"הפוטנציאל בשוק המקומי גבוה מחו"ל - השקיעו במניות"

כלכלני בנק אגוד ממליצים על חשיפה מנייתית של 20% בתיק מייצג ו-32% בתיק ספקולטיבי ■ בלאומי דווקא ממליצים על חשיפה גבוהה לאפיק המנייתי בחו"ל

כלכלני בנק לאומי ממליצים בסקירת סוף-השבוע שלהם על חשיפה גבוהה לאפיק המנייתי בחו"ל, תוך הערכה שרמת המחירים של שוקי המניות בעולם עדיפה ביחס לאג"ח הקונצרני. יחד עם זאת, הם מסייגים ואומרים כי הסיכון באפיק המנייתי עולה ככל שנמשכת העלייה במכפילי הרווח בשוקי המניות.

עוד ממליצים בלאומי חשיפת יתר למדדי המניות באירופה ובבריטניה, חשיפת חסר קטנה לארה"ב, ואת מדדי המניות של השווקים המתעוררים להחזיק בשיעור דומה למשקלם במדד המניות העולמי.

באשר לשוק האג"ח הכלכלנים ממליצים להימנע מאג"ח ממשלתיות של המדינות המפותחות המרכזיות (ארה"ב, גרמניה, יפן), להחזיק באג"ח ממשלת ישראל תוך התמקדות במח"מ בינוני-קצר, והחזקה נמוכה של אג"ח קונצרני בעלות סיכון גבוה בחו"ל.

בלאומי מעריכים כי התשואות בחלק הארוך של העקומים המרכזיים בחו"ל, וכפועל יוצא מכך גם בשוק המקומי, צפויות להמשיך ולעלות בטווח הזמן הבינוני וזאת כתלות בהמשך השיפור בכלכלת ארה"ב (ובמידה מסויימת גם בכלכלת אירופה). לדבריהם, רמת המרווחים באפיק הקונצרני בישראל נמוכה ואינה משקפת באופן מספק את הסיכון ולכן יש להחזיק חשיפה נמוכה לאפיק.

הכלכלנים מציינים כי נתונים חיוביים בכלכלה האמריקאית בעת האחרונה הביאו לזינוק חד בתשואות אגרות החוב הממשלתיות הארוכות במהלך השבוע החולף, אבל זה לא השפיע על השוק המקומי. תשואת אגרת חוב ממשלת ארה"ב ל-10 שנים נמצאת כיום ברמה של כ-2.7% לעומת רמה של כ-2.5% בשבוע שעבר וזאת לנוכח הערכות המשקיעים כי אינדיקטורים אלו עשויים להביא להקדמת צמצום תכנית ההרחבה הכמותית מצד הפד'.

חרף האמור, הם מציינים, נרשמה באגרות החוב הממשלתיות המקומיות מגמה הפוכה, בין היתר בהשפעת נתוני הכנסות ממסים שפורסמו השבוע והצמצום הצפוי בגירעון הממשלתי (בין השאר, בהשפעת החלטת חלק מהחברות לשחרר "רווחים כלואים" בהיקפים משמעותיים, תוך תשלום מס בגין רווחים אלו). עקב כך, המשיך להצטמצם המרווח בין אגרות חוב של ממשלת ישראל וממשלת ארה"ב (לטווח לפדיון של 10 שנים) והוא עומד כיום כאמור על כ-0.85%).

היקף הגבייה הגבוה ממסים בישראל, בשילוב עם הוצאות נמוכות מהמתוכנן של משרדי הממשלה, מביא לצמצום בגרעון בתקציב המדינה לשנת 2013, בהשוואה לתכנון המקורי. אמדן ראשוני של אגף החשב הכללי במשרד האוצר לגבי ביצוע התקציב בחודשים ינואר- אוקטובר 2013, מלמד כי הגרעון התקציבי המצטבר (עד חודש אוקטובר) עומד כעת רק על 3.3% מהתוצר.

כלכלני אגוד: 50% בישראל, 50% בארה"ב

כלכלני בנק אגוד ממליצים למשקיעים חשיפה מנייתית של 20% בתיק מייצג ו-32% בתיק ספקולטיבי - 50% ישראל, 50% חו"ל. זאת הן על רקע חולשתו של הדולר/שקל והן על רקע הפוטנציאל הטמון עדיין בשוק בישראל לעומת האלטרנטיבות בחו"ל. בטווח הקצר בינוני רמת הריביות הנמוכה הצפויה להישמר תומכת בשוק המניות, לדבריהם.

בחלק של חו"ל ממליצים באגוד על פיזור גיאוגרפי של 20% לבריטניה, 30% אירופה ו-50% ארה"ב. מבחינת סקטורים בארה"ב ממליצים הכלכלנים על סקטור הפיננסיים, הקמעונות וסקטור הבנייה.

בנוסף, מומלצת השקעה במניות דיבידנד אמריקאיות גלובאליות בעלות תזרימי מזומנים יציבים. סקטור נוסף המומלץ להשקעה הינו סקטור הביוטכנולוגיה הטומן בתוכו פוטנציאל לעליות.

צרו איתנו קשר *5988