותיים ועקרוניים, שבלעדיהם חוות-הדעת הינה כגבינה שווייצרית, שבה יותר חורים מגבינה.

"בעקבות כך, ביום 3.7.2013 פנה סגן יו"ר קק"ל, מנחם ליבוביץ, לבן-אליהו, וביקש כי הצוות המקצועי יציג את הפרקים החסרים בחוות-הדעת. לצערנו, בן-אליהו סירב לבקשה, והשיב כי יהיה מוכן להציג את 'עיקרי הדברים' בפגישה אישית בינו לבין סגן יו"ר קק"ל.

"אם כך, לצערנו, עד עצם היום הזה, קק"ל לא קיבלה את חוות-הדעת המלאה, שאותה ביקשה מחברי הצוות, כאשר הפרקים המשמעותיים בה חסרים. למעשה, מוביל הדבר למסקנה כי גם בן-אליהו לא היה זכאי לקבל את שכר-טרחתו, ובוודאי כך - חברי הצוות האחרים. ככל שחברי הצוות יתכבדו ויציגו להנהלת קק"ל את הפרקים החסרים, ישולם להם מלוא שכרם לאלתר".

"מכתבך נועד לעמת אותי"

בן-אליהו ביקש שלא להגיב. עם זאת, במכתב ששלח לאחרונה לקק"ל, לאור תמיהה של סגן יו"ר קק"ל על "הפרקים החסרים" בדוח הוועדה, כתב בן-אליהו כי הדוח הוגש בראשית 2009, וכי "להערכתי, מכתבך נועד לעמת אותי כחלק מנציגי הממשלה עם הנהלת קק"ל ולא נועד ללמידת הפרקים החסרים בדוח, ועל כן לא אשתף פעולה במתווה שביקשת. ברם, אם ברצונך ללמוד בפגישה אישית את הדוח, אשמח להיפגש".

בנוסף, שני חברים אחרים באותה ועדה, עו"ד צבי ברק, שהיה מנהל מחלקת הכספים בסוכנות, ועו"ד מאיר אלפיה, שהיה היועץ המשפטי של קק"ל, הגישו, באמצעות עו"ד אלעד מן, תביעה בבית משפט השלום בירושלים נגד קק"ל לקבלת שכר-טרחה שלא שולם להם על עריכת חוות-הדעת.

פרקים ריקים

בתביעה נאמר כי "ב-2008 החליטה קק"ל לערוך בדיקה מקצועית של ההיתכנות להפרדת ניהול קרקעותיה מממ"י, על רקע הנ"ל והמורכבות המשפטית הכלכלית והפרקטית של הפרדת הניהול, שמשמעותו בפועל הוא ניהול עצמי, על כל ההשלכות".

לפי התביעה, בן-אליהו סיכם עם יו"ר עמית של קק"ל, אברהם דובדבני, על שכר-טרחה כולל בגובה 50 אלף דולר בשקלים - לפי החלוקה הבאה: 20 אלף דולר לברק, 20 אלף דולר לבן-אליהו ו-10,000 דולר לאלפיה (שבחלק מזמן עבודת הוועדה היה עדיין היועץ המשפטי של קק"ל - מ' ל').

בתביעה מפורטים מגעים ארוכים לקבלת שכר-הטרחה בין חברי הוועדה לבין הנהלת קק"ל ומנהל חטיבת הכספים, דוד לזרוס, אולם שכר-הטרחה לא שולם לחברי הוועדה. עמדת קק"ל הייתה שהדוח כלל לא הושלם, ובמסמך שנמסר יש למעשה פרקים שלמים ריקים מתוכן, ועל כן לא מגיע שכר-טרחה אלא בהשלמת הדוח.

בתביעה נאמר כי "להפתעת ברק ואלפיה, נודע להם לאחרונה,כי קק"ל שילמה לבן-אליהו את שכר-טרחתו. לא יעלה על הדעת להפלות בין חברי הוועדה. התובעים פנו מיד במכתב מיום 12.06.2013 ליו"ר עמית של קק"ל, אלי אפללו, שטחו בפניו את השתלשלות העניינים ודרשו את ביצוע תשלום שכר-טרחתם. הפנייה הנ"ל לא הועילה, וכרגיל, עד כה, התובעים גם לא זכו למענה מקק"ל".

עו"ד ברק תובע 100,916.61 שקל, ועו"ד אלפיה תובע 50,535.98 שקל וכן הוצאות משפט וריבית (ת"א 27112-08-13).

מקק"ל נמסר בתגובה: "לצערנו, התובעים לא סיימו את עבודתם, ולכן התביעה האמורה היא בלשון המעטה תמוהה מאוד".

צרו איתנו קשר *5988