גם הכנסת מודה: טבע קיבלה 12 מיליארד שקל בהטבות מס

מרכז המחקר: ייתכן שטבע קיבלה הטבות נוספות בין 2006-2011 ■ סך הטבות המס של טבע עמד ב-2010 על כ-5.6 מיליארד שקל - כ-40% מסך הטבות המס

מדוח שמפרסם הערב (ג') מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שנערך לקראת הדיון שתקיים מחר בבוקר ועדת הכספים בפיטורי עובדי טבע, עולה כי הטבות המס שקיבלה החברה בין השנים 2006 ל-2011 עומד על כ-11.8 מיליארד שקל.

זאת, במסגרת הטבות המס הניתנות על-ידי פטור משיעור מס חברות או מס חברות מופחת ביחס לשיעור המס הקבוע בחוק. מחבר המחקר, איל קופמן, מציין כי ייתכן שניתנו לחברה הטבות נוספות, דוגמת פחת מואץ, אולם נתונים אלה אינם זמינים.

עוד קובע הדוח כי לפי אומדני מינהל הכנסות המדינה, סך הטבות המס בשנת 2010 הסתכמו בכ-5.6 מיליארד שקל, וחלק הטבות המס של טבע מסך הטבות המס עמד בשנה זו על כ-40.6%.

כזכור, הנתונים נחשפו בעקבות מאבקו של עיתון "גלובס" לצמצום הטבות העתק הניתנות לחברות הגדולות במשק, מכוח החוק לעידוד השקעות הון לחברות הציבוריות הגדולות בישראל.

עוד מצוין במחקר כי בשנים 2010 עד 2012 חלה עלייה בשיעור של כ-32.6% בסך מכירותיה של טבע, לעומת ירידה בשיעור של כ-36.2% ברווח הנקי. כתוצאה מכך, משקל הרווח הנקי מהמכירות ירד באופן חד מכ-21% בשנת 2010 לכ-10% בשנת 2012.

הנתונים לשני הרבעונים הראשונים של שנת 2013 מלמדים על המשך המגמה: קיפאון במכירות וירידה ברווח הנקי. הירידה בשיעור הרווח הנקי נבעה משתי סיבות עיקריות (בנוסף לעלייה בהוצאות המימון בשיעור של כ-80%, אולם משקלן בהכנסות קטן יחסית): ירידה מתונה בשיעור הרווח הגולמי מהמכירות, מ-56.2% מהמכירות בשנת 2010 לכ-52.4% בשנת 2012, אשר נבעה בעיקר משחיקת רווחיות מוצרי החברה בשווקים; ירידה חדה בשיעור הרווח התפעולי מהמכירות, מ-24% בשנת 2010 ל-10.9% בשנת 2010, המעידה על גידול בהוצאות התפעול בתקופה זו.

שווי השוק של טבע , נכתב במחקר, נכון ל-13 באוקטובר 2013 עומד על כ-135.2 מיליארד שקל. הכנסות החברה עמדו על כ-75.8 מיליארדי שקל נכון לסוף שנת 2012. הכנסות חברת טבע עולות באופן רצוף משנת 2008 ועד לשנת 2012, מכ-42.1 מיליארד שקל לכ-75.8 מיליארד שקל, המהווה עליה בשיעור של כ-80%.

הרווח הנקי של החברה בשנת 2008 עמד על כ-2.3 מיליארד שקל. הרווח הנקי של החברה עלה עד לשנת 2010 בה עמד על כ-11.8 מיליארד שקל, והחל משנה זו הרווח הנקי של החברה נמצא במגמת ירידה ועמד על כ-7.5 מיליארד שקל בשנת 2012, נתון זה גבוה בכ-226% מהנתון המקביל בשנת 2008 ונמוך בכ-36% מהנתון המקביל בשנת 2010.

על-פי הדוח, מספר החברות המקבלות סיוע במסגרת חוק עידוד השקעות הון עומד על מאות בודדות ונאמד בכ-500 חברות בשנת 2010. כמו כן, שיעור החברות אשר קיבלו הטבות מסך החברות בענף התעשייה עומד על כ-6.5% בין השנים 2010-2003.

במהלך השנים 2010-2003 חל גידול משמעותי בהטבות הניתנות לחברות באמצעות חוק עידוד השקעות הון. סך ההטבות בשנת 2003 עמד על כ-2.3 מיליארד שקל אשר היווה כ-0.4% מהתוצר; הנתון המקביל בשנת 2010 עמד על כ-5.6 מיליארד שקל, אשר היווה כ-0.7% מהתוצר.

מגמת העלייה בסך הטבות התרחשה במקביל לירידת שיעור מס החברות מכ-36% בשנת 2003 לכ-25% בשנת 2010. מכיוון שהטבת המס נמדדת על-פי ההפרש שבין שיעור מס החברות הקבוע בחוק לבין שיעור המס המופחת הניתן לחברות מוטבות, ניתן היה לצפות כי סך ההטבות דווקא יפחת, אולם, כאמור המגמה ההפוכה בה סך ההטבות עלה משמעותית בין השנים 2010-2003 מוסברת בגידול בהכנסות החברות עליהן מתקבלת הטבת המס.

צרו איתנו קשר *5988